Stanislav Sýkora: Základem úspěchu jsou správní lidé na správných místech

ERP systémy značky Helios jsou nezpochybnitelným lídrem českého ERP trhu v organizacích od 10 do 1 000 zaměstnanců. Jejich výrobce prošel v loňském roce významnými změnami. Došlo ke sloučení se slovenskou společností Datalock, vzniku uskupení Asseco Solutions a jeho začlenění do nadnárodní skupiny Asseco Group. Při této příležitosti poskytl CVIS.CZ exkluzivní rozhovor Stanislav Sýkora, generální ředitel a předseda představenstva Asseco Solutions, který vám nyní nabízíme.

Ve společnosti Asseco Solutions, resp. v jeho předchůdci, LCS, působíte již více než 19 let. Můžete zrekapitulovat zásadní změny, jimiž za toto období společnost prošla a popsat, jak a v jakých rolích jste se na těchto změnách podílel?

Naše firma vznikla v raných 90. letech, kdy se branže IT, díky naprosto nenasycenému českému trhu, jevila jako zlatý důl. LCS založili čtyři lidé jako klasickou "garážovku". Rychle však rostla a už během roku 1991 mohla přijímat zaměstnance. Zpočátku ale nešlo o ryze softwarovou firmu – LCS hodně obchodovala s počítači. V roce 1992 však jsme už počítače dováželi, montovali i prodávali a současně jsme vyvíjeli a prodávali software. Postupně ale přestávalo být výhodné se profilovat jako velkoobchod s kompletními počítači. Zhruba v roce 1994 jsme se proto začali specializovat na klávesnice. V té době snad nebyla v České republice jediná firma, která by klávesnice nebrala od nás. K tomu se váže humorná historka: Objednali jsme tedy z Tchajwanu ty klávesy, které odlišovaly českou klávesnici od anglické. Očekávali jsme, že přijde 4.000 sad těchto písmen. Místo nich jsme však v dodávce našli několik velkých pytlů, každý po 4.000 klávesách! Celá firma pak seděla a kompletovala.

Profil firmy se však postupně měnil v souvislosti s potřebami trhu. Zhruba v roce 1996 se vedení firmy rozhodlo nadále věnovat výhradně oblasti softwaru, konkrétně podnikovým informačním systémům. V druhé polovině 90. let se také změnil model řízení firmy. Do té doby byli majitelé firmy zároveň členy top managementu. Postupně však zjišťovali, že to může být příčinou stagnace. Proto se rozhodli stáhnout se z řízení. Generálním ředitelem jmenovali Jana Přerovského, který byl prvním zaměstnancem LCS a do té doby prošel již několika různými vedoucími pozicemi. Majitelé zůstali v roli členů dozorčí rady.

Koncem 90. let se stala další důležitá událost. Hradecká společnost Softprofes, která se také zabývala vývojem a prodejem podnikového softwaru, oslovila pražskou "konkurenci" s návrhem na spojení. Cílem akvizice, či spíše přátelského převzetí, bylo, aby se Softprofes stal stoprocentní dceřinou společností LCS.

Po šestnácti letech svého života byla LCS uznávána jako nejvýznamnější ryze český producent podnikových informačních systémů. Dalším logickým krokem v našem životě tedy bylo začlenění do silné nadnárodní skupiny. V roce 2007 jsme se proto stali součástí Asseco Group. Na to o rok později navázala integrace se "sesterskou" slovenskou společností Datalock a tím vznik dnešní Asseco Solutions.

Já sám jsem v této společnosti téměř od jejího počátku, přičemž jsem prošel mnoha různými pozicemi. Nastupoval jsem sem jako programátor, později, ještě ale v 90. letech, jsem zastával pozici ředitele vývoje informačních systémů Helios Green a Helios Orange. Pak jsem se stal ředitelem divize Helios Orange a posléze jsem byl současně personálním ředitelem, zástupcem generálního ředitele a místopředsedou představenstva. Od roku 2007 jsem generálním ředitelem a předsedou představenstva. To je skvělá zkušenost, protože takhle může člověk říci, že ví "o čem ta firma vlastně je".

Podívejme se podrobněji na letošní spojení společností LCS International a Datalock do uskupení Asseco Solutions. Každá rozsáhlá fúze přináší pro management celou řadu problémů, ať už z hlediska vnitřní reorganizace firmy nebo jejího vnímání navenek. Nás samozřejmě nejvíce zajímá, jaké bude činit kroky k tomu, aby nabídka produktů a služeb na českém i slovenském trhu byla co nejlépe srozumitelná zákazníkům?

Máte pravdu. Fúze sice přinášejí firmám mnoho užitku, ale skrývá se za ním neuvěřitelné množství práce, která je navíc během na dlouhou trať. Důležité je ale vidět na konci tunelu to příslovečné světlo, aby člověk nezačal mít pocit marnosti. Jedním z těch obtížných úkolů, které s fúzí souvisejí, je udržet ve firmě dobré mezilidské vztahy. To se samozřejmě dotýká i zákazníků, kteří by jakoukoli změnu klimatu ve firmě dodavatele zřetelně pocítili.

Co se týče srozumitelnosti nabídky našich produktů: to je samozřejmě také nesmírně důležité vzhledem k našim zákazníkům a to nejen k těm stávajícím, ale i k potenciálním. Musíme učinit v podstatě dva hlavní kroky. První z nich je krátkodobý a už byl učiněn: naše produkty jsme seřadili do pyramidy podle segmentu zákazníků, pro které jsou jednotlivé produkty určeny – malé firmy, střední a velké společnosti. Současně jsme naše systémy rozdělili do skupin podle toho, pro kterou oblast podnikání jsou vhodné a také podle použitých technologií. Podle těchto tří klíčů se tedy nyní může zákazník v naší nabídce dobře orientovat.

Druhý krok je otázkou dlouhodobého horizontu. Vzhledem k tomu, že ten je ještě ve fázi rozpracovanosti, nerad bych o něm zatím hovořil podrobněji. Nicméně obsahuje jasný závazek vůči našim zákazníkům: máme pro vás řešení, chceme si vás zachovat a chceme, abyste byli jako naši zákazníci maximálně spokojeni. Pouze napovím, že tento dlouhodobý krok souvisí s rozvojem technologií a možností je zavádět.

Jaké jsou vaše osobní cíle v pozici generálního ředitele největšího tuzemského výrobce podnikových informačních systémů? Můžete prozradit hlavní myšlenku či motto, které vyznáváte ve své manažerské práci?

Jsem přesvědčen, že základem úspěchu firmy jsou správní lidé na správných místech a mým osobním cílem a mohu říci, že prioritou, je takový lidský potenciál v naší společnosti rozvíjet. Tím míním zajistit, aby zde byli lidé přiměřeně kvalifikovaní a pozitivně motivovaní, kteří mají vůli se učit. Správným místem je pak myšleno takové, které konkrétní člověk rád zastává, tzn. že práce ho na daném místě motivuje už svojí samotnou náplní. Důležitým faktorem je též možnost participace na rozvoji firmy. Jinak řečeno: lidé by měli vědět, že jejich nápady, pokud je sdělí vedení firmy, nezapadnou, ale budou zodpovědně posouzeny a, budou-li vhodné, také využity. Pro úspěšné fungování firmy je však také velmi důležité trvalé udržení dobrých vztahů mezi jejími zaměstnanci. Je proto vhodné nelitovat námahy na vytvoření takové vnitrofiremní kultury, která dobré mezilidské vztahy podporuje.

Systémy Helios Orange a Helios Green si na českém trhu vydobyly výjimečné postavení lídra, a to na celém širokém segmentu společnosti s 10 až 1 000 zaměstnanci. Aktuální reklamní kampaň však příliš značku Helios neakcentuje. Jaké jsou vaše další záměry s Heliosem? Dočkáme se nějakých zajímavých změn?

Zásadní změny v naší strategii neplánujeme. Pro letošní rok však připravujeme v některých branžových řešeních nové, velmi zajímavé funkcionality a v některých jsme také posílili funcionality stávající. Konkrétní záměry máme například v řešení pro oblast utilit, ale podrobnosti zatím nechci prozrazovat, ty by jistě zajímaly naši konkurenci.

Český trh je výjimečný velkým počtem menších lokálních výrobců podnikových informačních systémů, kterým se daří dlouhodobě čelit světové, ale i významné tuzemské konkurenci, jakou je např. Asseco Solutions. V čem spatřujete příčinu?

Historicky je naše republika v rámci regionu výjimečná velkým rozšířením průmyslu a to již od doby první republiky. Průmysl vyžadoval a vyžaduje automatizaci, proto bylo v našich podnicích v minulosti značné množství vysoce vzdělaných odborníků v různých technických oborech. Jejich znalosti byly po sametové revoluci využity pro vytvoření řady řešení, podporujících rozvoj technologií, podnikatelských aktivit, výroby, stavebnictví, finančnictví a podobně. Řada z nich byla a je svým způsobem originální, protože vznikala více méně bez vazby na západní firmy a jejich způsob myšlení a přístupy, a také využívala nové technologie, které v té době byly první a k dispozici. Je tedy logické, že tyto talenty a tato řešení mají své uplatnění dodnes. A to i vhledem k menší finanční náročnosti. Samozřejmě bych mohl hovořit o řadě nevýhod řešení od malého dodavatele, ale to je už jiná kapitola.

Budete více než doposud usilovat o zákazníky menších lokálních dodavatelů? Hospodářská krize přímo vybízí uplatnit sílu silnějšího a stabilnějšího výrobce proti slabším konkurentům. Prozradíte váš recept pro tento segment trhu?

Náš recept rád prozradím. Je poměrně jednoduchý a v zásadě mnoho let stejný či podobný, ovšem s krizí jeho význam ještě roste. Zní takto: každá firma, která vyvíjí vlastní software, se dříve nebo později dostane do situace, kdy, aby si udržela konkurenceschopnost, musí vytvořit generačního nástupce svého produktu. To však představuje dost vysoké náklady a současně nemá smysl vyvíjet něco, co už vyvinuli jiní. Na druhé straně menší softwaroví tvůrci, ačkoli finanční prostředky pro ně mohou znamenat problém, mají zpravidla schopný lidský potenciál. My jim proto nabízíme plnohodnotné partnerství, v němž uplatní své know-how, zejména v konkrétních branžích. A oni se naopak nemusí starat o investice do vývoje, to je naše věc. Naše produkty umožňují customizaci na míru zákazníkům a i tady se mohou velmi dobře uplatnit vývojáři našich partnerů. Nebo se mohou například posléze stát senior konzultanty pro danou branži, s níž mají zkušenosti a podobně.

Jak ukazují mnohá výběrová řízení, daří se vám často uspět také proti dodavatelům světových softwarových produktů. Jaké konkurenční výhody přinášejí systémy Helios v porovnání s moderními propracovanými produkty dodávanými po celém světě?

Je mnoho těch, které bych mohl zmínit. Významnou výhodu však osobně vidím v tom, že systémy Helios jsou navrženy s jistou dávkou nadčasovosti. Mám na mysli skutečnost, že klíčem k dlouholetému úspěchu je správná architektura a vnitřní logika informačního systému. Pokud se tohle na začátku podaří, pak "už jen stačí" dodržovat pravidla vývoje tak, aby tato pravidla a logika nebyla porušena. A vyvíjet, a vyvíjet - vše co zákazníci potřebují pro rozvoj svého podnikání, abyste neztratili kontakt s potřebami trhu.

Samozřejmě to není jediná výhoda. Za jednu z těch velmi podstatných považuji i znalost českého a slovenského podnikatelského, lidského i legislativního prostředí. Můžeme tedy velmi pružně reagovat na potřeby zákazníků. Přičemž to platí stejnou měrou pro systémy Helios v Česku, jako pro systémy Datalock na Slovensku. Specifické oblasti v dané zemi, typu mzdy, personalistika, majetek nebo třeba celní deklarace mohou být pro zahraniční systémy problémem.

U mnoha zákazníků jsme se setkali s názorem, že raději pořídí informační systém přímo u výrobce, pokud ten poskytuje také implementační služby, než by se svěřili do rukou certifikovaného partnera. Dlužno podotknout, že tento názor je často opřen o konkrétní negativní zkušenost. Setkávají se vaši konzultanti také s podobnými názory? Jak s tímto problémem korespondují vaše údaje o vývoji přímého a nepřímého prodeje?

Pochopitelně každý dodavatel ERP má i určitou skupinu nespokojených zákazníků. A není nejpodstatnější, zda jejich nespokojenost zavinil producent systému nebo partner. Důležité je se zákazníky komunikovat, rozkrýt, v čem konkrétně jejich nespokojenost spočívá a problém řešit. To se týká zejména oblastí implementace a servisu systémů. V oblasti obchodu je jediná možná cesta – v maximální míře obchodníky vzdělávat a certifikovat a to jak ty vlastní, tak partnerské. Je prostě neustále potřeba zvyšovat kvalitu partnerské sítě i vlastních lidí, jedině tak se bude minimalizovat počet nespokojených zákazníků.

Zlepšování kvality partnerské sítě je pro vás tedy důležitou prioritou? Můžete více rozvést, jaká konkrétní opatření v této oblasti uplatňujete již nyní a jaká hodláte zavést v nejbližší budoucnosti?

Postupů, které ke zvýšení kvality naší partnerské sítě využíváme, je několik. Jednou z možností je již zmíněné vzdělávání a certifikace obchodníků a konzultantů. V posledním roce jsme navíc posílili kontrolu práce našich partnerů s ohledem na kvalitu služeb, jak ve fázi obchodního procesu, tak konzultací. Některá šetření dopadla nadmíru dobře, což nás samozřejmě potěšilo, z jiných vyplynula opatření směřující k nápravě. Nicméně klíčovými stále zůstávají vzdělávání a certifikace, na něž klademe stále větší důraz.

Jaké trendy budou podle vás nejvíce ovlivňovat trh s podnikovými informačními systémy kategorie ERP? Co budou podle vašeho názoru žádat zákazníci v následujícím období nejčastěji?

Bezpochyby půjde o SaaS (software jako služba), což je způsob poskytování podnikové softwaru, o němž se stále více hovoří a který například ve Spojených státech je již velmi oblíbenou formou. Aktuálnějším trendem, či spíše v mnoha případech už samozřejmostí, je možnost přístupu do ERP prostřednictvím webu nebo z mobilních zařízení. Současně lze předpokládat, že se postupně budou stírat, či, možná lépe řečeno, sbližovat oblasti ERP a CRM. Zákazníci budou čím dále více vnímat, že jedna bez druhé nemůže být.

V příštím roce se uskuteční již 7. ročník mezinárodní konference Svět informačních systémů. Společně s naším novým spolupořadatelem, vydavatelstvím CCB, jsme změnili termín i místo uspořádání. Uvidíme se společně 16. – 17. září v brněnském hotelu Voroněž. Jaká stěžejní témata by měla být dle vašeho názoru nejvíce akcentována?

To je velmi dobrá zpráva, jak pro producenty ERP, tak pro všechny uživatele, či potenciální zákazníky. Jsem přesvědčen, že konference je pro představení ERP, diskusi o funkcionalitách a trendech a pro tříbení názorů tou nejvhodnější platformou. Ostatně předchůdce brněnského Světa informačních systémů, který se konal ve Zlíně, měl velmi vysokou úroveň, tak předpokládám, že letošní konference bude neméně přínosná. Témata, která by se tam měla objevit, by měla určitě odpovídat výše zmíněným trendům v oblasti ERP. Navíc stále stojí za to mluvit například o Business Intelligence a o elektronické komunikaci.

Děkuji za rozhovor.


09.01.2010 - Petr Sodomka