Cloudové služby v regionu střední a východní Evropy

Podle nové studie trhu datových služeb, kterou publikovala společnost Gartner, vydávají velké podniky a organizace v regionu střední a východní Evropy (CEE) desetinu svých IT rozpočtů na služby datových center.

Například na Slovensku je ale tento podíl výrazně vyšší - bezmála třetinový. Ze zjištění analytiků Gartneru dále vyplývá, že v regionu CEE používá služby datových center 46 % dotazovaných společností. V Česku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je ale tento podíl výrazně vyšší (60 %) než například v Rusku (34 %).

Studie "Emerging Market Analysis: Data Center Services Market in Eastern Europe: Your Road to Success" kromě tohoto také mapuje vývoj trhu služeb datových center - podle analytiků by měl meziročně ke konci letošního roku poklesnout v celém regionu až o pětinu, tedy výrazně rychleji než v roce 2014 (tehdy se snížil o 6,1 % v dolarovém vyjádření). Očekávaný pokles je „hnán“ zejména vývojem na ruském trhu, v poslední době nicméně klesaly i trhy v dalších zemích - například v Česku se zmenšil trh služeb datových center v minulém roce o 13 % (v korunovém vyjádření).

Tab. 1 – Výdaje na služby datových center (zdroj: Gartner)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Využívání služeb datových center v Česku

V Česku jsou ze služeb datových center nejpoužívanější dedikované servery a hosting - užívá je shodně více než polovina respondentů (hosting je obdobně populární napříč celým regionem). Cloud využívá v rámci služeb datových center v Česku jen necelá pětina a kolokaci čtvrtina respondentů - to je v obou případech méně než průměr regionu, u cloudových služeb dokonce nejméně.

Analytici také konstatují, že v celém regionu chybí v oblasti poskytovatelů služeb datových center jasní lídři. Mezi poskytovateli jsou nejčastěji zmiňováni globální hráči (Microsoft, IBM), v Česku pak specificky hlavní telekomunikační operátoři (O2, T-Mobile). CIO jsou navíc skeptičtí ohledně schopnosti současných komerčních datových center úspěšně poskytnout kvalitní cloudové služby pro korporátní ICT a dostatečně je zabezpečit. Naopak mezi hlavními argumenty pro využívání služeb datových center je snaha vyhnout se dalším investicím do hardware a podpory IT infrastruktury. Jako nejdůležitější kritérium při výběru poskytovatele služeb datového centra uvedli respondenti v regionu kvalitu služeb, cenové hledisko je až čtvrté a nejméně důležitý je pro ně na jedenáctém místě ekologický aspekt (tzv. "zelená" datová centra).

Další informace o trhu služeb datových center v zemích střední a východní Evropy naleznete ve studii Emerging Market Analysis: Data Center Services Market in Eastern Europe: Your Road to Success.

Na sběru dat a odpovědí z Česka, Slovenska a Rumunska se podílela také společnost KPC Group, výhradní zastoupení Gartner na těchto trzích. "Ochota respondentů zapojit se do průzkumu využívání služeb datových center ukazuje, že je u nás o toto téma mezi CIO a řediteli IT velký zájem. Nižší míra adopce - například u cloudových služeb v Česku - znamená, že v této oblasti existuje značný potenciál ke stabilizaci a růstu. Zejména objeví-li se relevantní a důvěryhodné služby zaštítěné silnými poskytovateli," komentuje výsledky publikované studie Oldřich Příklenk, CEO společnosti KPC Group.


08.09.2015 - Hana Štamberková