Diskuze

ERP třídy Byznys: Systémy s vysokým komfortem

ERP třídy Byznys pocházejí z dílny společnosti J.K.R., která patří mezi pět největších českých producentů standardních ERP aplikací. Oba produkty této třídy - Byznys Win a Byznys VR - v sobě spojují jednoduchost a přehlednost ovládání s detailním propracováním jednotlivých funkčních oblastí. Díky vysokému uživatelskému komfortu a vynikajícímu poměru cena/užitná hodnota si získávají stále větší oblibu, a to na celém širokém segmentu výrobních a obchodních firem od 10 do 1 000 zaměstnanců. O všech důležitých technologických a funkčních vlastnostech ERP třídy Byznys, jejich možnostech v oblasti řízení výroby či podpory manažerského rozhodování si můžete přečíst v 15. díle našeho seriálu.
  Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení společnosti J.K.R. a ERP třídy Byznys ... (07.06.2010)
  2. Vývoj systému a použité technologie ... (07.06.2010)
  3. Hlavní rysy uživatelského prostředí a možnosti přizpůsobe ... (07.06.2010)
  4. Základní funkcionalita, moduly a vybraná specifika systém ... (07.06.2010)
  5. Plánování a řízení výroby ... (07.06.2010)
  6. Nástroje pro podporu managementu a řízení vztahů se zákaz ... (07.06.2010)
  7. Licenční politika, implementace a péče o zákazníka ... (07.06.2010)

Vývoj systému je řízený proces

Společnost J.K.R. má pro vývoj systému vytvořenou interní metodiku (datový model), kterou musí všichni vývojoví partneři dodržovat. Důležitou podmínkou je jednotný vzhled dané funkční oblasti a samozřejmě její schopnost komunikace s ostatními moduly systému. Spolupráce v oblasti vývoje je řízený proces, v rámci kterého se společnost J.K.R. pravidelně schází se svými vývojovými partnery a společně si určují směr, kterým se budou ubírat s cílem respektovat měnící se požadavky zákazníků a aktuální trendy na trhu informačních technologií.

Zmiňovaný datový model má tři úrovně:

 1. Úroveň Vývojář – využívají vlastní vývojáři J.K.R. nebo její vývojoví partneři.
 2. Úroveň Dealer – je určena pro konzultanty, kteří mohou navíc pracovat i s datovým modelem a přidávat do něj nové funkcionality nebo úpravy na úrovni pluginů.
 3. Uživatelská Úroveň – představuje verzi, která slouží uživateli jako modelovací nástroj nebo projekčně programová dokumentace, ze které je schopen zjistit, jaké struktury jsou na pozadí ERP systému, jaké funkce nebo procedury se vztahují k jednotlivým tabulkám apod. Uživatelskou úroveň datového modelu využívají firmy, které mají vlastního IT odborníka pro danou problematiku.

Vývoj systému probíhá ve vývojovém centru J.K.R. v Příbrami. Některé moduly, jako je například Výroba, Doprava, Excellent nebo iByznys, připravují programátoři a analytici partnerských organizací on line. Nakonec musí Veškeré jejich aktivity projít vývojovým centrem, v němž se ukládají zdrojové kódy systému. Cílem tohoto přístupu je zajistit maximální kompatibilitu všech součástí Byznysu a zamezit vzniku možných problémů při přechodu na nové verze.

Základ představují technologie od Microsoftu

Společnost J.K.R. se dlouhodobě specializuje na využití technologických prostředků Microsoftu, s nímž také spolupracuje na adekvátním výběru vhodných nástrojů. Oba produkty třídy Byznys jsou vystavěny na dvouvrstvé architektuře klient/server, a to výhradně na databázovém stroji Microsoft SQL Server 2005 nebo 2008.

Byznys Win využívá vývojové prostředky Microsoft Visual FoxPro v aktuální verzi 9.0, které jsou plně zakomponované do prostředí Microsoft Windows. Jedná se o datově zaměřený, objektový programovací jazyk, jehož silnými stránkami jsou těsná vazba mezi programovacím jazykem a daty, mnoho efektivních nástrojů pro správu dat a umístění databázového jádra nad lokálním kurzorem. Postupně se však přechází na technologii Microsoft.NET.

Byznys VR, jehož technologický základ vychází z řešení Byznys Win, má jádro systému už napojeno na Microsoft.NET. Veškeré rutinní operace probíhají nadále v prostředí Microsoft Visual FoxPro, ale nové komponenty jsou už vyvíjeny v novém programovacím jazyku. Při tvorbě Byznys aplikací se tak kombinují výhody obou prostředí. U Visual FoxPro je to zejména rychlé zadávání, editace a přístup k datům, možnosti formátování textů, vyhledávání napříč produktem apod. Výhodou prostředí Microsoft.NET je zase možnost práce s uživatelskou plochou, tvorby webových a mobilních aplikací nebo rychlejší kód.

Co se týče technologických limitů: vývojáři neustále pracují na optimalizaci systému z hlediska objemu zpracovávaných dat. Po několika letech neustálého zdokonalování je nyní systém schopen pojmout několik milionů záznamů bez toho, aby došlo k jakýmkoliv komplikacím. Pro použití ve středních a větších firmách je tento objem dat dostačující. Z hlediska počtu uživatelů může v jedné nabídce (například příjem a párování faktur) pracovat několik desítek lidí, aniž by se vzájemně blokovali.

Architektura systému a komunikační standardy

Všechny současné implementace ERP systémů třídy Byznys jsou postavené na klient/server architektuře. Zákazníkům využívajícím starší Byznys aplikace společnost nabídla možnost přechodu na nové verze a věnuje jim v tomto směru patřičnou pozornost. Byznys využívá primárně tlustého klienta, pouze u aplikací vybudovaných na bázi Microsoft.NET je realizován tenký klient.

Obr. 1: Model architektury ERP třídy Byznys
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

S informačními systémy třídy Byznys je možné komunikovat jak v online, tak i v offline režimu. Drtivá většina online přístupů je vybudována na bázi terminálového provozu, pouze asi 5% klientů využívá možnosti přímého přístupu do databáze. Offline přenosy probíhají buď prostřednictvím časovače, nebo příkazu (zmáčknutí daného tlačítka) a jsou komplexní včetně zpětných vazeb a zamykání dokladů po jejich odeslání.

Obr. 2: Schéma komunikace mezi jednotlivými komponentami ERP třídy Byznys
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

V souvislosti se způsoby komunikace musíme zmínit ještě jednu speciální komponentu Byznysu (BOutsale), která zabezpečuje, replikaci dat na prodejnách v případě online spojení. Vedle klasického online přístupu si daná pobočka stáhne potřebné soubory (ceníky, položky, karty partnerů atd.), které se použijí v případě výpadku spojení a při jeho opětovném navázání se synchronizují s daty uloženými přímo v systému.

Jednoduché provázání s kancelářskými aplikacemi pomocí modulu Byznys Office

ERP třídy Byznys umožňují oboustranné propojení s programy kancelářského balíku MS Office. V případě verze MS Office 2007 a vyšší, využívá Byznys možnosti tzv. "placeholders", tj. komponent, které uživateli umožňují přihlásit se do ERP systému přímo z okna zvolené aplikace. Uživatel tak může například tvořit dokumenty v MS Wordu a nahrávat do nich číselníky online z informačního systému. Vyplněný dokument se následně uloží do databáze Bynysu a zároveň se ve formátu MS Word přidá k danému formuláři jako příloha.

Obr. 3: Příklad placeholderu v modulu Byznys Office
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Dokumenty vytvořené v kancelářských a jiných aplikacích se pak ukládají buď v lokálním úložišti pracovní stanice, nebo ve speciální samostatné databázi, nazvané Centrum sdílení dokumentů (CSD). Jedná se o obdobu DMS systému (Document Management System) s možností nastavení přístupových práv jednotlivým uživatelům.

Obr. 4: Správa složek v Centru sdílení dokumentů
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Výhodou CSD je to, že se uložené dokumenty nenacházejí v hlavní pracovní databázi Byznysu a zbytečně tak nezpomalují systém. Podporuje také autorizaci dokumentů a uchování historie jejich verzí.

Obr. 5: Způsob uchovávání jednotlivých verzí dokumentů v CSD
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)
Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení společnosti J.K.R. a ERP třídy Byznys ... (07.06.2010)
  2. Vývoj systému a použité technologie ... (07.06.2010)
  3. Hlavní rysy uživatelského prostředí a možnosti přizpůsobe ... (07.06.2010)
  4. Základní funkcionalita, moduly a vybraná specifika systém ... (07.06.2010)
  5. Plánování a řízení výroby ... (07.06.2010)
  6. Nástroje pro podporu managementu a řízení vztahů se zákaz ... (07.06.2010)
  7. Licenční politika, implementace a péče o zákazníka ... (07.06.2010)

07.06.2010 - Petr Sodomka, Denisa Ferenčíková - četlo 104360 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: