Helios Green: Vyspělá technologie od jedničky českého trhu

Helios Green je ERP produkt nejvyšší třídy, který vyvíjí a dodává společnost Asseco Solutions. Jeho technologická a funkční vyspělost ho předurčuje k nasazení ve středně velkých a zejména velkých organizacích s rozsáhlými a složitými podnikovými procesy. Ovšem i menší firmy mohou zvážit pořízení Helios Green, zvláště pokud hodlají do budoucna expandovat. V 10. díle našeho seriálu se podrobně podíváme na všechny důležité funkční, technologické a obchodní aspekty Helios Green, seznámíme vás také se samými počátky vzniku systémů Helios a firmy, která v současnosti vede žebříček českých ERP producentů.

1. Představení Asseco Solutions a krátký exkurs do historie

Z garáže ke mnohamilionovým investicím do softwaru

Společnost Asseco Solutions vstoupila na trh již v roce 1990 pod názvem LCS International, kdy jako malá „garážová“ firma uvedla svůj první produkt LCS Helios, určený pro menší obchodní a výrobní firmy. O několik let později začala pracovat na řešení Noris, předchůdce dnešního Helios Green, které bylo určeno pro středně velké a větší společnosti. Pilotním zákazníkem se stal významný prodejce zemědělských a stavebních strojů, firma Phoenix Zeppelin, která je svému dodavateli věrná dodnes.

Společnost na českém trhu postupně expandovala. Získala stovky nových zákazníků, což ji přinutilo k vnitřní transformaci a rozvoji partnerské sítě. Uskutečnila také několik akvizic, načež se sama začlenila do portfolia nadnárodní korporace Asseco, federativního uskupení významných IT společností v Polsku, Slovensku, České republice, Rumunsku, Německu, Rakousku, Litvě a v zemích Adrie.

Vývoj a záměry nadnárodní korporace

Skupina Asseco dnes obsluhuje velkou část Evropy. Vznikla koncem roku 2004, kdy bylo uzavřeno strategické partnerství mezi Asseco Slovakia a Asseco Poland. Motivem obou firem pro tento krok byl především přetrvávající trend globalizace IT trhu a s ním snižující se schopnost lokálních dodavatelů informačních systémů a technologií konkurovat nadnárodním společnostem.

Skupina Asseco se snaží rozšiřovat portfolio poskytovaných služeb prostřednictvím akvizic úspěšných firem na domácích a zahraničních trzích. Usiluje tak o dosažení synergického efektu na úrovni obchodní, finanční i technologické, jak v rámci jednotlivých národních pilířů, tak i celé skupiny. Ambicí Asseco Group je stát se stabilním a konkurenceschopným softwarovým centrem, poskytujícím kompletní ICT služby ve střední a východní Evropě. Současně se chce stát skupinou lokálně orientovaných vyspělých ICT společností, které utvoří federativní strukturu se zvýrazněnými lokálními specifiky.

Posledním krokem, uskutečněným 1. července 2009, bylo začlenění LCS International společně se slovenskou akvizicí, firmou Datalock, do struktury Asseco Solutions, z něhož vznikla stejnojmenná společnost. Zároveň došlo ke sloučení dvou mateřských společností Asseco Slovakia a Asseco Czech Republic (bývalé PVT) v další uskupení – Asseco Central Europe. Od 1. července tak na evropském trhu působí dva silné subjekty s nebývale širokým portfoliem produktů a služeb, jimž poskytuje zázemí Asseco Group.

Obr. 1: Aktuální uspořádání Asseco a Asseco CEE
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Několik důležitých údajů o výrobci Helios Green

Téměř dvě desetiletí, cíleně věnovaná rozvoji a zdokonalování ERP produktů a služeb umožnila společnosti vyrůst do podoby významné tuzemské vývojové a implementační firmy, dnes již s nadnárodní působností. To dokazuje i obrat společnosti LCS International, který za rok 2008 dosáhl 325 mil. Kč, a to za služby a licence. Silný akcent na rozvoj produktového portfolia dokládá i skladba zaměstnanců. Z celkového počtu 280 pracovníků, zaměstnaných v pražské centrále firmy, brněnské a hradecké pobočce, se 150 osob zabývá vývojem v oblasti produktů a služeb. Podíváme-li se na oba hlavní ukazatele z pohledu Asseco Solutions, pak celkový obrat všech jejich součástí činil 550 mil. Kč a počet zaměstnanců dosáhl čísla 450.

Nyní zaujímá Asseco Solutions první příčku mezi dodavateli ERP systémů v ČR, a to v segmentu malých a středně velkých společností. Zároveň je nejúspěšnějším českým výrobcem ERP systémů. Do produktového portfolia společnosti patří kromě známých informačních systémů řady Helios pocházejících z dílny původní LCS International také řešení odkoupené slovenské firmy Datalock. Jedná se o systém SPIN, který je určen pro středně velké společnosti a tzv. "Véčko" zaměřené na malé organizace.

Uskutečněná fúze bezpochyby významně podpoří obchodní činnost nově vzniklé korporace. Zvýší se celkové obchodní, analytické a konzultační kapacity, zejména pak pro slovenský trh.

Tohoto úspěchu by ale společnost dosáhla jen těžko, pokud by se spolehla na vlastní síly a nevyužila potenciálu partnerských organizací.

Synergické řízení partnerské sítě

Společnost Asseco Solutions nabízí své produkty formou přímého i nepřímého prodeje (hybridní obchodní model). Koncept sítě obchodních partnerů byl nastolen již v roce 1997, a to původně pro systém LCS Noris. Nyní zahrnuje všechny produktové řady a stala se tak z něj "nadproduktově orientovaná" partnerská síť pod názvem Helios Open. Dnes tato síť sdružuje sto aktivních partnerů pro všechny tři nabízené produkty – Green, Orange, Red. Z toho Helios Green podporuje celkem dvacet partnerských organizací (15 v ČR, 5 v SR).

Zákazník tak má možnost pořídit Helios Green i další produkty přes implementačního partnera, který je např. specialistou na výrobu či konkrétní oborové řešení nebo zvolit jako dodavatele přímo společnost Asseco Solutions. V praxi se u zákazníka často přestavují týmy složené se zástupců Asseco Solutions a partnerské organizace, a to s cílem uspokojit požadavky zákazníka co nejlépe. Mohou vzájemně spolupracovat i při implementaci systému, přičemž garance díla včetně smluvního zajištění leží na jednom z nich, a to podle přání zákazníka.

Jedním z mnoha pozitivních rysů synergického řízení Helios Open je skutečnost, že se jednotliví partneři nestřetávají v souboji o zakázku, jako tomu bývá u některých konkurenčních partnerských sítí. Pokud chce partner usilovat o zakázku, musí potenciálního klienta registrovat v rámci firemního extranetu. V této evidenci systém ověří, zda již firma není registrovaná jiným partnerem, rezervuje požadovaný obchodní případ, přičemž ostatní spolupracující organizace jsou s touto skutečností seznámeny. Jednotlivé fáze práce se zákazníkem jsou dále partnerem oznamovány, přičemž je celý proces řízen interními pravidly společnosti Asseco Solutions.

Informační systém Helios Green
(Klikněte na obrázek pro stažení souboru)


26.08.2009 - Hana Klčová, Petr Sodomka