Diskuze

Seminář: Manažerský IS lze nasadit rychle a efektivně

Dovolte, abychom Vás jménem společnosti KONZULTA Brno, pozvali na seminář - manažerské odpoledne. Diskutovat budeme o tom, jak lze nasadit manažerský informační systém jednoduše, rychle a efektivně. Uvedeme případové studie z praxe ukazující přínosy z praktického využití MIS. Seminář se koná v Praze, dne 28. čevna, a v Brně, dne 29. června.

Primární data vaší společnosti jsou uložena v několika informačních systémem a vy je potřebujete pro efektivní řízení mít v jednom uživatelském prostředí. Řešení pomocí manažerského systému je v daný okamžík vhodnější, levnější a rychlejší, než je hledání systému, který má řešit a uspokojit velmi různé a často protichůdné potřeby. Současné zpracování firemních reportů je pracné, zdlouhavé a občas přináší také nepřesností. Manažerský IS vám zpracování reportů lépe zautomatizuje, urychlí a zpřesní.

K realizaci zadaná výstupní sestava Vám přichází do rukou v okamžiku, kdy už se pod vlivem dynamického vývoje podnikatelského prostředí změnila situace a Vy potřebujete sestavu jinou. MIS vám umožní operativně provádět náhledy na data, libovolně měnit jejich výběry s okamžitou možností změny a to v grafické i číselné podobě.

Vše, co reportujete, vám komplikuje to, že se hospodářský rok liší od kalendářního. V prostředí MIS se můžete na data dívat buď přes hospodářský nebo kalendářní rok. Nasazením manažerského IS se můžete např. vyhnout zásadní finanční, nebo i časové investici do jiného primárního informačního systému a zároveň tím získáte profesionální prostředí ke grafickým analýzám dat a spolehlivému reportovaní např. hospodářských výsledků společnosti.

Ve výsledném reportu vypadají např. čísla 1,2 a 1,8 (subjektivně vzato) jako velmi podobná a odpovědným pracovníkům se často podaří podat výmluvné vysvětlení těchto hodnot. Grafické vyjádření těchto čísel, např. vývoje skutečného prodeje po měsících v absolutní odchylce při porovnání s plánem zřetelně a včas ukáže, že rozdíl mezi těmito čísly může být znatelný.

Potřebujete přesně sestavit plán na příští rok, od něj odvodit varianty a ty pak porovnávat mezi sebou, v čase, mezi roky a se skutečností? Ve vícerozměrném prostoru manažerského IS je povinná dimenze "TYP DAT", která datový prostor znásobuje a dokáže rozlišit plán, n- jeho variant atd.

Program manažerského odpoledne

13:00 - Zahájení
Základní informace k technologii OLAP, na níž jsou MIS postaveny
Představení profesionálního řešení na bázi produktu MIK
Analytické funkce a možnosti uživatelských nástrojů MIK - ONE a MIK - XLR
Ukázka rozsáhlého datového modelu aplikace MIS
Informace o společnostech KONZULTA Brno a MIK AG, reference
14:30 - Přestávka
Přínosy nasazení MIS, konkurenční výhody řešení na bázi produktu MIK
Možnosti MIS řešit specifické požadavky ve výkazech a analýzách
Zkušenosti zákazníka - uživatele aplikace nebo prototypu MIK Solution
Příprava a postup realizace prototypu
Předvedení vytvoření datového modelu, grafické analýzy dat a reportu naživo
16:45 - Diskuse a závěr

Srdečně se těšíme na setkání s Vámi:

 • 28. 6. 2005 v Praze, od 13:00 do 16:45, v prezentační místnosti společnosti ICS Identifikační systémy a.s., Horňátecká 19, Praha 8
 • nebo
 • 29. 6. 2005 v Brně, od 13:00 do 16:45 v prezentační místnosti společnosti KONZULTA Brno, a.s, Veveří 9, Brno

Pro další informace kontaktujte Jiřího Meceroda na telefonních číslech 541 128 330, 724 226 020, nebo e-mailem: mecerod@konzulta.cz.

20.06.2005 - Jiří Mecerod - četlo 21320 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: