Analýza nestrukturovaných dat jako nástroj získání konkurenční výhody

Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Českou asociací manažerů informačních technologií (Cacio) a také s podporou partnerů konference Deloitte, FreeDivision, Hewlett Packard Enterprise a IBM si Vás dovoluje pozvat na seminář Analýza nestrukturovaných dat jako nástroj získání konkurenční výhody.

Cíl semináře

Ve většině organizací je uchováváno velké množství dat bez jakéhokoliv využití. Proč? Protože organizace o takových datech často ani neví, data nejsou strukturovaná nebo nejsou dostupná běžnými softwarovými aplikacemi. Současně s tím prudce roste objem dat, která jsou organizaci dostupná v prostředí internetu (sociální sítě, různé webové servery apod.). Ona nevyužitá data v sobě skrývají ohromné informační bohatství, jehož odhalení umožní organizaci rychle identifikovat příležitosti i hrozby. Proto na semináři budou také představeny technologie, které umožní rychlou a efektivní analýzu těchto dosud nevyužívaných dat.

Cílem semináře je odpovědět zejména na tyto otázky:

  1. Co jsou to nestrukturovaná data a Big data a jaké informační bohatství se v nich skrývá?
  2. Jaké nástroje je možné využít pro jejich analýzu?
  3. Jaké jsou zkušenosti firem s jejich využíváním?

Seminář se uskuteční v pátek 6. listopadu 2015 od 13:00 - 18:00, v Praze na Vysoké škole ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov.

Program a přihláška

Bližší informace včetně programu naleznete na této stránce, kde je k dispozici on-line přihláška.

Na setkání s vámi se těší Česká společnost pro systémovou integraci.


27.10.2015 - Hana Hůrková