Zveme vás na seminář Inforu IAS/IFRS 2

Zveme vás na Infor seminář IAS/IFRS 2: První převod českých účetních závěrek do IFRS včetně případových studií. Seminář je určen vedoucím pracovníků z oblasti řízení podnikových financí, controllingu, strategického plánování a účetnictví.

Přijměte prosím naše pozvání na seminář IAS/IFRS 2: První převod českých účetních závěrek do IFRS.

Seminář se bude konat ve dnech 17.-19. června 2008, vždy od 9:00 do 16:00 hod v Praze, hotel Olympik, sál Olymp.

Cíl:

- seznámit se s IFRS a jejich užitím v praxi
- podrobné srovnání mezinárodních účetních standardů s českými
- rozdíly na praktických případech

Obsah semináře IAS/IFRS 2

- Novinky v rámci IFRS v roce 2008
- Očekávané novely standardů a nově přijímané materiály
- Rekapitulace hlavních rozdílů mezi IFRS a českou účetní legislativou
- Úvod do problematiky IFRS 3 – Podnikové kombinace
- Volba účetních politik společnosti při aplikaci IFRS
- Oceňování majetku podle jednotlivých standardů a možnosti přeceňování rozvahových položek na fair value
- Položky, které je nutno při prvním převodu odstranit z rozvahy
- Položky, které je nutno nově zařadit do rozvahy při prvním převodu
- Položky, které je nutno přestrukturovat do jiných řádek výkazů
- Struktura účetní závěrky podle IFRS, účetní výkazy a příloha

Součástí kurzu budou případové studie na převod vybraných položek účetní závěrky na IFRS.

Přednášející:

Doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D. (VŠE Praha, katedra finančního účetnictví a auditingu; specializuje se na srovnávání české účetní legislativy s IFRS a US GAAP. Autorka řady ceněných publikací o IAS/IFRS.)

RNDr. Ing. Michal R. Černý (VŠE Praha, katedra ekonometrie; konzultant pro oblast IFRS a jejich implementaci do podnikových účetních a reportingových systémů, zabývá se též kvantitativními finančními modely. Autor řady publikací o IAS/IFRS.)

Zaregistrujte se prosím nejpozději do 9. června 2008 na stránce http://cz.infor.com/ifrs. Kapacita sálu je omezena, přednost mají účastníci, kteří se přihlásí dříve.

Cena semináře je 9.500,- Kč + 19% DPH. Při účasti 3 a více účastníků z jedné firmy - sleva 10%. Zákazníci Infor (MIS AG) mají nárok na 20% slevu z ceny semináře.


15.05.2008 - Angela Heindl-Schober