Zveme vás na konferenci Aktuální otázky řízení ICT ve veřejné správě

Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze a s podporou partnerů konference AutoCont CZ, Cisco, IBM, KPMG a Microsoft si Vás dovoluje pozvat na konferenci Aktuální otázky řízení ICT ve veřejné správě.

Cílem konference je zodpovědět zejména na otázky k těmto tématům:

  1. Novela zákona 365 o informačních systémech VS
  2. Zkušenosti a budoucnost schvalování IT projektů podle UV 889/2015
  3. Informační koncepce ČR/Pravidla informatizace VS v ČR (Koncepce by měla definovat pravidla strategického řízení IT, přípravy a implementace IT projektů, provozu IT služeb, financování IT služeb a pravidla sledování nákladů IT služeb, a to od úrovně vlády až po úroveň obcí.)

Konference se uskuteční v pátek 9. prosince 2016 od 9:00 - 15:00, v Praze na Vysoké škole ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov.

Odborným garantem konference je Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., viceprezident ČSSI.

Program a přihláška

Bližší informace včetně programu naleznete na této stránce, kde je k dispozici on-line přihláška.

Přihlášku, prosím, zašlete nejpozději do 5. 12., 12.00.

Na setkání s vámi se těší Česká společnost pro systémovou integraci.


25.11.2016 - Hana Hůrková