Diskuze

Microsoft Navision pomáhá při výrobě a distribuci potravin

Případová studie pojednává o nasazení řešení Microsoft Business Solutions - Navision ve společnosti TIMEX. Navision zde zajišťuje sledování potravin ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce a současně pomáhá zefektivnit práci při veškerých skladových a prodejních operacích.

Výchozí situace

TIMEX Inc. s.r.o. je středně velká obchodně výrobní společnost působící v České republice. Společnost TIMEX se zabývá výrobou, balením, prodejem a distribucí potravinářských výrobků. Specializuje se na výrobu kávových, čajových a kakaových instantních produktů.

Společnost se rozhodla změnit podnikové řešení zejména kvůli zvýšení efektivity práce, sjednocení systémů v rámci celé společnosti a získání stabilnějšího systému, který jí umožní další takřka neomezený růst. Jedním z nejdůležitějších požadavků bylo propojení výroby společnosti s nově zaváděným informačním systémem.

Ve společnosti byly do nasazení Navisionu pro řízení procesů používány dvě zastaralé aplikace. Ty postrádaly flexibilitu, pokud se jednalo o jejich úpravy a změny. Jedna z aplikací měla na starosti skladové hospodářství a druhá účetnictví společnosti. Problémy nastávaly při synchronizaci systémů, kdy docházelo k velkým časovým zpožděním v účetním softwaru a mnohdy k nesouladu mezi skladovou operativní evidencí a hodnotami v účetnictví. Mezi největší problémy patřila neschopnost stávajících systémů sledovat jednotlivé dávky u potravinářských výrobků. Dále neexistovala možnost propojit stávající software s kancelářskými produkty. Důsledkem toho byla velmi nízká produktivita práce, chyběla totiž možnost vytvářet manažerské pohledy na data obsažená v systémech.

Výraznou úlohu při rozhodování o pořizení nového systému sehrála také změna zákona o potravinářském průmyslu, která vstoupila v platnost 1. 1. 2005. Ta ukládá firmám zajistit sledování potravin ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce.

Obchodní cíle

Na nové řešení byly kladeny následující požadavky:

 • zavedení nového výrobního systému a nových procesů ve společnosti
 • integrace všech procesů podniku (finance, nákup, prodej, zásoby, majetek, řízení vztahů se zákazníky a výroba) do jednoho řešení
 • zlepšení služeb a usnadnění komunikace se zákazníky
 • zajištění sledování vratných obalů, které do nasazení nového systému probíhalo manuálně
 • zlepšení sledování finančních cílů a přesný přehled nad výsledky společnosti v jakémkoliv okamžiku
 • zvýšení obratu společnosti na základě snížení časových prostojů v podnikových procesech

Hlavní rysy projektu

Společnost TIMEX zvolila jako nové podnikové řešení Microsoft Business Solutions - Navision, verze 3.70. Jako implementačního partnera si vybrala společnost AXIOM SW. Implementační projekt byl následně realizován za pomoci implementační metodologie Navision on Target. Jednotlivé kroky projektu směřovaly ke správnému nastavení systému, provedení potřebných úprav systému a jejich testování, zaškolení uživatelů a v konečné fázi ke zdárnému převodu dat z původních aplikací a uvedení nového systému do "ostrého provozu".

Fáze projektu:

 • První fáze (říjen 2004) - trvala jeden měsíc a zahrnovala podrobnou analýzu požadavků zákazníka. Analýza vyústila do návrhu budoucí architektury a funkčnosti informačnícho systému Navision.
 • Druhá fáze (listopad a polovina prosince 2004) - zahrnovala vývoj a testování systému, kdy docházelo k vývoji jednotlivých zákaznických úprav, postupnému nastavení systému a zaškolení uživatelů. Tato fáze trvala jeden a půl měsíce.
 • Třetí fáze (prosinec 2004) - spočívala v přípravě ostrého provozu u zákazníka. Postupně byly předány do užívání jednotlivé moduly a zákaznické úpravy. Vyústěním této fáze bylo navedení dat a předání projektu. Ostrý provoz byl zahájen 3. ledna 2005.
 • Čtvrtá fáze (leden a únor 2005) - zahrnovala kompletní odladění všech používaných funkčností aplikace a dokončení všech dodatečných uživatelských požadavků.

Výsledné řešení

Společnost TIMEX využívá v informačním systému Navision moduly Finance, Prodej a pohledávky, Nákup a závazky, Zásoby, Sklad, Výroba a Majetek. K nadstavbovým modulům nasazeným v TIMEXu patří Zápočty a Evidence vratných obalů. Systém používá v současné době 12 uživatelů. Připojení pobočky společnosti do systému probíhá přes terminálové připojení.

TIMEX získal systém, který je schopen přesně sledovat čísla vstupních i výstupních dávek (šarží) potravinářských výrobků a následně umožňuje zpětné dohledání veškerých informací o konkrétní surovině či výrobku. Pro všechny skladové operace byly zavedeny čárové kódy a mobilní laserové terminály. Nový informační systém je tak přímo provázaný s výrobním modulem, který byl vyvinut v rámci implementace systému na základě zákazníkových požadavků přímo v Navisionu.

Výroba je propojena přímo s účtárnou. Pomocí výrobních příkazů se rozjíždí celý výrobní proces. Po dokončení výrobního procesu je vyrobené zboží nasnímáno pomocí laserových terminálů a naskladněno na vybranou lokaci. V tomto okamžiku se zobrazí v účtárně pokyn k zaúčtování výrobního příkazu.

Dochází také k zprůhlednění objednávek materiálového zásobování pro výrobu, pomocí objednávkového formuláře a výrobních příkazů, kde dochází k propojení účtárny přímo ze skladem a výrobou.

Společnost dává do oběhu poměrně velký počet obalů, proto vznikla potřeba sledovat jejich pohyb. Tuto evidenci a sledování vratných obalů nyní zajišťuje add-on modul Evidence vratných obalů. Na základě této evidence se následně sestavuje a odevzdává výkaz EKO-KOM.

Přínosy projektu

Hlavní přínosy plynoucí z realizace projektu lze shrnout následovně:

 • Integrace všech operací do jednoho systému - propojení prodeje, nákupu, zásobování a výroby, majetku a vratných obalů.
 • Mimořádně krátká doba implementace nového systému, která trvala od započetí analýzy do předání celého díla pouhé tři měsíce.
 • Provázanost nového systému přímo s výrobním procesem pomocí výrobního modulu, který byl v Navisionu vytvořen na základě zákazníkem definovaných potřeb.
 • Zefektivnění práce veškerých skladových operací, což je důsledkem zavedení čárových kódů a používání mobilních laserových terminálů.
 • Přehled výsledků podnikání v kterémkoliv okamžiku pomocí vytvořených finančních a statistických reportů i přímým náhledem do dat.
 • Snadný přístup vedení společnosti k finančním výsledků a hospodaření podniku.
 • Růst efektivity práce při zpracování a analýze finančních a skladových dat.
 • Využití moderního světového softwartu, který podpoří budoucí růst společnosti

22.08.2005 - Ludmila Bittnerová - četlo 22536 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Kája 01.09.2005 10:29:29
Axiom umí složitější projekty s Navisionem? Měl jsem za to, že jde o druholigové enescéčko, které dělá jenom vyloženě obchodní firmy (-: Kolik zákazníků máte?
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: