Zveme vás na konferenci Standardizace agend přenesené působnosti

Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze a také s podporou partnerů konference CIEM, ATTN a ICONTIO si vás dovoluje pozvat na konferenci Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti.

Cílem konference je zodpovědět zejména na tyto otázky:

  1. Jak standardizovat procesy veřejné správy a měřit jejich výkonnost – zahraniční zkušenosti a jejich aplikovatelnost v ČR.
  2. Jak vymezit výkonnost veřejné správy ve vazbě na cíle Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 20203 (SRRVS).
  3. Projekt Procesní modelování agend VS – struktura programu PMA (I – IV), aktuální stav, získané zkušenosti, plánovaný postup.
  4. Jaké jsou cíle a možnosti aplikace ukazatelů výkonnosti ve veřejné správě (za jakých předpokladů lze u vybraných agend přejít na financování poskytovatelů služeb na základě objemu a kvality poskytnutých služeb).
  5. Pilotní řešení standardizace agendy, cíle a dosavadní zkušenosti.
  6. Jaké jsou požadavky na připravenost úřadu na standardizaci (a obecně na naplnění SRRVS).
  7. Referenční model řízení úřadu – prostředí pro aplikaci standardů.
  8. Integrovaný systém řízení úřadu.

Konference se uskuteční v pátek 4. prosince 2015 od 9:00 - 15:15, v Praze na Vysoké škole ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov.

Odborným garantem konference je Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., viceprezident ČSSI.

Program a přihláška

Bližší informace včetně programu naleznete na této stránce, kde je k dispozici on-line přihláška.

Přihlášku, prosím, zašlete nejpozději do 2.12.

Na setkání s vámi se těší Česká společnost pro systémovou integraci.


17.11.2015 - Hana Hůrková