Diskuze

Nejvýznamnější faktory ovlivňující firemní strategii péče o výrobní prostředky

Podle nové studie společnosti Lawson Software jsou hlediska bezpečnosti podniku, zvýšených nároků na provozuschopnost výrobních prostředků a dopadů činnosti na životní prostředí nejvýznamnějšími faktory ovlivňujícími firemní strategii péče o výrobní prostředky. Celosvětová studie pod názvem Strategic Asset Management Across the Organization Delivers a Compelling Return byla financovaná společností Lawson Software a prováděná agenturou Industry Direct. Studie zahrnuje 189 respondentů z Evropy, Austrálie, Nového Zélandu a USA, vyvíjejících aktivity v oblasti služeb, důlního průmyslu, procesní výroby a dopravy.

Studie Lawsonu (Nasdaq: LWSN) potvrdila, že se bezpečnost podniku, provozuschopnost aktiv a společenská odpovědnost firem promítají do péče o výrobní aktiva. Strategická péče o výrobní aktiva v rámci organizace přináší přesvědčivou návratnost vložených investic. Průzkum ukázal, že systematický, strategický přístup využívající integrované systémy může pomoci omezit náklady, zvýšit bezpečnost a omezit rizika.

Hlavní výsledky studie

Studie zjistila, že hlediska péče o životní prostředí a společenské odpovědnosti firem stále více ovlivňují strategická rozhodnutí týkající se péče o výrobní aktiva. 97 % respondentů odpovědělo, že jejich společnost vyvíjí minimálně jednu činnost související se sociální odpovědností firmy. K těmto aktivitám se řadí např. programy na zlepšení hospodaření s energiemi, zlepšení etických obchodních postupů v oblasti zásobování a snížení emisí.

Suzanne Ben, marketingová ředitelka společnosti Lawson uvádí, že strategická, integrovaná péče o výrobní aktiva může významně zvýšit efektivitu aktivit v oblasti společenské odpovědnosti firem a jiných činností týkajících se aktiv. Tato integrovaná péče například pomůže zajistit, aby firemní výrobní prostředky fungovaly efektivně a splňovaly environmentální legislativu. Program preventivní údržby zase pomůže prodloužit životnost součástí zařízení a výrobních prostředků, šetří přírodní zdroje a snižuje tvorbu odpadů.

Údržba jako příležitost k tvorbě zisku

Přístup firmy k problematice údržby může ovlivnit strategii péče o výrobní prostředky, rozpočet a zavádění optimálních postupů, jako jsou například údržba zaměřená na spolehlivost zařízení (RCM). Jedním z poznatků studie je, že řada respondentů, kteří začali zavádět cílenou strategii a metody péče o aktiva mezi prvními, vnímá údržbu jako příležitost k tvorbě zisků, nikoliv jako problém nákladů. Více než 39 % respondentů z této studie uvádí, že jejich společnost považuje náklady na údržbu za investici, která se vyplatí.

Studie naopak naznačuje, že řídící pracovníci např. v oblasti financí či zásobování ve firmách, které nepřijaly strategii péče o aktiva, nepovažují výdaje na údržbu za investici. Tento pohled může ovlivnit výši prostředků přidělovaných na údržbu výrobních aktiv. Ze závěrečné zprávy této studie vyplývá, že více než 70 % respondentů vydává na prevenci méně než polovinu prostředků určených na údržbu výrobních zařízení. Drží se motta "opravujeme zařízení, která se porouchají".

Respondenti, kteří přijdou ročně o více než 11 % výrobního či provozního času v důsledku neplánovaných odstávek zařízení, utratí z rozpočtu určeného na údržbu podstatně více prostředků za nápravná opatření. Studie říká, že tato taktika a přístup založený na reakci na aktuální situaci jsou neudržitelné. Firmy musejí systematizovat svoji taktiku a strategii péče o výrobní prostředky, aby zvýšily svůj provozní výkon, protože regulační tlaky jsou stále silnější a společnost stále méně tolerantní k případům selhání zařízení či havárií.

Údržba zaměřená na spolehlivost zařízení

RCM je model údržby, který pomůže ustanovit a udržovat nejefektivnější a finančně nejpřínosnější údržbovou strategii pro každý významný výrobní prostředek. Studie také ukazuje, že respondenti, kteří praktikují RCM, vydávají na prevenci poruch 40 či více procent z rozpočtu určeného na údržbu. A naopak, 70 % respondentů, kteří na nápravu již vzniklých poruch vydávají z rozpočtu na údržbu více než 80 % prostředků, říká, že RCM model ovlivňuje jejich aktivity minimálně či vůbec.

Ze studie dále vyplývá, že firmy, které se snaží snížit náklady, zvýšit bezpečnost a omezit rizika prostřednictvím integrace systémů, dosahují významných pokroků. Integrovaná podniková řešení pro péči o výrobní aktiva mohou pomoci organizacím po celém světě maximalizovat provozní dostupnost jejich výrobních prostředků, snížit náklady připadající na životní cyklus výrobního prostředku a zlepšit výnosnost investic do výrobních prostředků. Studie také reaguje na stále naléhavější problematiku sociální odpovědnosti firem.

Jak získat plné znění studie

Analytická agentura Industry Direct Ltd. (IDL) se sídlem v Hertfordshire ve Velké Británii provozuje pobočky po celém světě. V tomto průzkumu získala od října 2006 do ledna 2007 189 platných odpovědí. Průzkum byl zaměřený na vedoucí pracovníky zahrnující ředitele údržby a zařízení, hlavní techniky podniku a ředitele závodů.

Plné znění studie Strategic Asset Management Across the Organization Delivers a Compelling Return si můžete stáhnout na těchto stránkách. a můžete se také sami zúčastnit online průzkumu. Respondenti zdarma získají osobní rámcovou zprávu obsahující srovnání jejich odpovědí s celkovými výsledky studie IDL.


18.04.2007 - Ivan Rendl - četlo 25112 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: