Diskuze

Čtěte a publikujte na CVIS.CZ také v anglickém jazyce

Dne 1. prosince 2008 bude uveřejněno nové vydání anglické mutace CVIS.CZ (ISSN 1214-9489). Obsahuje čtyři odborné recenzované články a dva informativní texty o zajímavých analýzách společnosti Gartner zveřejněných v posledních šesti měsících. Anglická verze CVIS.CZ byla od července 2008 zařazena Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Nadále bude vycházet dvakrát ročně, v měsících červen - prosinec.

Portál CVIS.CZ byl uznán jako periodikum pro publikování výsledků výzkumu

Na základě "Východisek pro reformu výzkumu, vývoje a inovací v ČR", schválených v letošním roce, byla anglická mutace CVIS.CZ (ISSN 1214-9489) zařazena Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (dále Seznam). CVIS.CZ tak může nabídnout zajímavou platformu pro publikování odborných textů - nedílnou součást hodnocení tvůrčí činnosti akademických pracovníků - z oblasti podnikové informatiky a řízení organizací.

Seznam bude využit pro potřeby bodového hodnocení výsledků výzkumu a vývoje za účelem přidělování podpory ze státního rozpočtu. Autoři publikující v periodicích evidovaných v tomto Seznamu budou bodově hodnoceni úměrně světově citovaným periodikům. Anglická mutace CVIS.CZ splnila kritéria požadovaná Radou pro výzkum a vývoj a byla tak zařazena na tento Seznam.

Jak budou hodnoceny výsledky výzkumu a vývoje v roce 2008

Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje se v roce 2008 řídí dokumentem nazvaným Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008. Kritéria uveřejněná v tomto dokumentu výrazně mění dosavadní zaběhnutou praxi a zpřísňují hodnocení tvůrčí činnosti akademických pracovníků. Publikace ve sbornících z konferencí, které nejsou evidovány v databázi ISI Proceedings agentury Thomson Reuters nebo články v odborných časopisech přestávají být jakkoliv započítávány do hodnocení. Naopak pro zajímavost: Články uveřejněné v odborných periodicích zahrnutých na Seznam a klasifikovaných v oborech národního referenčního rámce excelence mají 2,5x vyšší hodnocení než články v periodicích nacházejících se mimo tento rámec. CVIS.CZ patří právě do Národního referenčního rámce excelence, a to v oboru Řízení, správa a administrativa.

Dokument osahující Metodiku hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 si můžete stáhnout zde.

Jak jsou naše další záměry s anglickou mutací CVIS.CZ

 1. Periodikum bude nadále vycházet na webu, a to dvakrát ročně - vždy první den v červnu a prosinci.
 2. Příspěvky budou přijímány v průběhu celého roku, a to výhradně v anglickém jazyce, dle šablony a instrukcí, které jsou k dispozici v sekci "Instructions for Authors".
 3. Příspěvky budou vždy (jako doposud) podrobeny recenznímu řízení dvou recenzentů - uznávaných osobností z oboru v ČR i ve světě.

Preferovány budou:

 1. Příspěvky s původními vlastními výsledky výzkumu.
 2. Příspěvky charakterizující vlastní vývoj softwarových aplikací, inovaci implementačních a projektových metodik, vývoj dílčích nástrojů jako součástí IS, inovaci a vývoj obchodních a marketingových technik na straně dodavatelů apod.
 3. Příspěvky věnované praktické aplikaci softwarových nástrojů při výzkumu, vývoji a vzdělávání v oblasti ekonomiky a managementu.

Odborné recenzované texty budeme i nadále doplňovat zajímavými výstupy analytických organizací, popřípadě informativními články o důležitých událostech v oboru.

Sledujte výzvu pro zaslání příspěvku na konferenci Svět informačních systémů 2009

Ve dnech 20. a 21. dubna 2009 bude CVIS spolu s Fakultou managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně a Fakultou podnikatelskou, VUT v Brně opět pořádat mezinárodní konferenci Svět informačních systémů. K příležitosti konání této akce bude opět vydán sborník přednášek a odborných textů, z nichž všechny, jako vždy v minulosti, projdou recenzním řízením. Kvalitní příspěvky v anglickém jazyce budou uveřejněny nejen ve sborníku, ale pokud splní všechny požadovaná kriteria, také ve vydáních anglické mutace CVIS.CZ.


30.11.2008 - Hana Klčová - četlo 21488 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: