Diskuze

Elektronické obchodování v ocelářském průmyslu zemí EU

V roce 2002 bylo registrováno cca 270 tis. firem v rámci EU patřících k ocelářskému průmyslu. Celková hodnota produkce dosahovala 260 miliard EUR a v sektoru bylo zaměstnáno 2,2 milionu lidí. Je zřejmé, že elektronické obchodování není v současné době využíváno v ocelářském odvětví tak, jak by mohlo být vzhledem k dalším průmyslovým sektorům.

Hlavní příčiny tohoto stavu lze shrnout následovně:

 • Nadvláda malých a středně velkých firem - jedna z největších výhod e-obchodů je možnost redukovat náklady vzhledem k automatizaci jasných operačních oblastí (logistika, management zásob, předpovědi růstu poptávky atd.). Protože tyto menší firmy často postrádají spletitost a frekvenci těchto typů úkolů, tak se počáteční výhody elektronického obchodování vytrácejí.
 • Uniformita výrobků tvořících sektor - široká mnohotvárnost aktivit a výrobků, které tvoří ocelářský průmysl, znamená, že standardizace a popis výrobků je často komplikovaná a nákladná.
 • Lokální zaměření většiny firem - většina výhod, které internet přináší (jako globální prodejní nástroj) se nedá aplikovat na firmy s regionálním zaměřením, tak jako je tomu v případě ocelářského sektoru. Hlavní příčinou je objem a hmotnost materiálů, které se přenášejí do vysokých přepravních nákladů ve srovnání s hodnotou výrobku, což nutí dodavatele a nákupce do geografických svazků.

Základní internetové technologie (jako je vybavenost počítači, e-mail, přístup na internetové stránky) jsou zavedeny prakticky všude. Zatímco pokročilejší technologie (jako jsou např. intranet, dálkový přístup atd.) se zdají nevýhodou ve vztahu k dalším odvětvím.

Údaje v %, rok 2002, zdroj: e-business Watch, 2003

Více jak 50 % firem z ocelářského průmyslu má svoji vlastní firemní webovou stránku. Tento údaj signalizuje, že přibližně polovina firem v sektoru nemá ani minimální infrastrukturu k započetí elektronických obchodů. Nicméně je zde předpoklad, že asi 20 % firem plánuje v blízké budoucnosti toto napravit.

Celkový odhad ukazuje, že cca 38 % firem považuje elektronické obchodování za denní profesionální nástroj sloužící k naplnění jejich obchodních možností. To ukazuje, že možnosti a výhody jsou chápany i přes pozdní vzrůst elektronických obchodů v tomto sektoru. Zhruba 10 % z těchto firem tvrdí, že elektronické obchody již tvoří důležitou část jejich obchodních operací. Je tedy možné tvrdit, že určité užití elektronického obchodování v ocelářském průmyslu existuje, ale je omezeno ve srovnání k výhodám, které e-business nabízí v jiných sektorech. Nízký vzestup elektronického obchodování v ocelářském průmyslu je principiálně způsoben aktuální strukturou průmyslu. Z dlouhodobého hlediska je předpovídán vzrůst počtu firem užívajících tyto technologie. Využití e-obchodů v ocelářském sektoru bude následovat trendy v dalších odvětvích.

Autor využil ke zpracování svého článku "Study of e-market places in the metal sector", publikovanou na stránkách www.emarketservices.com.


22.04.2004 - David Matulaj - četlo 24932 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: