Zveme vás na konferenci Národní strategie cloud computingu České republiky

Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, Vysokou školou ekonomickou v Praze a s podporou partnerů konference Cisco, IBM, KPMG, Microsoft a Oracle si Vás dovoluje pozvat na konferenci Národní strategie cloud computingu České republiky.

Cílem konference je zodpovědět zejména tyto otázky:

  1. Jaké jsou cíle a obsah Národní strategie cloud computingu ČR?
  2. Jaké připomínky mají ke Strategii jednotlivé resorty a jaké připomínky má ICT průmysl? V čem se shodují a v čem se rozcházejí?
  3. Jaké jsou legislativní podmínky realizace Strategie?
  4. Jak jsou na poskytování služeb Government cloudu připravena státní datová centra a jak jsou připraveni komerční poskytovatelé?
  5. Jaké jsou pozitivní a negativní zkušenosti jiných zemí s realizací Government cloudu?

Konference se uskuteční v pátek 29. dubna 2016 od 9:00 - 15:00, v Praze na Vysoké škole ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov.

Odborným garantem konference je Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., viceprezident ČSSI.

Program a přihláška

Bližší informace včetně programu naleznete na této stránce, kde je k dispozici on-line přihláška.

Přihlášku, prosím, zašlete nejpozději do 25.4.

Na setkání s vámi se těší Česká společnost pro systémovou integraci.


10.04.2016 - Hana Hůrková