Konference Databázový svět 2004

Na začátek prosince jsme pro vás přichystali druhý ročník odborné konference zaměřené na databázové technologie. Tématem Databázového světa 2004 je vysoká dostupnost a provoz v režimu 24^7^365. Během jednoho dne vás čeká zajímavý program zahrnující jak teoretické, tak i praktické informace z oblasti mající klíčový vliv na úspěch provozu libovolné databázové aplikace.

Pořadatel:

Informační portál o databázových technologiích Databázový svět a Centrum pro výzkum informačních systémů - odborná sekce ČSSI. Mediálním partnerem je odborný časopis Connect! vydávaný společností Computer Press.

Cíl konference:

Konference je zaměřena na problematiku zajištění vysoké dostupnosti a stability databázových aplikací včetně provozu v režimu 24^7^365. Výpadky v dostupnosti mohou podle nezávislých studií způsobit značné škody v řádu desítek tisíc dolarů za jednu minutu výpadku. I když škody v českých a slovenských podmínkách nebudou ve většině případů tak drastické, stále se jedná o situace a následky, kterým je lepší předcházet.

V rámci konference budou slavnostně vyhlášeny výsledky čtvrtého ročníku soutěže "Databázový produkt roku 2004", která proběhne formou čtenářské ankety a hlasování odborné komise v průběhu listopadu 2004.

Datum a místo konání:

Čtvrtek 2. prosince 2004

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Wichterleho sál
Mostní 5139
760 01 Zlín

Program:

08:00 - 08:30 Registrace

08:30 - 08:35 Zahájení
Marek Kocan, Databázový svět a Petr Sodomka, CVIS-ČSSI

08:35 - 08:45 Výpadky jsou drahé a nevyhnou se nám - u nás stejně jako ve světě?
Marek Kocan, Databázový svět

08:45 - 09:15 MySQL Cluster pro dostupnost 99,999% a extremní výkon
Petr Rektorys, e-en@ble IT

09:20 - 09:50 Výkon a dostupnost postrelačních databází
Michal Tomek, Intersystems

09:55 - 10:40 Řešení vysoké dostupnosti v Oracle Database 10g
David Krch, Oracle Czech

10:40 - 11:00 Přestávka na kávu

11:00 - 11:45 Migrace informačního systému ABRA G4 na databázovou platformu Oracle
Petr Nejedlík, Aktis

11:50 - 12:35 Jak dosáhnout několikanásobného výkonu s menšími náklady pomocí vertikálního ukládání dat
Vladimír Kyjonka, Sybase Software

12:35 - 13:30 Oběd

13:30 - 14:15 Stabilita a provozní spolehlivost databází IBM
Jan Musil, IBM Czech Republic

14:20 - 15:05 SQL Server 2005 aneb novinky pro vysokou dostupnost databází
Michael Jurek, Microsoft Corporation

15:10 - 15:55 Přednáška na téma vlivu vývoje na stabilitu bude upřesněna
Bude upřesněno

15:55 - 16:15 Přestávka na kávu

16:15 - 17:00 Za plného běhu...
Petr Maleňák, Miloš Smejkal, PER4MANCE

17:05 - 17:50 Nové horizonty databázových technologií
Pavel Císař, IBPhoenix

17:55 - 18:50 Panelová diskuse na téma "Kritická místa pro vysokou dostupnost"
moderuje Marek Kocan, Databázový svět

18:50 - 18:55 Losování cen

18:55 - 19:00 Závěrečné slovo
Marek Kocan, Databázový svět a Petr Sodomka, CVIS-ČSSI

Na závěr konference proběhne slosování o hodnotné ceny pořadatelů a partnerů konference. Vstup na konferenci je po předchozí registraci zdarma. V případě problémů s registračním formulářem se lze přihlásit také zasláním e-mailu obsahujícího jméno a příjmení na adresu dbs2004@dbsvet.cz.

Během tohoto týdne vás blíže v samostatných příspěvcích seznámíme s jednotlivými přednáškami a přiblížíme si také nějaké zákulisní informace. Doufáme, že se vám na akci bude líbit minimálně stejně, jako v loňském roce.


04.11.2004 - Marek Kocan