Diskuze

Nové vydání CVIS.CZ, uznávaného vědeckého časopisu

Dne 1. prosince 2009 bylo uveřejněno nové vydání anglické mutace CVIS.CZ (ISSN 1214-9489). Obsahuje čtyři odborné recenzované články a dva informativní texty o zajímavých analýzách společnosti Gartner zveřejněných v posledních šesti měsících. Anglická verze CVIS.CZ je od července 2008 uznávána Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj jako recenzované neimpaktované periodikum vydávané v ČR pro publikování výsledků výzkumu. Letos CVIS.CZ úspěšně obhájil svou pozici v seznamu uznávaných vědeckých časopisů. Nadále bude vycházet dvakrát ročně, v měsících červen - prosinec. Příspěvky lze přihlašovat v průběhu celého roku.

Jaký význam má publikace v uznávaných časopisech

Na základě "Východisek pro reformu výzkumu, vývoje a inovací v ČR", schválených v roce 2008, byla anglická mutace CVIS.CZ (ISSN 1214-9489) zařazena Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (dále Seznam). V roce 2009 CVIS.CZ úspěšně obhájil své zařazení v Seznamu. CVIS.CZ tak může nabídnout zajímavou platformu pro publikování odborných textů - nedílnou součást hodnocení tvůrčí činnosti akademických pracovníků - z oblasti podnikové informatiky a řízení organizací.

Seznam bude využit pro potřeby bodového hodnocení výsledků výzkumu a vývoje za účelem přidělování podpory ze státního rozpočtu. Autoři publikující v periodicích evidovaných v tomto Seznamu budou bodově hodnoceni úměrně světově citovaným periodikům.

Jak budou hodnoceny výsledky výzkumu a vývoje v roce 2009

Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje se v roce 2009 řídí dokumentem nazvaným Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009. Kritéria uveřejněná v tomto dokumentu zachovávají zpřísněné hodnocení tvůrčí činnosti akademických pracovníků z roku 2008. Publikace ve sbornících z konferencí, které nejsou evidovány v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters, nemohou být jakkoliv započítávány do hodnocení. Stejně je tomu u článků v odborných, resp. populárně naučných časopisech.

Dokument osahující Metodiku hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 si můžete stáhnout zde.

Proč se vyplatí publikovat na CVIS.CZ?

Vysoce pozitivně jsou hodnoceny články uveřejněné v odborných periodicích zahrnutých na Seznam a klasifikovaných v oborech národního referenčního rámce excelence. Takovéto odborné texty mají 2,5x vyšší hodnocení než články v periodicích nacházejících se mimo tento rámec. CVIS.CZ patří právě do Národního referenčního rámce excelence, a to v oboru Řízení, správa a administrativa.

Jak bude dále vydáván CVIS.CZ v anglickém jazyce

Periodikum bude nadále vycházet na webu, a to dvakrát ročně - vždy první den v červnu a prosinci. Příspěvky budou přijímány v průběhu celého roku, a to výhradně v anglickém jazyce, dle šablony a instrukcí, které jsou k dispozici v sekci "Instructions for Authors".

Příspěvky budou vždy (jako doposud) podrobeny recenznímu řízení dvou recenzentů - uznávaných osobností z oboru v ČR i ve světě.

Preferovány budou:

 • Příspěvky s původními vlastními výsledky výzkumu.
 • Příspěvky charakterizující vlastní vývoj softwarových aplikací, inovaci implementačních a projektových metodik, vývoj dílčích nástrojů jako součástí IS, inovaci a vývoj obchodních a marketingových technik na straně dodavatelů apod.
 • Příspěvky věnované praktické aplikaci softwarových nástrojů při výzkumu, vývoji a vzdělávání v oblasti ekonomiky a managementu.

Odborné recenzované texty budeme i nadále doplňovat zajímavými výstupy analytických organizací, popřípadě informativními články o důležitých událostech v oboru.


01.12.2009 - Hana Klčová - četlo 21695 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: