CVIS připravuje Svět informačních systémů 2007

Dovolte, abychom vám oznámili, že Centrum pro výzkum informačních systémů tento týden zahájilo kampaň k nadcházejícímu 4. ročníku mezinárodní konference Svět informačních systémů 2007. Pokud chcete přispět jako autoři, můžete do 12. února 2007 zasílat své příspěvky k posouzení programovým výborem. Chcete-li si vyslechnout zajímavé přednášky a prezentace případových studií, pak si poznamenejte termín 16. - 17. dubna, kdy se s Vámi rádi setkáme u nás ve Zlíně, na Univerzitě Tomáše Bati.

Mezinárodní konference Svět informačních systémů 2007 je koncipována jako setkání odborné veřejnosti se členy a partnery Centra pro výzkum informačních systémů. Programově je zaměřena na využití moderních informačních systémů a technologií k podpoře konkurenceschopnosti českých podniků. Akcentuje systémové propojení IS/ICT na manažerské rozhodování a řízení podnikových procesů. Konference přinese diskusi nad aktuálními trendy, problémy zákaznických organizací a přípravou vzdělaných a motivovaných lidí schopných efektivně využít moderní IS/ICT.

Pondělí, 16. dubna 2007

The World of Latest Trends - Market and Technology Initiatives

Tématické okruhy pro zvané přednášky:

Úterý, 17. dubna 2007

The World of Best Practices - Case Studies and Success Stories

Prezentace případových studií a aplikace zajímavých technologických řešení formou success stories. Preferovány budou oblasti:

Veškeré další informace včetně šablony pro příspěvek, důležitých termínů, kontaktů a přihlašovacího formuláře naleznete na stránkách konference.

O Centru pro výzkum informačních systémů

Centrum pro výzkum informačních systémů je v současnosti největší odbornou sekcí České společnosti pro systémovou integraci. Jeho mateřskou základnou je Ústav managementu výroby - průmyslového inženýrství, Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

CVIS sdružuje 38 členských organizací, které se společně podílí na výzkumné a publikační činnosti v oblasti plánování podnikových zdrojů (ERP), plánování a řízení výroby a dodavatelských řetězců (APS/SCM), řízení vztahů se zákazníky (CRM), manažerského rozhodování (BI) a systémové integrace (SI).

CVIS každoročně organizuje dvě hlavní odborné akce, celostátní konferenci Databázový svět a mezinárodní konferenci Svět informačních systémů. Dále provozuje vlastní elektronické odborné periodikum CVIS.CZ, mezinárodně registrované v českém i anglickém jazyce.

CVIS rovněž poskytuje konzultační a poradenské služby, a to v oblasti analýz českého trhu s podnikovými informačními systémy, výběru a jejich implementace v organizacích.


17.01.2007 - Roman Bobák, Petr Sodomka, Jaromír Habáň