V příštích dvou letech porostou náklady na mobilní aplikace

Významným trendem současného podnikového IT je rychlý nárůst mobilních zařízení, z nichž se přistupuje k interním firemním systémům. Organizace potřebují nasazovat mobilní technologie jak kvůli zvýšení produktivity vlastních zaměstnanců, tak i kvůli lepšímu kontaktu se zákazníky. Výzkum sponzorovaný společností Oracle ukázal, že náklady na mobilní aplikace porostou v příštích dvou letech o více jak 50%. Dále bylo zjištěno, že hlavním problémem při nasazování mobilních technologií je a bude jejich zabezpečení a integrace s ostatními aplikacemi.

Studie a její stručná rekapitulace

Podniky usilují o rychlý vývoj mobilních aplikací, a to jak na straně klienta, tak i serveru. Vývoj mobilních aplikací se stává přirozenou součástí podnikových IT oddělení, samotné požadavky na něj se ale rychle mění. Nová celosvětová studie, provedená firmou CIO Strategic Marketing Services and Triangle Publishing Services a sponzorovaná společností Oracle, ukazuje, že výdaje na vývoj a nasazování mobilních podnikových aplikací v příštích pěti letech porostou. Manažeři podnikových IT oddělení mají v souvislosti s tímto trendem ovšem obavy ze zabezpečení a jako problém vnímají také integraci mobilních zařízení se stávajícími klíčovými podnikovými systémy.

Analýza s názvem The Connected Enterprise: Keeping Pace with Mobile Development (Propojený podnik: Jak udržet krok s rozvojem mobility) je založena na dotazování 414 IT profesionálů s výkonnou pravomocí (CIO, CTO, viceprezidenti, IT manažeři apod.). Ze studie jako hlavní závěr vyplývá přesvědčení respondentů, že pro úspěch mobilních iniciativ v rámci podniku představují klíčový faktor technologie. Na nejvhodnějších metodách vývoje a nasazování mobilních aplikací se respondenti průzkumu sice nedokáží obecně shodnout, studie nicméně ukázala, že podniky v současnosti preferují vývoj mobilních aplikací interními prostředky.

Hlavní výsledky studie

"Mobilita je dnes sice všudypřítomná, ale pouze 10 % společností má v tuto chvíli nasazeny mobilní aplikace napříč celým podnikem. Význam adopce mobilních technologií stále nabývá na významu a náš průzkum ukázal, že podniky vnímají investice do těchto řešení jako projekty s velmi rychlou návratností investic. Respondenti zjistili, že mobilní aplikace představují nový způsob pro vytváření a udržování vztahů se zákazníky," uvedl Suhas Uliyar, viceprezident pro mobilní strategii ve společnosti Oracle. "Mobilní řešení společnosti Oracle umožňují organizacím vyvíjet, propojovat a nasazovat vlastní mobilní aplikace při zachování potřebné úrovně zabezpečení. Máme pro tuto oblast komplexní strategii a našim zákazníkům dokážeme přijetí a nasazení mobilních technologií maximálně zjednodušit."

Výsledky studie jsou k dispozici na této adrese.


19.08.2014 - Marta Lipovská