Zveme vás na konferenci Schvalování ICT projektů a hodnocení jejich nákladů

Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze a s podporou partnerů konference Microsoft a BDO IT si Vás dovoluje pozvat na konferenci Schvalování ICT projektů a hodnocení jejich nákladů v české veřejné správě.

Cílem konference je zodpovědět zejména na tyto otázky:

  1. Jak se doposud sledovaly a vyhodnocovaly náklady ICT projektů ve VS? Jaké to mělo důsledky?
  2. Co vyplývá z provedené analýzy nákladů komoditních ICT služeb (ERP, HR, e-mail, spisová služba?
  3. Jsou náklady srovnatelných ICT služeb poskytovaných různým orgánům veřejné moci srovnatelné?
  4. Jakými cestami zajistit, aby náklady ICT služeb ve VS odpovídaly tržním cenám?
  5. Na jakých principech a metodách sledování nákladů je postavena nová metodika výpočtu celkových nákladů ICT služeb ve VS? Jak a kým bude metodika využívána?
  6. Proč a na základě jakých kritérií a pravidel bude probíhat schvalování nově navrhovaných ICT projektů ve VS?.
  7. Jaké termíny pro navrhovatele projektu a pro Odbor hlavního architekta budou platit?
  8. Jaké důsledky budou vyplývat, jestliže navrhovaný projekt některá kritéria nebude splňovat?

Konference se uskuteční v pátek 12. února 2016 od 9:00 - 15:15, v Praze na Vysoké škole ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov.

Odborným garantem konference je Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., viceprezident ČSSI.

Program a přihláška

Bližší informace včetně programu naleznete na této stránce, kde je k dispozici on-line přihláška.

Přihlášku, prosím, zašlete nejpozději do 8.2.

Na setkání s vámi se těší Česká společnost pro systémovou integraci.


26.01.2016 - Hana Hůrková