Priority manažerů v oblasti digitální transformace a rozvoje IS/ICT

Společnost Gartner provedla průzkum trhu, dle něhož jsou změny související s IT na druhém pořadí priorit podnikatelského sektoru, což je nejvyšší umístění v historii. Pro státní sektor Gartner doporučuje, aby ředitelé IT porovnávali své aktivity s nejlepšími z jiných oborů.

Jaké jsou priority v podnikatelském sektoru?

Nedávné výkyvy na mezinárodní politické scéně nedokázaly ovlivnit hlavní priority CEO a generálních ředitelů v letošním roce. Růst tak zůstává hlavní prioritou pro 58 % z nich, naznačuje aktuální celosvětový průzkum společnosti Gartner mezi 388 CEO. V minulém roce byl růst hlavní prioritou pro 42 % CEO.

Zlepšování produktů a technologií jsou v letošním roce mezi nejrychleji rostoucími prioritami generálních ředitelů (viz tabulka). "Priority související s IT uvádí 31 procent CEO, tak vysoké číslo jsme zatím nikdy nezaznamenali," říká viceprezident společnosti Gartner Mark Raskino. "Téměř dvojnásobný počet CEO přitom plánuje stavět na interních technologiích a vlastních digitálních schopnostech ve srovnání s těmi, kdo je chtějí outsourcovat (57 procent oproti 29 procentům). Označujeme tento trend jako re-internalizaci IT - navracení schopností IT zpět do podniků s ohledem na znovupotvrzení jejich významu pro konkurenční výhodu. Jde o výstavbu technologických znalostí a dovedností nové generace."

Obr. 1: Hlavní byznysové priority CEO pro roky 2017 a 2018 (zdroj: Gartner)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Chápání digitálního byznysu je lepší, CEO ale chybí digitální metriky

Zatímco ještě před několika lety byla myšlenka posunu směrem k digitálním obchodním modelům (digitálnímu byznysu) pro většinu CEO spíše spekulací, dnes je pro řadu z nich realitou. Bezmála polovina z nich (47 %) čelí požadavkům představenstva, aby dosáhli v oblasti digitálního byznysu pokroku, a 56 % uvádí, že jejich digitální aktivity se již odrazily ve zvýšení zisku. "Chápání přínosů digitální obchodní strategie se u CEO postupně zlepšuje," říká Mark Raskino. "Jsou schopni vše jasněji popsat. I když značná část CEO stále hovoří o e-commerce nebo digitálním marketingu, většina už se ztotožňuje s pokročilejšími koncepty jako je inovace v oblasti digitálních produktů a služeb, internet věcí nebo digitální platformy a ekosystémy."

Přestože má více CEO digitální ambice, průzkum naznačil, že téměř polovině z nich chybí metriky pro hodnocení úspěšnosti digitální transformace. "Pro ty, kdo pokrok kvantifikují, je hlavním měřítkem obrat - plná třetina CEO definuje a měří svůj digitální obrat," říká Mark Raskino.

Pomoci mohou ředitelé IT

Škálování hlubší transformace je možné jen, je-li systematicky řízena. "CIO by měli pomoci CEO nastavit kritéria úspěšnosti digitálního byznysu," říká Mark Raskino. "Vše začíná u jednoduchého pravidla - to, co není kvantifikováno, nelze škálovat a to, co není definováno, nelze kvantifikovat. První otázka, kterou byste si měli položit, proto zní: Co pro nás znamená digitální? Jak chceme růst? Co je naše nejdůležitější metrika a jaké KPI musíme změnit?"

Podle řady CEO je nejdůležitější správná digitální mentalita - otevřenost novým nápadům, podnikavost, přizpůsobivost a podpora spolupráce. "Je načase, aby CEO rozvíjeli své ambice v oblasti digitálního byznysu, přijali pomoc CIO a dali jim prostor k vytvoření na sledování vhodných KPI a měřítek úspěšnosti důležitých pro řízení digitální transformace. CIO také mohou pomoci s abstraktnějšími aspekty digitální změny obchodních modelů a jejím řízením," Dodává Mark Raskino.

Organizace ve státním sektoru vydávají na digitální iniciativy 21 % rozpočtů

Podle aktuálního průzkumu společnosti Gartner vydávají nejvýkonnější organizace v soukromém i veřejném sektoru v průměru větší část svých IT rozpočtů (33 procent) na digitální iniciativy, než je tomu u organizací státní správy (21 procent). Na rok 2018 pak nejvýkonnější organizace plánují alokovat na digitalizaci dokonce 43 % IT výdajů, ve srovnání s 28 % v případě státní správy. Data vycházejí z výsledků průzkumu 2017 CIO Agenda, v jehož rámci bylo celosvětově dotazováno 2 598 CIO z 93 zemí včetně 377 CIO z 38 zemí.

Pode viceprezidenta výzkumu společnosti Gartner Ricka Howarda byl rok 2016 do značné míry přelomový, když občané vyjádřili svou frustraci se stavem věcí veřejných jak ve volebních místnostech, tak přímo na ulici, i v celkově nízké míře důvěry ve výkonnost veřejných institucí. "To je třeba neprodleně řešit," říká Howard. "Vládní CIO mají neodkladnou povinnost sledovat, co se děje za hranicemi jejich organizace a porovnávat se s nejvýkonnějšími organizacemi ve veřejném sektoru i další odvětvích služeb."

Těm nejlepším se daří dále navyšovat IT rozpočty

CIO ve státní správě očekávají v průměru nárůst IT rozpočtu o 1,4 % (oproti průměru 2,2 % za všechna odvětví). Lépe si ale vedou CIO na lokální úrovni, očekávající nárůst o 3,5 % - i to je ale stále o více než procento méně než o kolik v průměru rostou IT rozpočty nejúspěšnějších IT organizací.

Data z porovnávacích analytických nástrojů Gartner dále naznačují, že státní správa na lokální úrovni vydává na IT v průměru 4 % svých rozpočtů, zatímco u organizací na celostátní a mezinárodní úrovni to v minulém roce bylo 9,4 % (respektive 8,6 % v roce 2015).

Hlavní technologické investiční priority ve státní správě

V rámci výhledu na rok 2017 byli respondenti požádání o určení technologií, které mají největší potenciál změnit jejich organizace během následujících pěti let:

Pokročilá analytika byla uváděna nejčastěji na všech úrovních státní správy (79 %), klíčovou investicí pro všechny úrovně státní správy zůstávají také digitální bezpečnostní kamery (57 %, v sektoru obrany a zpravodajství dokonce 74 %). V transformační význam internetu věcí věří zejména na lokální úrovni (68 %), zatímco obchodní algoritmy zajímají ústřední organizace státní správy (41 %). Na rozdíl od těch z nejvýkonnějších organizací nevidí respondenti z řad státní správy tak výrazné příležitosti v technologiích jako je strojové učení či blockchain. Lokální organizace státní správy (samosprávy) pak vidí optimističtěji ještě autonomní vozidla (9%) a chytré roboty (6 %).

Nejčastějšími překážkami, které musí CIO a IT ředitelé ve státním sektoru překonávat, je nedostatek odborníků (26 %) a omezené rozpočty (19 %), případně kultura či struktura jejich organizace (12 %). Pokud jde o nedostatek odborníků, tak nejhorší situace je v oblasti datové analýzy (30 %), na druhém místě je pak bezpečnost a řízení rizik (23 %). Rick Howard doporučuje: "Překonejte nedostatek odborníků rozšířením své sítě expertů mimo organizace státní správy. Ve srovnání s ostatními CIO uzavírají ti "státní" mnohem menší počet partnerství se startupy a středně velkými organizacemi - přicházejí tak o zdroj nových nápadů, dovedností a technologií."

Zapojení do digitálních ekosystémů

Koncept digitálních ekosystémů není pro CIO ve státním sektoru nový. Organizace státní správy se do nich zapojují ve vyšší míře něž jiná odvětví, podle analytiků Gartneru tak ale často činí spíše z nutnosti a nesystematicky. Ve státním sektoru uvádí 58 % CIO, že jsou součástí digitálních ekosystémů, zatímco napříč všemi odvětvími je to 49 %.

S tím, jak digitalizace zrychluje napříč všemi odvětvími, se zvyšuje i potřeba zapojení organizací státní správy do digitálních ekosystémů - provázaných, škálovatelných sítí podniků, lidí a věcí. "Digitální ekosystém se stává prostředkem, s jehož pomocí může být státní správa při poskytování svých služeb veřejnosti skutečně efektivnější," uzavírá Rick Howard.


03.05.2017 - Klára Zavadilová