Diskuze

Svět podnikového byznysu podle Michaela Hammera

Michael Hammer je jedním z nejvýznamnějších představitelů světového managementu a tvůrcem koncepce reengineeringu. Agenda 21, druhá Hammerova kniha vydaná v ČR, tuto koncepci uplatňuje při hodnocení událostí, které změnily tvář dnešního světa podnikání.

Autor v ní shrnuje velmi zajímavou, čtivou formou konkrétní myšlenky a praktické postupy, které mohou pomoci mnoha podnikům k dosažení dominantního postavení ve svém oboru. Opírá se přitom o hlavní ideu, která spočívá v uvědomění si hlavní, klíčové role zákazníka ve světě současného byznysu.

Celá kniha je rozdělena na devět kapitol, tzv. základních podnikatelských bodů. První dva body převádějí klasické poučky o zákaznících do podoby konkrétních kroků a vytyčují dvě specifické strategie označené zkratkami PSNSDS (podniky, s nimiž se dobře spolupracuje) a VPH (vyšší přidaná hodnota pro zákazníky). Tyto strategie odlišují podniky od podobně zaměřených konkurentů a přinášejí stálé zákazníky.

Podle mého názoru je čtenářsky nejzajímavější 3. a 4. bod, který se zabývá pochopením jednotlivých podnikových procesů jako opor reengineeringu. Autor přitom zdůrazňuje, že k dosažení úrovně výkonnosti požadované zákazníky, musejí být podniky organizovány a řízeny právě na bázi procesů. Procesní disciplínu navíc musejí aplikovat i na ty nejkreativnější a tím i nejchaotičtější prvky své činnosti.

Pátá zásada požaduje nový přístup k měření a hodnocení efektivnosti, soustředěný nikoliv na účetní výkazy, ale na systematické zlepšování výkonnosti. Šestý bod charakterizuje nové pojetí role manažerů - přerod z nezávislých šéfů úzce vymezených oblastí na týmové hráče zaměřené na podnik jako celek. Poslední tři body nabádají k maximálnímu využití internetu s cílem vzájemně propojovat jednotlivé podniky. Za nejkontroverznější názor autora lze přitom považovat tezi, v níž říká, že podniky musejí přestat chápat samy sebe jako samostatné celky a místo toho se stát prvky mnohem širších, virtuálně integrovaných organizací.

Každá kapitola je doplněna příklady z renomovaných firem (např. IBM, Motorola, Generals Mills, Duke Power), vlastními zkušenostmi autora a ukazuje, v čem spočívá základní rozdíl oproti manažerským praktikám používaným v 70. a 80. letech. Přehledný souhrn těch nejdůležitějších myšlenek naleznete vždy na konci každé kapitoly. Chybí snad jen jejich dokreslení v podobě reálných podnikových údajů.

Veškeré myšlenky a návody, jak vést podnik v době sílící nadvlády zákazníka a globální konkurence, pocházejí z přelomu nového tisíciletí, a jsou tudíž velmi aktuální. Vycházejí však výhradně z prostředí amerických firem. Autor presentuje případy a zkušenosti zejména nadnárodních gigantů procházejících rozsáhlými reorganizacemi. Několika příklady sice dokumentuje situaci z malých a středních podniků, nicméně žádný z nich nepochází z evropského kontinentu. Knize by také prospělo uvedení samostatných praktických případových studií.

I přes zmíněné nedostatky může být Hammerova Agenda 21 užitečným zdrojem informací také pro vedení českých firem. Zkušenosti z amerických podniků jsou sice přenositelné jen částečně, tento handicap však do jisté míry kompenzuje čtivý a vysvětlující styl, jímž dr. Hammer svou knihu napsal. Čtenáři se tak snadno dostanou k podstatě věci a vyberou si to, co pro svou praxi nezbytně potřebují. Pokud je tedy reengineering či řízení podniku vaší profesí nebo zájmem, stojí za to si Hammerovu knihu přečíst.

Michael Hammer: Agenda 21
Management Press 2002, První vydání
258 stran, 342 Kč na Vltava.cz
ISBN 80-7261-074-0


Recenze byla publikována v časopise EBIZ 3/2003.


21.07.2003 - Zuzana Holočiová - četlo 19856 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: