Diskuze

PeopleSoft vstupuje na český trh

Společnost PeopleSoft otevírá v České republice své nové zastoupení. Ve spolupráci s pěti českými distribučními partnery plánuje zaměřit se zpočátku na výrobní podniky, investičně náročné provozy a servisní organizace. Článek přináší také řadu faktografických údajů o této významné společnosti, jejích produktech a pozici na trhu.

PeopleSoft (Nasdaq: PSFT) je druhou největší společností na světě, která dodává softwarové aplikace pro podniky. PeopleSoft sídlí v USA, v Pleasantonu, stát Kalifornie. Zaměstnává 13 000 lidí, příjmy společnosti za rok 2003 jsou odhadovány na 2,9 miliardy USD. PeopleSoft má více než 12 200 zákazníků z 25 různých průmyslových oborů, ve více jak 150 zemích světa.

V této souvislosti nelze opomenout, že právě tento globální dodavatel podnikového softwaru hodlá otevřít svou kancelář v Praze a zahajuje rozšíření svých aktivit v České republice. PeopleSoft zároveň zamýšlí významně zvýšit počet svých místních distribučních partnerů z oblasti průmyslu. Tento záměr je součástí obchodní strategie společnosti, jejímž cílem je získat během následujícího půl roku sto nových partnerů v Rusku, západní, východní a střední Evropě, Africe a na Středním Východě.

"Pro české společnosti, které chtějí být úspěšné jak na domácím, tak na celosvětovém trhu, je nejdůležitějším faktorem přizpůsobivost," říká Jeffrey Read, výkonný ředitel a viceprezident distribuční společnosti PeopleSoft, EMEA. "Strategií společnosti PeopleSoft je nabízet v České republice nákladově efektivní, pružná a uživatelsky snadná řešení a obsadit tak volné místo na trhu."

Zastoupení v Praze bude zároveň i regionálním centrem

PeopleSoft je druhým největším dodavatelem podnikového softwaru na světě. Jeho produkty využívá přes 12 000 zákazníků ve více než 25 průmyslových odvětvích a 150 zemích.

Pražská kancelář společnosti PeopleSoft bude řídit aktivity a obchodní činnosti na území České republiky a současně bude poskytovat podporu zákazníkům PeopleSoftu z Maďarska, Bulharska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Turecka, Řecka a z balkánských zemí.

Spolupráce s českými partnery

V průběhu následujícího půl roku si společnost PeopleSoft vybere v České republice pět nových obchodních partnerů. Chce tak zkombinovat znalosti místního prostředí s vlastními zkušenostmi z oboru. Distribuční program společnosti PeopleSoft představuje vysoce konkurenční mix nepostradatelných komponentů, které budou pro distribuční partnery představovat konkurenční výhodu při prodeji a implementaci řešení společnosti PeopleSoft na českém trhu.

Distribuční program zahrnuje:

 • Cenové a prodejní podmínky - agresivní cenovou a prodejní politiku, která bude pro distribuční partnery představovat konkurenční výhodu
 • Prodejní a marketingové programy - poskytnutí prostředků na rozvoj trhu a přístupu k prodejním a marketingovým nástrojům společnosti PeopleSoft
 • Implementační služby - přístup k osvědčeným metodám implementace, k nástrojům a postupům používaným konzultační divizí společnosti, PeopleSoft Global Services
 • Školení - distribuční partneři mohou získat certifikát souvislého vzdělávání od PeopleSoft Education, divize školení společnosti PeopleSoft
 • Podpůrné služby - poskytnutí výrazných slev distribučním partnerům, kteří budou českým zákazníkům poskytovat přímou podporu i po implementaci řešení PeopleSoft
 • Sales, Pre-Sales a technicky zaměřená školení - zajištění školení a certifikátu v technikách prodeje a v předprodejních prezentacích a poradenství
 • Infrastruktura - poradenství odborníků společnosti PeopleSoft v oblasti prodejních kanálů, předprodejních aktivit, obchodní činnosti a její podpory

Produkty PeopleSoftu jsou určené pro střední a velké výrobní podniky. Společnost se chce nejprve zaměřit na následující průmyslová odvětví: stavebnictví, nemovitosti, zpracovatelský průmysl, průmysl zpracování ropy, těžební průmysl, papírenský průmysl, velkoobchodní distribuce, veřejný sektor, telekomunikace a finanční instituce.

"PeopleSoft poskytuje tu pravou kombinaci místního zastoupení, odborné znalosti distribučních partnerů a celosvětově úspěšného software, která umožní společnostem operativně modernizovat své činnosti a využít rychlého ekonomického růstu v regionu," dodává Jeffrey Read.

Hlavní produktové řady

Společnost PeopleSoft nabízí tři hlavní produktové řady: PeopleSoft Enterprise, PeopleSoft EnterpriseOne a PeopleSoft World.

PeopleSoft Enterprise

PeopleSoft Enterprise je rodina integrovaných aplikací založených na Pure Internet Architecture (PIA). Tyto čistě internetové aplikace jsou plně přizpůsobitelné, podporují široké spektrum platforem a integraci technologií od různých dodavatelů.

PeopleSoft EnterpriseOne

PeopleSoft EnterpriseOne je kompletní sada modulárních, předpřipravených aplikací pro specifická obchodní odvětví, s rychlým nasazením a snadnou administrací. Řešení, založená na Pure Internet Architecture, nabízejí rostoucím organizacím škálovatelnost a flexibilitu. Sada PeopleSoft EnterpriseOne je ideální zejména pro výrobní a distribuční společnosti a podniky zabývající se správou aktiv.

PeopleSoft World

PeopleSoft World je špičková sada aplikací pro platformu IBM iSeries. Aplikace jsou úzce integrovány a předpřipraveny nad jedinou databází.

Přehled technologií

Pure Internet Architecture

V roce 1999 uvedla společnost PeopleSoft jako první Pure Internet Architecture. Bez jakéhokoliv aplikačního kódu na straně zákazníka Pure Internet Architecture napojuje klienty na obchodní procesy pouze s použitím standardního prohlížeče. Tato technologická platforma pak umožňuje zákazníkům okamžitě zvýšit produktivitu a zároveň snížit náklady na instalaci, údržbu a správu.

PeopleSoft AppConnect

Provozování obchodních aktivit v reálném čase vyžaduje více než aplikace, vyžaduje vyšší úroveň integrace. PeopleSoft AppConnect je komplexní integrační platforma, která redukuje celkové náklady na vlastnictví aplikací tím, že přináší portály, procesy a analýzy - vše v rámci předintegrované, flexibilní a otevřené platformy.

Strategické iniciativy

Podnikání v reálném čase

Čistě internetové aplikace PeopleSoft umožňují zákazníkům převést své obchodní procesy on-line a operovat v reálném čase. Díky tomu mohou zákazníci rozšířit své obchodní procesy přímo na jejich účastníky - zákazníky, dodavatele, partnery a zaměstnance - a tak zvýšit produktivitu a snížit náklady.

Příklady:

 • Zákazníci mohou například zadat on-line své vlastní objednávky, ověřit si zásoby, sledovat zásilky či prohlížet faktury.
 • Dodavatelé jsou schopni neustále monitorovat zákaznickou poptávku a zároveň hodnotit svůj vlastní výkon. Partneři pak přes internet získávají aktuální informace o propagačních akcích, zaslaných objednávkách a o dostupnosti produktů.
 • Zaměstnanci se dokáží sami starat o svou osobní administrativu, včetně vykazování cestovného, dovolených, nemocenských dávek a dalších výhod.

Total Ownership Experience

Softwarové odvětví vstupuje do nové éry, ve které zákazníci vedle vysoké funkčnosti vyžadují také bezproblémový provoz a správu. Společnosti požadují bezprostřední a neustálou použitelnost. IT oddělení se potýkají s rostoucími požadavky a omezenými finančními i lidskými zdroji. PeopleSoft proto používá nejmodernějších technologií, aby zastoupil pracovníky při provozu podnikového softwaru.

Iniciativa Total Ownership Experience pokrývá všechny aspekty životního cyklu firemních aplikací, což dramaticky zlepšuje způsob, kterým firmy implementují, spravují a používají podnikový software. Zákazníci tak díky rychlejšímu uvedení do provozu, vyšší uživatelské produktivity a zlepšené výkonnosti IT mohou dosáhnout vyšší návratnosti investic.

Studie analytické firmy META Group z roku 2003 zaměřená na oblast celkových nákladů na vlastnictví ukázala, že v průměru bylo TCO (Total Cost of Ownership) u PeopleSoftu o 51 % nižší než u SAPu a o 25 % nižší než u Oraclu. V nedávném průzkumu Forrester Research mezi více než 600 uživateli v severní Americe vyšlo najevo, že PeopleSoft hodnotí zákazníci v porovnání s konkurenty z hlediska spokojenosti nejlépe, navíc je pro ně firma jedničkou v oblasti angažovanosti prodejců, implementace aplikací a použitelnosti.

Společnost PeopleSoft dále potvrdila své vedoucí postavení v oblasti Total Ownership Experience následujícími kroky:

 • Čtyři nové nástroje, které automatizují instalaci, konfiguraci, aktualizaci a nastavení výkonu softwaru.
 • Šest nových balíků pro integraci procesů, které umožňují propojení obchodních procesů s produkty SAP a Oracle.
 • Další zvýšení použitelnosti, které zahrnuje úkolově orientované navigační rozhraní a racionalizované kroky pro obvyklé úkoly, jako jsou vykazování výdajů zaměstnanců, zápisy do hlavní účetní knihy a schvalovací procesy.

PeopleSoft Global Services

Divize PeopleSoft Global Services poskytuje po celém světě služby v oblasti poradenství, vzdělávání a hostingu, které umožňují zákazníkům rychle začít využívat jedinečných výhod produktů a zaručují jim spokojenost po celou dobu používání programového řešení PeopleSoft. K zajištění úspěchu každého projektu a maximální návratnosti investic svých zákazníků má společnost PeopleSoft k dispozici 4 000 odborníků působících ve 150 zemích.

Globální model PeopleSoft poskytuje zákazníkům integrované služby - poradenství, centra pro řešení, školení, hosting a podporu - které potřebují pro své obchodní aktivity po celém světě. Tento model kompletní dodávky a podpory je pevnou spojnicí mezi rozsáhlou globální sítí zdrojů, technologií a zařízeních společnosti PeopleSoft a nejlepšími procesy ve své kategorii, které umožňují plnit rychle a efektivně konkrétní požadavky organizace.

Alliance

Program Alliance spojuje přední partnery společnosti PeopleSoft v oblasti poradenství, technologií a softwaru za účelem zvýšení hodnoty řešení PeopleSoft a iniciativy Total Ownership Experience pro zákazníky. Program poskytuje podporu infrastruktury partnerům z celého světa, včetně obchodních nástrojů, marketingu, školení a certifikace.

Důležitá data v historii společnosti

1987

 • Dave Duffield a Ken Morris zakládají společnost PeopleSoft.

1988

 • Vyvinuty systémy pro řízení lidských zdrojů PeopleSoft (Human Resources Management Systems).
 • Otevření zastoupení společnosti v Kanadě a následná expanze do Evropy, Afriky, Střední a Jižní Ameriky a oblasti Tichomoří.

1992

 • První veřejná nabídka - 4,25 USD za akcii.

1994

 • Rozdělení akcií; magazín Fortune jmenuje PeopleSoft nejrychleji rostoucí softwarovou společností v Americe.

1996

 • Uvedení produktu PeopleSoft 6 nabízejícího zákazníkům kompletní firemní řešení s globální funkčností a nadnárodní podporou.

1997

 • Společnost představuje PeopleSoft 7, významné uvedení nových firemních aplikací.

1998

 • Na trh uveden PeopleSoft 7,5.

1999

 • Craig Conway nastoupil na pozici President a Chief Operating Officer, později jmenován Chief Executive Officer.
 • PeopleSoft jako první ve svém oboru uvádí na trh kompletní analytické řešení - PeopleSoft Enterprise Performance Management, následuje uvedení produktu PeopleSoft eStore, první ze série aplikací pro eBusiness, a PeopleSoft eProcurement, který umožňuje obchodování mezi firmami po internetu.
 • PeopleSoft kupuje společnost Vantive, druhou největší firmu v oblasti CRM.

2000

 • Uvedení PeopleSoft 8, nové generace aplikací PIA, které globálním společnostem umožňují spolupracovat a rozvíjet výnosné vztahy se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci.
 • Koncem roku 2000 dosáhla společnost PeopleSoft nejlepšího zhodnocení akcií v sektoru firemních aplikací, když vykázala meziroční růst 74,5 procent.

2001

 • V prvním čtvrtletí dosahuje PeopleSoft již počtvrté za sebou rekordních čtvrtletních tržeb. V červnu se společnost PeopleSoft dostává na první příčku žebříčku InfoTech 100 magazínu BusinessWeek (návratnost investic pro akcionáře dosáhla za 12 měsíců 231,4 procent). Uvedení PeopleSoft 8 CRM, nové generace softwaru CRM, která spojuje čistě internetovou technologii, zabudovanou analýzu a schopnost posílení CRM v rámci firmy s bezchybnou integrací.

2002

 • Společnost PeopleSoft vykázala za rok 2001 rekordní roční příjmy ve výši 2,07 miliardy USD. CEO Craig Conway získává řadu ocenění (uspěl v žebříčku Top 25 Managers magazínu BusinessWeek, umístil se v "Fast 50" společnosti Fast Company a evropská publikace Computer Business Review ho zařadila do desítky nejvlivnějších v technologickém průmyslu).
 • Druhé místo (za společností Microsoft) v seznamu "America's Most Admired Companies", který sestavuje magazín Fortune.
 • Uvedení produktů PeopleSoft CRM 8,8, EPM 8,8 a HCM 8,8.

2003

 • Společnost ohlašuje, že již ve 13. čtvrtletí za sebou překročila nebo splnila odhady Wall Street, přičemž ve 4. čtvrtletí 2002 činil výnosy z akcie (Earnings per Share - EPS) 18 centů. EPS u opakovaných operací dosáhly v roce 2002 rekordních 0,60 USD a čistý příjem z těchto operací se zvýšil na také rekordních 192 milionů USD. Uvedení produktu Portals 8,8.
 • Společnost ohlašuje, že bude podporovat operační systém Linux.
 • CEO Craig Conway se zavázal, že PeopleSoft bude vůdcem softwarového průmyslu při jeho přechodu do éry Total Ownership Experience.
 • PeopleSoft koupila společnost J.D.Edwards za 1,8 miliardy USD zčásti v akciích a zčásti v hotovosti a stala se tak druhou největší společností v oblasti firemního softwaru na světě s ročními příjmy 2,9 miliardy USD, 11 900 zákazníky ve více než 25 odvětvích a 13 tisíci zaměstnanci.

Lucie Pavlaskova
Senior Account Executive
Impact PR & Consultancy


16.06.2004 - Lucie Pavlásková - četlo 22740 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: