Zveme vás na konferenci Na cestě směrem k průmyslu 4.0

Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni a s podporou partnerů Aimtec, Microsoft, SAP ČR a Siemens ČR si Vás dovoluje pozvat na konferenci Na cestě směrem k průmyslu 4.0.

Cílem konference je zodpovědět zejména na otázky k těmto tématům:

  1. Jaké trendy ve společnosti jsou v současnosti označovány příponou 4.0 a co všechno lze zahrnout pod pojem průmysl 4.0?
  2. Jaký je současný stav průmyslu 4.0 ve světě a jak se k této aktivitě přistupuje v České republice?
  3. Cesta k průmyslu 4.0 z pohledu Svazu průmyslu a dopravy a z pohledu Technologické agentury ČR.
  4. Přístupy a zkušenosti z realizace projektů průmyslu 4.0 z pohledu významných dodavatelů.
  5. Příklady "best practices" s tématikou průmyslu 4.0 z podnikové praxe, vč. praktických doporučení pro malé a střední podniky.

Konference se uskuteční v pátek 27. ledna 2017 od 9:00 - 15:30 (registrace od 8:30), v Praze na Vysoké škole ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov.

Odborným garantem konference je prof. Ing. Josef Basl, CSc., prezident ČSSI.

Program a přihláška

Bližší informace včetně programu naleznete na této stránce, kde je k dispozici on-line přihláška.

Přihlášku, prosím, zašlete nejpozději do 25. 1.

Na setkání s vámi se těší Česká společnost pro systémovou integraci.


15.01.2017 - Hana Hůrková