Hlavní trendy v zavádění digitálního pracovního prostředí v regionu EMEA

Studie společnosti VMware odhaluje trendy v zavádění digitálního pracovního prostředí v regionu EMEA. Studie ukazuje, že digitální pracovní prostředí umožňuje podnikům rychle zavádět nové zdroje zisku a zvyšovat spokojenost pracovníků. K hlavním překážkám zavádění patří bezpečnost a výše vstupních nákladů. I přesto manažeři oceňují, že digitální pracovní prostředí napomáhá řešit otázky dodržování zákonných povinností, snižovat bezpečnostní rizika a zajistit návratnost investice.

Východiska a cíle výzkumu

Výzkum pro studii společnosti VMware, Inc., předního světového dodavatele cloudové infrastruktury a řešení pro podnikovou mobilitu, která byla zveřejněna pod názvem State of the Digital Workspace Report, proběhl v druhé polovině roku 2016. Společnost VMware pracovala se zkoumaným vzorkem 1 263 pracovníků z regionu EMEA s rozhodovací pravomocí nebo vlivem na rozhodování v oblasti byznysu a IT. Jedná se tedy o manažery a pracovníky s vlivem na rozvoj podnikového IT.

Studie zkoumá zavádění digitálního pracovního prostředí v globálních podnicích z různých odvětví. Jejím hlavním cílem bylo zmapovat celosvětový pokrok v přechodu z éry "klient/server" do éry "mobilita-cloud".

Hlavní výsledky výzkumu

Za povšimnutí stojí především tyto hlavní výsledky výzkumu. Více než polovina (51 %) podniků v regionu střední a východní Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA), které úspěšně realizovaly projekty zavedení digitálního pracovního prostředí (Digital Workspace), dosáhly lepší schopnosti rychleji zavádět nové online zdroje výnosů. Celosvětová studie s názvem State of the Digital Workspace Report ukázala, že 57 % subjektů, které transformovaly digitální pracovní prostředí, zaznamenalo nárůst efektivity práce mobilních pracovníků, 54 % zvýšení spokojenosti uživatelů s podnikovým IT a 47 % zlepšení bezpečnosti mobilních zařízení, stolních počítačů a aplikací.

Téměř polovina (49 %) z dotázaných podnikových a IT manažerů v regionu EMEA zaznamenala pokles celkových nákladů na řízení po úspěšném zavedení konceptu digitálního pracovního prostředí a 52 % dosáhlo úspory celkových nákladů. Za touto návratností investice stojí kombinace několika faktorů, z nichž nejvýznamnějšími jsou: rychlejší uvolňování aplikací (34 %), zlepšení bezpečnosti stolních počítačů a mobilních zařízení (29 %) a zvýšení efektivity práce koncových uživatelů (28 %).

Prioritou je jednoduchý a bezpečný přístup uživatelů k aplikacím všech druhů

"Vstupujeme do roku 2017 a průmysl přechází do další fáze podnikové mobility, kdy podniky musí být schopné poskytnout přístup k aplikacím a zdrojům všech druhů koncovým uživatelům, zákazníkům a partnerům z libovolného zařízení připojeného k internetu," říká Ian Evans, viceprezident společnosti VMware odpovědný za oblast uživatelských výpočetních řešení (End User Computing) v regionu EMEA. "Naše studie ukazuje, že business a IT manažeři chápou reálné přínosy, které může digitální pracovní prostředí podniku nabídnout. Řešení digitálního pracovního prostředí by mělo být založené na principu spotřebitelské jednoduchosti a podnikové bezpečnosti. Mělo by poskytovat jednoduchou a bezpečnou platformu, která může pomoci zákazníkům z kteréhokoli odvětví pokročit na cestě digitální transformace."

Vzhledem k tomu, že digitální transformace je pro mnohé prioritou, existuje tak menší prostor mezi potenciálem digitálního pracovního prostředí a tím, čeho již podniky od loňska dosáhly. Navzdory tomu manažeři stále nalézají určité faktory, které zavádění digitálního pracovního prostoru ovlivňují. V regionu EMEA jsou jako nejčastěji vnímaná překážka uváděny obavy o bezpečnost (43 %), dále rozpočtová omezení (38 %) a odborná zdatnost potřebná při implementaci (25 %).

Studie však ukazuje, že téměř polovina dotázaných v regionu EMEA (46 %) pohlíží na digitální pracovní prostředí jako na způsob, jak řešit otázky dodržování zákonných povinností a bezpečnostní rizika. Vedle bezpečnostních nástrojů a nástrojů pro zajištění dodržování zákonných povinností patří mezi hlavní technologie, které manažeři v regionu EMEA považují za nezbytné prvky digitálního pracovního prostředí, také software pro správu mobilních zařízení (38 %) a software pro správu pracovního prostředí (35 %). Vysoko na seznamu, zejména u finančních institucí, se umístil také software pro správu identit, který za nezbytný prvek považuje 37 % respondentů.

Od mobility k transformaci podnikových procesů

Julien Zamora, ředitel marketingu a obchodu ve společnosti Essilor France říká: "Mobilita nám umožnila transformovat podnikové procesy. Náš tým nyní nemusí trávit tolik času v kanceláři, protože má potřebné nástroje pro práci v terénu. Vzdálený přístup zvýšil produktivitu zaměstnanců a umožnil nám stát se v očích klientů inovativním lídrem trhu."

"Díky využití řešení pro mobilitu jsme dokázali snížit provozní náklady na aplikaci o 75 %. Pro nás i pro naše zákazníky to představuje značnou úsporu. Výrazně jsme také snížili počet problémů hlášených uživateli z 2100 za měsíc na 210 za měsíc, tedy desetinásobně. Zkrátil se tím čas, který musí IT týmy věnovat podpoře, a mohou se více zaměřit na inovace," říká Kai Löebig, ředitel služeb správy pracovní infrastruktury společnosti Deutsche Bahn AG.

Studie je dostupná na těchto webových stránkách.


16.03.2017 - Václav Kotyk