Představujeme ISBReportViewer.com - jednoduchý reporting pro manažery

ISBReportViewer.com je jednoduchá a uživatelsky přívětivá internetová aplikace, která slouží k distribuci nejrůznějších výkazů, analýz a sestav vytvořených pomocí nástroje Crystal Reports. Byla vyvinuta speciálně pro potřeby takových uživatelů, kteří chtějí jednoduchým způsobem na sestavy nahlížet, tisknout je, exportovat, zasílat elektronickou poštou nebo integrovat do jiných aplikací. Uživatel není konfrontován s komplexností vývojového nástroje, nemusí pořizovat ani žádné další licence Crystal Reports. Článek přináší souhrn základních rysů této aplikace a vyjádření jednoho z prvních uživatelů.

Přehled hlavních vlastností a funkcí aplikace

K důležitým vlastnostem patři možnost organizovat sestavy v přehledné stromové struktuře. Vzhled takto orientované nabídky mohou uživatelé v rámci své role měnit. Sestavy lze dále pojmenovat a doplnit poznámkou (např. pokyny ke správnému používání, význam jednotlivých parametrů apod.). Pokud to dovoluje datová struktura, mohou uživatelé tyto sestavy spouštět s různými datovými zdroji. Přihlášení k databázi (dle potřeby i k více datovým zdrojům současně) probíhá automaticky, přístupové údaje jsou nastavovány centrálně administrátorem pro každou datovou oblast. Uživatel se nemusí zabývat technickými detaily jako jsou např. uživatelské jméno a heslo pro přístup k databázi.

Stručné shrnutí hlavních vlastností a funkcí:

Uživatelské vlastnosti

Pomocí grafického uživatelského rozhraní ISBReportViewer.com lze na sestavy nahlížet internetovým prohlížečem, vytisknout na tiskárně, exportovat je do různých formátů (pdf, doc, rtf, xls atd.) nebo také odeslat elektronickou poštou. Často používané sestavy lze přidat k oblíbeným odkazům internetového prohlížeče nebo vytvořit jejich zástupce na ploše. Sestavy lze s pomocí aplikace rovněž snadno integrovat do jiných aplikací, přičemž dle potřeby lze předávat potřebné parametry přes adresní řádek prohlížeče.

Obr. 1 - Uživatelské rozhraní aplikace ISBReportViewer.com
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

ISBReportViewer.com lze obsluhovat v různých jazycích, standardně jsou dodávány čeština, němčina a angličtina. Jiné jazyky lze rychle a jednoduše vytvořit integrovaným nástrojem pro překlad použitých výrazů. Mezi jazyky lze přepínat online. Jednoduchá správa uživatelů na základě rolí zajišťuje potřebnou ochranu citlivých údajů. Možnost automatického přihlášení na základě identifikace v operačním systému (Single Sign On) usnadňuje autorizovanému uživateli přístup k aplikaci.

Technické parametry a možnosti pořízení produktu

ISBReportViewer.com je internetová aplikace, která nevyžaduje žádnou instalaci na klientském pracovišti. Program se instaluje jen na webovém serveru se službou Microsoft IIS a obsluhuje se přes internetový prohlížeč. Sestavy, dostupné online, poskytují vždy aktuální informace i ve vzdálených pobočkách přes intranet nebo internet, obchodní partneři jako zákazníci či dodavatelé se mohou včas informovat o postupu zakázky či materiálových požadavcích.

K vyzkoušení aplikace je na internetu dostupná online demoverze. Dodavatel poskytuje také časově omezenou licenci pro testování na vlastním hardwaru.

Pro jednu uživatelskou společnost se aplikace poskytuje za 2.500 Kč měsíčně, a to pro neomezený počet uživatelů. Maximální cena pro neomezený počet společností (tzv. serverová licence) činí 12.500 Kč měsíčně. K uvedeným cenám je nutno připočíst ještě jednorázové náklady, tedy minimálně jednu licenci Crystal Reports, v ceně cca 17.000 Kč a 2 dny školení, které jsou věnovány základům tvorby sestav s Crystal Reports, a to v ceně cca 40.000 Kč. Školení se koná v sídle zákazníka, bez dalších nákladových požadavků, např. na cestovní náhrady.

Obr. 2 - Příklad integrace sestavy Strukturplan do ERP systému PSIpenta.com
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Jak hodnotí aplikaci její uživatelé

Libor Malý, ředitel společnosti Grapo (případovou studii o implementaci ERP systému v této firmě si můžete přečíst zde) a jeden z prvních uživatelů této aplikace, uvádí: "Měsíční reporting, který jsem dřív připravoval několik dnů, je dnes hotový po několika kliknutích myší. Dnes je pro mě jednoduché zajistit, aby se naši obchodních partneři informovali přes internet o stavu svých objednávek a o zakázkách, které jim budou za poslední období fakturovány. Tzv. OEM výrobou pro jiné reklamní agentury a jejich zapojením do našeho informačního toku pomocí ReportVieweru jsme si vytvořili nové obchodní příležitosti. To vše si jednoduše nastavím v ReportVieweru sám, bez pomoci systémového administrátora."

"Většina manažerů, podobně jako já, nejsou programátory. Proto jim také ReportViewer významně šetří čas. Než by dokázali specifikovat svůj požadavek na report, a programátor ho připravil na míru, v ReportVieweru si jednoduše nastaví parametry a report je dle jejich požadavků funkční, v řádu několika minut. V naší společnosti se tento efekt projevit např. při jednání s bankou. Změny výkazů včetně doplnění dalších informací, které v požadované podobě v našem informačním systému nemáme, jsou pro mě jako uživatele ReportVieweru doslova pětiminutovou rozcvičkou. Zástupci banky pak odcházejí z jednání v naší firmě přesně s těmi informacemi, které potřebovali," dodává Libor Malý.

"ReportViewer pomáhá naší firmě také v provozu. Dnes mají všichni zaměstnanci, tedy i ti, kteří nejsou uživateli ERP systému, potřebné informace k dispozici přes firemní portál. Pro dělníky jsme tak např. nemuseli pořizovat drahé licence ERP systému. Přesto se mohou i oni průběžně online informovat např. o svém zásobníku práce nebo odvedených hodinách," uzavírá Libor Malý.


28.03.2010 - Jiří Rakušan, Hana Klčová