Diskuze

Hodnocení redakčního systému phpRS

Redakční systém phpRS je Open Source variantou systému pro správu obsahu WWW stránek sloužící k tvorbě internetového portálu. Stručným seznámením s možnostmi a vlastnostmi tohoto českého produktu se zabývá následující článek.

Při realizaci formy kombinovaného studia Fakulty managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně vznikla potřeba dostupnosti různých studijních materiálů pro velké množství studentů z praxe, zpravidla dojíždějících do Zlína z velké vzdálenosti. Internet jako médium se přímo nabízel jako řešení uvedeného problému a proto první pokusy na sebe nenechaly dlouho čekat. Vznikl server Bakaláři, který studenty provázel po celé tři roky studia. Bohužel hostoval na free hostingu, který poskytovala firma Nixnet.CZ a po jejím krachu (a převzetí firmou PES.CZ) vzal jeho obsah definitivně za své.

Po přechodu do magisterského studia vyvstala díky ztrátě obsahu serveru Bakaláři potřeba se poohlédnout po jiné alternativě. Po delším testování a zkoušení byl zvolen redakční systém phpRS především pro tyto vlastnosti:

 • phpRS je poskytován pod licencí GNU GPL a při splnění podmínek licence je tedy bezplatný.
 • phpRS je vytvořen ve scriptovacím jazyce PHP a jako databázi využívá MySQL. Oba produkty je také možno využívat bezplatně pro provozování internetového portálu.
 • phpRS je dílem českého tvůrce Jiřího Lukáše, má podporu v českém jazyce na stránkách www.supersvet.cz a odpadá tak případná lokalizace nutná v podobných redakčních systémech (např. PHPNuke).
 • phpRS je dostatečně kvalitní, stabilní a výkonný redakční systém, přitom však jeho prostudování a implementace netrvá tak dlouho jako např. komplexnější PHPNuke, který obsahuje příliš mnoho kódu a databázových tabulek. Všechny schopnosti takového robusního systému jako je PHPNuke či jeho odnože často portál ani nevyužívá.
 • phpRS je modulární systém a od verze 2.2.0 je možno jej doplňovat nejrůznějšími plug-iny, které si může webmaster buď sám vytvořit nebo najít na Internetu.

Jak již bylo naznačeno, pro provoz phpRS je zapotřebí na straně serveru HTTP server s integrovanou podporou PHP jazyka (doporučován Apache), PHP verze 4 a vyšší a pro uložení dat MySQL databázový server 3.23.xx a vyšší. Na straně klienta je zapotřebí internetový prohlížeč s podporou cookies.

Tyto požadavky dnes splňuje i několik freehostingů nabízených na českém internetu, jmenujme např. www.pes.cz, www.webzdarma.cz či www.pipni.cz.

Podívejme se detailněji na jednotlivé vlastnosti phpRS, konkrétně jeho verze 2.3.5, s níž máme největší zkušenosti. Od března 2004 byla uvolněna verze 2.5.0, ta disponuje přepracovaným vzhledovým systémem (layout engine), který poskytuje webdesignérům téměř neomezené možnosti při návrhu a realizaci vzhledu webu.

Administrace systému

Správa uživatelů

phpRS umožňuje definovat 4 úrovně uživatelů: administrátora systému, redaktory, autory článku, kteří se podílejí na vývoji vašeho webu a čtenáře. Každému uživateli je možno nastavit jeho práva k jednotlivým sekcím, tj. práva k psaní článků, přidávání anket, přidávání souborů pro stažení, přidávání odkazů atd. Uživatele úrovně administrace, redaktor a autor článku zadává administrátor systému prostřednictvím Administrace systému.

Čtenář se může registrovat do systému sám, což mu umožňuje např. personalizaci - možnost vytvořit si své vlastní navigační menu ve levém informačním sloupci.

Články

Velmi podstatnou úlohou redakčního systému je umožnit různým autorům zveřejňovat články, tj. tzv. článkový management. Jednotlivé články novou autoři vládat prostřednictvím webového formuláře, formátovat text je možno pomocí HTML značek. Článek lze zařadit do administrátorem definovaných témat (rubrik) pro lepší orientaci na portále. Užitečnou vlastností je možnost zadání data stažení článku v případech, kdy po tomto datu článek ztrácí význam (upoutávky na různé akce, akční nabídky apod.). Přečtení článku čtenáře je zaznamenáno statistických systémem a je možno pomocí standardně distribuovaného plug-inu zobrazovat nejčtenější články v specializovaném bloku.

U redakčních systémů je standardem funkce umožňující čtenáři reagovat na článek a přidat k němu komentář. (U mnohých článků jsou komentáře a rozvíjející se diskuze zajímavější než vlastní článek). Nejinak je tomu u phpRS. Podobně jako u článků je pomocí standardně distribuovaného plug-inu zobrazovat články s největším počtem komentářů v specializovaném bloku. Obě uváděné statistiky samozřejmě lákají čtenáře k přečtení nejčtenějších článků.

Redakční systém phpRS obsahuje také podporu takových funkcí jako například možnost vytištění speciálně upravené verze článku pro tisk nebo možnost odeslání informačního e-mailu na zadanou adresu s odkazem na příslušný článek v těle odeslané zprávy. Od verze 2.5.0 byla doplněna i možnost známkování jednotlivých článků, kdy čtenáři mohou hodnotit článek známkou 1 až 5 podobně jako ve škole.

Pro vyhledávání informací v článcích slouží komplexní vyhledávací systém včetně možnosti vyhledávání v tzv. databázi "klíčových slov", která umožňuje vysoce efektivní způsob vyhledávání ve všech uveřejněných článcích.

Galerie obrázků

Moderní redakční systém si již v publikovaných článcích nevystačí s formátovaným textem pomocí HTML kódu jako dříve, ale požaduje možnost vkládat do textu i obrázky, až již pro zpestření či jako názorný doprovod textu. Autoři článku používající redakční systém phpRS mají tuto možnost také prostřednictvím galerie obrázků, a to tak, že obrázek, kterým chtějí svůj článek doplnit, uploadují do své galerie na server. V článku pak pomocí speciálního tagu vloží obrázek na požadované místo do textu článku.

Generátor vzhledu

Umožňuje od verze 2.0.0 aplikovat na instalaci phpRS různé vizuální podobu WWW stránek, bez nutnosti zásahu do samotného phpRS systému. Každý administrátor si může vytvořit svůj vlastní vzhled nebo využít některý z dostupných "layoutů" na Internetu. Lze tvrdit, že úpravou layoutu je možno velmi radikálně měnit výsledný vzhled, takže každý portál vytvořený pomocí tohoto redakčního systému může být zcela originální.

Informace na stránce jsou standardně rozděleny do bloků, rozmístěných v základním nastavení do tří sloupců. Informační bloky se dělí na běžné (uživatelé phpRS si vytvoří sami a sami se také kompletně starají o jejich obsah) a systémové (vznik je sice podmíněn uživatelovou vůlí, avšak jejich obsah je již z velké části generován automaticky) s cílem zvýšení přehlednosti systému. Rozložení bloků i počet sloupců je možno téměř libovolně měnit.

V rámci jednoho informačního sloupce je pořadí bloků řízeno tzv. prioritou bloků, tzn. blok s nejvyšší prioritou (= nejvyšší číslo z intervalu od 1 do 255) je umístěn v rámci svého sloupce úplně na hoře a naopak blok s nejnižší prioritou úplně na spodu daného sloupce.

Tématické členění

Články lze přiřadit do administrátorem definovaných témat (rubrik). Tyto rubriky jsou víceúrovňové, tzv. je možno je vnořovat a vytvářet tak stromovou strukturu rubrik zlepšující orientaci na portále. Pro lepší orientaci a vzhled webu je možno každé rubrice přiřadit ikonku (obrázek) zobrazující se v záhlaví každého článku přiřazeného do dané rubriky.

Stahování souborů - Download

phpRS umožňuje zpřístupnění souborů na informačním portále a sledování statistiky četnosti jejich "stahování". Soubory lze členit do jednotlivých download sekcí a ke každému souboru je možno uvést krátký popis souborů, datum zveřejnění a zdroj (autora) souboru včetně emailové adresy.

Anketní systém

Získávat zpětnou vazbu od čtenářů webu lze získávat nejen pomocí komentářů k článkům, ale i prostřednictvím anket. Administrátor zadá anketní otázku a odpovědi na ni. Jedna z anket je aktivní a zobrazuje se na hlavní stránce, ostatní ankety je možno vyvolat. Pomocí interní ochrany se systém phpRS snaží dohlížet i na regulérnost anket tém, že je zabráněno vícenásobnému hlasování z jednoho počítače.

Statistika

phpRS obsahuje také statistický modul, který umožňuje sledovat celkovou návštěvnost webu po jednotlivých dnech, vyhodnocovat statistiku jedinečných přístupů a reloadů s tím, že je poskytuje administrátorovi i inforamce o operačním systému návštěvníků stránek.

Dále (jak už bylo uvedeno) umožňuje vyhodnocovat čtenost jednotlivých článků a počty komentářů k jednotlivým článkům, což představuje důležitou zpětnou vazbu pro správce portálu o tom, co čtenáře zajímá.

Odkazy - weblinks

Pomocí sekce Weblinks phpRS umožňuje zveřejnění zajímavých odkazů na webové stránky na informačním portále. Odkazy je možno členit do jednotlivých sekcí a ke každému odkazu je možno uvést krátký popis odkazu, datum zveřejnění a zdroj (autora) odkazu včetně kontaktu v podobě emailové adresy.

Systém Novinky

Je určený pro rychlé publikování krátkých zpráv, často umístěných v pravém informačním sloupci. Právě skutečnost, že tato upoutávka je zobrazována na všech stránkách portálu (a nabízí se tak daleko více než vlastní článek) vede k vyšší návštěvnosti stránek, na něž novinky upozorňují.

Stránkový alias

Tato funkce redakčního systému phpRS umožňuje vytvořit z obyčejného "textové" souboru (může obsahovat HTML syntaxi) standardní phpRS systémem vytvořenou stránku s kompletními navigačními a informačními prvky. Tato stránka je v systému identifikovatelná pouze prostřednictvím svého zástupného označení - tzv. aliasu. Stránkový alias lze vytvořit v administračním modulu. To umožňuje stejný alias v různý okamžik přidělovat různým fyzickým souborům bez nutnosti přepisování všech existujících odkazů.

Reklamní systém

Standardně je v systému phpRS pamatováno i na zobrazování reklamních bannerů. Systém umožňuje zobrazovat jeden reklamní banner v záhlaví stránky a jeden v dolní části stránky (na konci prostředního sloupce). Lze definovat jak jednotlivé bannery či textové reklamy, tak i tyto spojovat do tzv. reklamních kampaní umožňujících mj. vyhodnotit i úspěšnost reklamy, tj. počet kliknutí na reklamní banner či text.

Zálohovací systém

Díky uložení většiny údajů do databáze MySQL umožňuje interní zálohovací systém zálohovat celou databázi včetně obsahu databázových tabulek do textového souboru, přenos celého webu na jiný server či v případě potřeby možnost jednoduše obnovit obsah celého webu. Přenos na jiný počítač je výhodný pro ladění celého systému, kdy je možno obsah odladit na lokálním počítači a odladěný výsledek transportovat na internetový server.

Nevýhody

Za největší nevýhodu verze 2.3.5 ( a tím za dostatečný důvod pro přechod na verzi 2.5.0) závislost na nastavení parametru PHP "register_globals" (práce s globálními proměnnými). V základním nastavení PHP je tento parametr vypnut, bohužel phpRS do verze 2.3.5 vyžaduje zapnutí tohoto parametru. To vede k problematické funkčnosti především na freehostingu, kde zpravidla není v možnostech administrátora portálu ovlivnit toto nastavení. Verze phpRS 2.5.0 odstraňuje dosavadní závislosti phpRS systému na aktivním nastavení možnosti práce s globálními proměnnými v PHP, od této verze je phpRS systém plně nezávislý na nastavení této vlastnosti PHP.

Shrnutí

Redakční systém phpRS lze hodnotit jako velmi zdařilý, o čemž svědčí více jako 430 registrovaných serverů (stav k 11. 5. 2004) hlásících se k používání tohoto redakčního systému jak v České republice, tak i na Slovensku. Najdeme mezi nimi osobní WWW stránky, stránky obcí, škol, neziskových projektů či zájmových skupin, ale i komerční weby vydavatelství, rádií či poskytovatelů internetu, ba dokonce i církví.

Stále pokračující vývoj, on-line podpora a dokumentace dostupná na www.supersvet.cz a množství instalací na českém Internetu je důkazem, že phpRS je dobrá volba.


29.06.2004 - Jan Kováč, František Kocián - četlo 24697 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Jan Kováč 14.07.2004 10:16:31
Dobrý den, právě jsem se vrátil z dovolené, omlouvám se za opožděnou reakci. V praxi jsem zkoušel více redakčních systémů, především založených na PHPNuke a jeho variantách (proto srovnávám s tímto systémem). Není v mých silách prostudovat všechny CMS, které se válí na Intranetu a opravdu si myslím, že phpRS je systém, který je "instantní" - rychle pochopitelný, ovladatelný, konfigurovatelný a upravitelný. Podobně necítím, že by vývoj byl u konce a že by se jednalo o slepou vývojovou uličku. Dále bych polemizoval, zda je opravdu výhodou, že "U velkych projektu existuje na jednu vec nekolik modulu", protože zkoušení a testování vlastností a funkcí jednotlivých variant modulů stojí čas a nakonec i peníze, často je jednodušší si "přiohnout" stávající modul. Jistě budou existovat dokonalejší CMS systémy (rád se při chvíli podívám na Vámi jmenované) - jenže proč s kanónem na vrabce ? Zdravím a přeji příjemný den
David 13.07.2004 13:16:21
Jsem rad, ze pripoustite pravo na existenci i jinym typum projektu, nez jsou velke mega projekty se stovkami vyvojaru, ktere ocividne propagujete. Ovsem mam pocit, ze se z jejich nadvlady nedokazete vymanit a uplatnujete stejny pohled (a kdo vi, zda je vubec spravny) na vse. Myslim, ze porad nevidite tu pruznost a efektivnost v malych projektech, ktere nemaji upgrade (mnohdy jen bezpecnosti bug) kazdy den ci tyden a jejich homepage neuverejnuje kazdy den clanek o tom, ze nekdo pridal novy layout, novy plug-in nebo neco jineho. Ano, urcitou dobu vas to muze mozna bavit, ale studnice realne potrebnych rozsireni neni bezedna, stejne jako neni duvod fungujici veci porad menit, atd.

Kdyz se podivam na phpRS, tak vidim zijici projekt, ktery se vzdy po urcity cas soustredi na urcitou svou cast, kterou zdokonaluje a tim posiluje celek. Myslim, ze cokoliv jineho v jeho podani by bylo nelogicke a dokonce i zbytecne. Co se tyce filozofie projektu a smerovani, tak je kazdemu, kdo se o tento projekt zajima zrejma a nemam potrebu cist od zakladniho vyvojoveho tymu kazdy tyden novy clanek o tom, ze upravili tento soubor a pridali tuhle věc a planuji tohle a tamto. To mi pripada jako trapna snaha o zaplacnuti publikacniho prostoru a staci mi cist opravdu dulezite oznameni nebo souhrne info. - Take nemohu souhlasit s tim, ze weby vypadani stejne. Weby vypadaji tak, jak si je udelali jejich webmasteri. Tuto skutecnost ostatne dokumentuje i prave probihajici anketa, ktera jednoznace dokazuje, ze kdyz se chce, tak web muze vypadat velmi dobre a ruzne. Je to ale jen na lidech, takze bych to nehazel na autora.

V neposledni rade me zarazi vase neochvejne tvrzeni o (ne)budoucnosti samotneho projektu. Vubec nechapu, kde berete jistotu o zpusobu konce tohoto projektu a vubec o tom, ze konci. Je jasne, ze kazda vec jednou skonci a vetsinou o tom, jak skonci rozhoduje majitel nebo skupina lidi, kterych se to tyka (coz by mohli byt uzivatele). Samozrejme v uvahu se zde musi brat i vyvoj technologii, apod. Osobne nemam pocit, ze projekt konci (a to vychazim i ze znalosti lidi, kterych se to bezprostredne tyka) a musim rici, ze mam naopak pocit, ze komunita sili nez by upadala. Nicmene je nutne si uvedomit, co je cilem phpRS systemu a ja tvrdim, ze nehodla byt kopii vami jmenovanych systemu, coz je pro nekoho dobre a pro nekoho spatne. Napr. ja jsem rad, ze si mohu system dukladne ohmatat a nuti me si ho vybrousit sam, jelikoz pak k danemu systemu pristupujete uplne jinak, nez k aplikaci, ktera se jiz tvari jako maximalne uhlazena a mnohdy vam svou slozitosti ani neumoznuje poznat, co vlastne pouzivate.

Zaverem tedy musim zopakovat, ze hlavni problem je skryt v rozdilnem nahledu na zpusob vyvoje a ve vysledku daneho projektu a ne ve velikosti projektu ci mnozstvi programatoru. - Pokud bych mel komentovat vyse uvedenou recenzi, tak je mozna prilis "happy", ale na druhou stranu uvadi pravdive informace, takze v cem je problem? Proc bych si mel porizovat Mercedes, kdyz muzu mit Octavku (a jeste si mohu klidne udelat tunning); vas primer ke stare skodovce byl opravdu hodme mimo misu.
peta 13.07.2004 07:33:13
Za posledni dva roky co phprs sleduji, nedoslo k jeho zadnemu dramatickemo rozvoji. Krome nutneho prepsani jadra nepozoruji nic zasadniho. Ze by se siroka komunita (v tomto pripade je to tedy spise parta nadsencu) vrhla na psani modulu, to taky neni videt. Taky jsem nikde nevidel Web postaveny na phprs, ktery by byl nejak technicky orginalni, kdyz uz se dohadujeme o sablonach - vsechny jsou si podobne jako vejce vejci. Navic co se tyce validity CSS, tak by aspon sablony od autora mohly byt validni, nemyslite? Velmi se ohanite tim co jsou a nejsou jine systemy. Neni duvod nesouhlasit. Ale rozhodne lze tusit, ze jine systemy taky BUDOU. U phprs skutecne nevidim zadnou vitalitu. Rozvoj je zde realizovan pouze nutnym udrzovani pri zivote. Ze stare skodovce vymenite olej a prelakujete ji, to z ni neudela mercedes. Jiste - phprs neni mercedes, ale proc jezdit ve skodovce, kdyz za stejnych nakladu muzu mit neco lepsiho? Az se jeden vyvojar, ktery stoji za phprs, rozhodne nepokracovat ve vyvoji (velmi pomalem vyvoji, ale treba je phpr hotovy produkt a dorazil na konec vyvojoveho cyklu, takze bych mu to asi vycitat nemel), co se stane? Nastoupi jiny a bude pokracovat v zapocate praci? Pochybuju - najde se par jedincu, kteri system priohnou a pak hotovo. Maximalne se najde nekdo, kdo to vezme po autorovi (opet to bude jedinec), ale jen proto aby to z gruntu znova prepsal, ale to uz nebude phprs.

phprs nema budoucnost. kdyby ji mel, tak by ji autor nekde prezentoval. Vime, jaky "projekt" (phprs nema zadne znamky projektu v pravem slova smyslu) byl, jaky je, ale jaky bude, to ani netusime. A treba to netusi ani autor, jinak by se s nami treba podelil na strankach "projektu".

Nikdy jsem phprs neupiral misto na slunci. Kdo je presvedceny o tom, ze mu na veky bude stacit phprs presne v te podobe v jake je (neverim, ze se vyvoj dramaticky zmeni), tak jiste s phprs bude spokojeny. Kdo uvazuje dal, uz muze premyslet o tom jak bude presypavat data do jine db v jinem cms apod.

Kdyz Vam phprs vyhovuje - skvele, napsal jste svoje duvody. Ja zas napsal svoje, proc phprs povazuji za spatnou volbu. Nadsene preview z tohoto serveru povazuji za skvely navod, jak pomoci nekterym lidem stat se prukopniky slepych ulicek, protoze presne tam se s phprs dostanou.

David 11.07.2004 17:44:40
To Peta: No, ja nechci kazit tu detinskou radost zase vam, ale mam pocit, ze toho o CMS take moc nevite. - Je sice hezke, ze znate nekolik velkych CMS projektu, ktere se mohou (ovsem pouze v nekterych pripadech) pysnit i velkou vyvojarskou zakladnou, ale to jeste neznamena, ze tyto systemy ziskaly patent na vykon, efektivnost, spolehlivost, ucelnost a jednoduchost. Myslim, ze mohu s klidem rici, ze je to vetsinou presne naopak a proto vznikaji projekty, jako je phpRS. Ano, phpRS neni Xoops, ale v tom to prave je. phpRS je velice flexibilni, jednoduchy a efektivni system, ktery si muze kazdy prizpusobit tomu svemu a ze to jde velice lehce, jsem se presvedcit osobne. Ano, mozna neni 100% validni (i kdyz verze 2.5.0 k tomu ma velice blizko), ale to je tak asi vsechno, co se da z vasi kritiky prijmout. Zminka o trisloupcovem layoutu a dodrzovani CSS je uplne mimo misu; obzvlaste, kdyz obe veci zalezi na pouzite sablone, kterou definuje a upravuje sam spravne webu a je tedy pouze na nem, zda o techto vecech neco vi a hodla je dodrzet. Doporucuji si pred kritikou danou vec nejprve prostudovat a pak neco napsat. Take by bylo vhodne si uvedomit smerovani tohoto systemu a jeho ambice.
Ing. Petr Sodomka, Ph.D. 02.07.2004 09:37:19
Bobe, k tvé poznámce na závěr: studentům denního studia může psaní odborných článků, které dostane veřejnost "v plen", jen pomoci. Proto jim dáváme taky tento prostor k dispozici. Podle našich dlouhodobých zkušeností se řada z nich neumí vyjádřit ani písemně ani ústně, což jim pak činí potíže u obhajob či psaní diplomové práce. U studentů kombinovaného studia počítáme s tím, že se tímto způsobem podělí o své zkušenosti z praxe a obohatí vzájemně celou komunitu budoucích manažerů a ekonomů FaME, UTB. Pana Kováče považuji právě za takového fundovaného praktika, což jsem si mohl mnohokrát při naší komunikaci ověřit. Pokud bude chtít, jistě se k tvé kritice sám vyjádří. Jinak věř tomu, že schopných autorů má CVIS dost, a na studenty není nijak odkázán. Když tak si prolistuj historii článků.
peta 01.07.2004 12:30:03
Nechci vam kazit detinskou radost z nove objeveneho, ale phprs je z pohledu cms na chvostu pouzitelnosti a o designu (trisloupcovy layout prezentovany timto systemem byl hitem roku 2000) a o dodrzovani standardu (XHTML, CSS) asi nema cenu psat.. Az phprs zacnete pouzivat, narazite. On pouzivat jde, ale prave to co hodnotite jako plus, v tom vidim minus: rozsiritelnost. Par ceskych vyvojaru modulu, kdyz vam module nebude vyhovovat a autor neudela zmenu, pak se musite obetovat sami (stejne v pripade, pokud proste prestane vyvijet) Umite to? U velkych projektu existuje na jednu vec nekolik modulu, casto na nich pracuje vice lidi. Je vetsi sance, ze dostanete, to co potrebujete. V pripade, ze neco neni lokalizovane, tak si rozmyslete, zda chcete jazyk nebo funkce. Pokud za phprs stoji jeden clovek, zaslouzi si obdiv, ale je na nejlepsi ceste dostat phprs presne tam, kde je phpnuke (to je taky onemanshow) - derave jak reseto. Pripravte se na seznameni s pojmy jako script injection, defaced, apod. Argument nizkych porizovacich nakladu zanika ve svetle stovek dalsich obdobnych systemu, z nichz vetsina je proste dal, a nektere ke stesti nepotrebuji ani db. Na vasem miste bych se podival, zda neexistuji zive lokalizacni projekty skutecnych redakcnich systemu a ne nejaka nahrazka, kdy si nekdo chtel dokazat, ze on neco takoveho umi taky a v podstate se mu to vymkloz ruky - musel predelat jadro systemu, tak aby do toho mohli psat aspon ty moduly i jini lide. Absence CVS stromu tuto "spolupraci" taky asi moc nepodpori. Na vasem miste bych volil radeji neco jako Xoops, Xaraya nebo Drupal (asi v opacnem poradi ;). Skoda, ze jste limitovani hostingem, pak byste meli moznost pouzit lepsi reseni jako Plone (coz na tomto serveru zmineno bylo), ez publish, typo3 nebo treba webgui, ktere najdete i na univerzitnim uis.fame.utb.cz, kde AFAIK phprs sveho casu bezel taky, ale jak vidno nestacil. phprs je spatna volba a skoda, ze cvis hleda autory clanku mezi nami studenty (nuti psat seminarky), ale kdo by jim sem pak psal, ze?
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: