Helios Green: Vyspělá technologie od jedničky českého trhu

Helios Green je ERP produkt nejvyšší třídy, který vyvíjí a dodává společnost Asseco Solutions. Jeho technologická a funkční vyspělost ho předurčuje k nasazení ve středně velkých a zejména velkých organizacích s rozsáhlými a složitými podnikovými procesy. Ovšem i menší firmy mohou zvážit pořízení Helios Green, zvláště pokud hodlají do budoucna expandovat. V 10. díle našeho seriálu se podrobně podíváme na všechny důležité funkční, technologické a obchodní aspekty Helios Green, seznámíme vás také se samými počátky vzniku systémů Helios a firmy, která v současnosti vede žebříček českých ERP producentů.

7. Pořízení a implementace, servisní služby a péče o zákazníka

Licenční model a podrobný pohled na maintenance

Licenční model Helios Green je založen na platbách za současně pracující uživatele a funkcionalitu, z níž se následně počítá servisní poplatek (maintenance). Ten je povinný a činí 18% z licencí. Z toho 13% je určeno pro údržbu licence, která zahrnuje aktualizace legislativy a funkčností (update), opravy chyb (patche) a přechod na nové verze systému (upgrade) včetně inovace partnerských řešení pořízených v rámci licence. V ceně je zahrnuta také záruka toho, že zákazník při upgradu platí pouze za služby spojené s migrací, nikoliv za licence inovovaného řešení. Nová verze systému vychází jednou za rok, aktualizace a opravy chyb jsou vydávány každý měsíc, zejména z důvodu častých změn legislativy.

Zbývajících 5% servisního poplatku je vyčleněno na služby hotline (telefon, e-mail). Hotline není určena ke konzultacím nebo školením, proto je omezena délkou volání na 15 minut. Nad tuto hranici se jedná o placenou konzultaci. Licence verze Helios Green Now jsou poskytovány s 30% slevou, výše maintenance pak činí rovněž 18%.

Záruka, servisní služby a řešení problémů

Záruka na systém je poskytována na základě platby systémové podpory. Podle servisních smluv je pak garantována verze aktuální a verze předchozí.

Pro vyřizování připomínek uživatelů i partnerských organizací slouží helpdesk, který je dostupný v rámci extranetu Asseco Solutions. Helpdesk je navázán na workflow výrobce systému a garanty za jednotlivé produkty a funkční oblasti. To umožňuje efektivně vyřizovat veškerá hlášení, připomínky, návrhy na zlepšení, ať už je zasílají uživatelé nebo pracovníci partnerských organizací. Veškeré připomínky jsou navíc kategorizovány. Rozlišují se:

Součástí kategorizace problémů je garantovaná doba odezvy. Tyto garance jsou zahrnuty do servisních smluv a vždy konkrétně specifikovány dle potřeb zákazníka. Ti mohou využít například i nepřetržitého placeného servisu. Cena nadstandardní služby se pak samozřejmě odrazí ve výši servisního poplatku. Zákazník si rovněž může předplatit např. 100 hodin měsíčně za zvýhodněnou sazbu a z nich následně čerpat konzultace.

Řízení implementačního projektu a možnosti financování

Asseco Solutions má pro řízení implementačního projektu k dispozici sadu dokumentů Helios Green Project Kit. Ta obsahuje pracovní postupy, komunikační a řídící diagramy, vzory zápisů apod. Helios Green Project Kit je nedílnou součástí smlouvy o implementaci.

Po podpisu smluv o licencích, implementaci a údržbě dochází ke zpracování detailní analýzy požadavků. Ta definuje nejen rozsah, ale i podobu implementace. Aby bylo možné projekt zahájit, musí zákazník zaplatit licence za požadovanou funkčnost a přístup pro alespoň několik současně pracujících uživatelů. Pokud jde o rozsáhlý projekt se stovkami licencí, pak se lze dohodnout na postupné fakturaci.

V další fázi probíhají školení klíčových uživatelů a správců na připraveném řešení. Poté se zprovozní databázová platforma, testuje se systém a dochází k jeho finálním úpravám. Po testech přichází na řadu školení koncových uživatelů. Nakonec se uskuteční import dat a probíhá zkušební provoz. Na závěr je systém spuštěn do rutinního provozu. V ceně implementace bývá zahrnuta také často požadovaná služba, kterou je tzv. zvýšená podpora při náběhu do rutinního provozu. Běžně se jedná o podporu v délce jednoho měsíce, u větších zakázek může jít o dva až tři měsíce.

Platby za implementaci jsou uvolňovány na základě akceptace milníků projektu. V případě dohodnuté částky za službu, která je garantována jako maximální, je možné hradit skutečně odvedené práce jedenkrát měsíčně. Pokud zákazník poskytne vyšší součinnost, než je požadována, pak může být cena služeb nižší.

K financování celého implementačního projektu je možné zvolit leasing (např. přes Raiffeisen Leasing, Unicredit Leasing), nebo spolufinancování s Asseco Solutions prostřednictvím splátkového kalendáře. Od roku 2009 je rovněž v nabídce možnost pronájmu systému. Zákazník si pak nepořizuje právo k užívání licencí, ale pouze zaplatí za implementační služby a následně platí měsíční paušál za pronájem a údržbu systému.


26.08.2009 - Hana Klčová, Petr Sodomka