ERP třídy Byznys: Systémy s vysokým komfortem

ERP třídy Byznys pocházejí z dílny společnosti J.K.R., která patří mezi pět největších českých producentů standardních ERP aplikací. Oba produkty této třídy - Byznys Win a Byznys VR - v sobě spojují jednoduchost a přehlednost ovládání s detailním propracováním jednotlivých funkčních oblastí. Díky vysokému uživatelskému komfortu a vynikajícímu poměru cena/užitná hodnota si získávají stále větší oblibu, a to na celém širokém segmentu výrobních a obchodních firem od 10 do 1 000 zaměstnanců. O všech důležitých technologických a funkčních vlastnostech ERP třídy Byznys, jejich možnostech v oblasti řízení výroby či podpory manažerského rozhodování si můžete přečíst v 15. díle našeho seriálu.

4. Základní funkcionalita, moduly a vybraná specifika systému

21 modulů pro uživatele

ERP systémy třídy Byznys jsou klasifikovány jako All-in-One s modulárním uspořádáním funkcionality. Uživatelé mohou vybírat z celkem 21 modulů (tab. 1), které lze rozdělit do tří základních skupin:

Tab. 1: Přehled a stručná charakteristika modulů ERP třídy Byznys
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

V následujících kapitolách si představíme nejzajímavější funkčnosti ERP systémů třídy Byznys, a to konkrétně v modulech Projektové řízení, Byznys Mobile a Workflow. Modulům Výroba, CRM a nástrojům pro podporu manažerského rozhodování jsou z důvodu jejich rozsáhlosti věnovány samostatné kapitoly.

Získávání dat přímo v terénu

Praktickým řešením pro pracovníky v terénu je modul Byznys Mobile, který umožňuje online napojení na hlavní databázi ERP systému prostřednictvím mobilních zařízení jako je PDA nebo vzdálených počítačových stanic. Jedná se v podstatě o dvě aplikace, které jsou funkčně zcela totožné, jedna je určena pro klasické webové prohlížeče u notebooků a osobních počítačů a druhá je optimalizovaná právě pro malá mobilní zařízení typu PDA. Zakoupená licence platí na obě aplikace a zobrazení potřebných informací má u obou stejnou strukturu.

Obr. 12: Náhled do systému Byznys z modulu Byznys Mobile
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Modul Byznys Mobile je vyvíjen v prostředí Microsoft.NET. Nabízí obchodní pohled na data ERP systému, nezobrazuje např. nákupní ceny, ale dovoluje uživateli prohlížet informace o partnerech, neplatičích, fakturách, objednávkách, umožňuje plnit úkoly, sledovat stav zásob apod.

Řízení toku práce a schvalování dokumentů

Schvalovací procesy a workflow v systému podporuje samostatný modul Workflow. Uživatelé ale mohou využít i jednodušší možnosti schvalování dokumentů přímo na samotných formulářích. Například formulář Přijaté faktury musí být před zaúčtováním schválen odpovědnou osobou. Schvalování probíhá přímo na formuláři prostřednictvím tzv. autorizace dokladu, kde lze nastavit mimo jiné i počty požadovaných autorizací (obr. 13). Po potvrzení dokladu, může být předán účtárně k dalšímu zpracování.

Obr. 13: Autorizace dokladu
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Modul Workflow nabízí speciální funkcionalitu pro řízení toku práce a schvalovací procesy. Struktura modulu je procesní, objektová a všeobecně velmi přehledná. Umožňuje jednoduché zobrazení celého toku práce a identifikaci míst, kterými již workflow "proteklo", popř. kde se zastavilo, nebo s vynechaným procesem.

Jedním z mnoha příkladů využití Workflow je reklamační řízení. Systém umožňuje nastavit časové limity, tj. termíny, ke kterým musí být daný krok schválen. Pokud k němu nedojde, lze úkol předat náhradníkovi. Byznys dále umožňuje nastavit, co konkrétné má obsahovat schvalovací protokol a komu posílat zprávu v případě nesplnění stanovených požadavků. V objektové struktuře modulu Workflow představuje každý bod určitý proces, tzn. buď povinnost uživatele, nebo příkaz systému k provedení nějaké akce na pozadí. Každý proces lze navázat na další formuláře, nabídky nebo doklady, které je potřeba vyplnit nebo schválit.

Obr. 14: Příklad použití workflow v procesu řízení reklamací
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Modul Workflow se nachází přímo v jádře systému a obsahuje i cyklické možnosti, tzn., že po nesplnění úkolu se vše vrací zpět k jeho zadavateli.

Řízení projektů

Řízení projektů je samostatný modul nacházející se ve standardu informačního systému Byznys VR. Umožňuje definovat projekty, strukturu jednotlivých činností v projektu a přiřazovat jim potřebné zdroje (lidé, stroje, nástroje atd.). Ke všem zdrojům přistupuje stejně a dokáže je řídit i z hlediska kapacit, a to jak jednotlivě, tak i ve skupinách.

Modul Projektové řízení lze provozovat ve dvou režimech. První je na nižší úrovni, ve formě určité nástěnky, kde se nepočítá s kapacitami a sleduje se pouze, zda byl daný úkol splněn nebo nikoli (případně může být tato informace doplněna procentem). Druhá, vyšší úroveň představuje komplexní projektové řízení včetně sledování kapacit, rozpracovanosti, tvorby plánů a s možností napojení na mobilní aplikace jako PDA apod.

Výhodou modulu Řízení projektů oproti sofistikovanějšímu řešení Microsoft Project je především jeho vazba na zakázky přímo v informačním systému, možnost online verifikace platební morálky zákazníků nebo schopnost řízení výnosů.

Další zajímavosti a vybraná specifika systému

Jedním z nejzajímavějších odvětví, v němž našly ERP systémy třídy Byznys své uplatnění, je hutnictví (Poldi Hütte, TOP Alulit,…). V případě Poldi Hütte se jedná o řízení jednotlivých výrobních fází, dodržování velikosti výrobních dávek na kovárnách a dále také při následných zušlechťovacích a tepelných úpravách. Úroveň výrobních dávek (jednotlivé kusy kovaných polotovarů různých rozměrů a hmotností) se proto sleduje formou tzv. předávek mezi jednotlivými výrobními pracovišti. K tomu je využito schopnosti systému evidovat sériová čísla (zde výrobní čísla kovaných kusů) včetně přepočtů měrných jednotek, a to od počátku výroby na ocelárně až po balení a expedici hutních výrobků. Sériová čísla se při každé předávce důsledně zaznamenávají. Systém tak umožňuje zpětně dohledat odpovědnost jednotlivých pracovníků za kvalitu v různých fázích výroby a původ (šarže) vstupních materiálů.

Zajímavou novinkou, která byla spuštěna s poslední aktualizací systému, je vazba na insolvenční rejstřík. Požadavek k prověření solventnosti na serveru justice.cz lze zadat buď ručně na konkrétní firmu, nebo prostřednictvím automatu, který vždy v noci prověří všechny zákazníky nebo další firmy evidované v systému. Danou funkcionalitu lze dále napojit na tzv. blokace, které zabrání uživateli vystavit doklad na partnera s finančními potížemi.

Další zajímavostí, která se nachází přímo u jednotlivých tabulek, jsou tzv. obecné detaily. Slouží k tomu, aby uživatel mohl k jednotlivým formulářům přidávat další informace, které potřebuje zároveň sledovat. Jejich výhodou je, že nemění struktury systému a dovolují u daného formuláře zachytit i takové položky, které s ním přímo nesouvisí.

V systému platí obecné pravidlo, že pokud je doklad zaúčtován, nemůže ho uživatel dále upravovat. Určitým osobám však lze nastavit oprávnění pro dodatečné úpravy a korekce dokladů v modulu Účetnictví, a to buď stornování dokladu, kde je vidět provedená změna, nebo přímo otevření dokladu a opravení potřebných hodnot.


07.06.2010 - Petr Sodomka, Denisa Ferenčíková