Diskuze

ERP třídy Byznys: Systémy s vysokým komfortem

ERP třídy Byznys pocházejí z dílny společnosti J.K.R., která patří mezi pět největších českých producentů standardních ERP aplikací. Oba produkty této třídy - Byznys Win a Byznys VR - v sobě spojují jednoduchost a přehlednost ovládání s detailním propracováním jednotlivých funkčních oblastí. Díky vysokému uživatelskému komfortu a vynikajícímu poměru cena/užitná hodnota si získávají stále větší oblibu, a to na celém širokém segmentu výrobních a obchodních firem od 10 do 1 000 zaměstnanců. O všech důležitých technologických a funkčních vlastnostech ERP třídy Byznys, jejich možnostech v oblasti řízení výroby či podpory manažerského rozhodování si můžete přečíst v 15. díle našeho seriálu.
  Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení společnosti J.K.R. a ERP třídy Byznys ... (07.06.2010)
  2. Vývoj systému a použité technologie ... (07.06.2010)
  3. Hlavní rysy uživatelského prostředí a možnosti přizpůsobe ... (07.06.2010)
  4. Základní funkcionalita, moduly a vybraná specifika systém ... (07.06.2010)
  5. Plánování a řízení výroby ... (07.06.2010)
  6. Nástroje pro podporu managementu a řízení vztahů se zákaz ... (07.06.2010)
  7. Licenční politika, implementace a péče o zákazníka ... (07.06.2010)

Základní součásti a funkcionalita modulu

Modul Výroba umožňuje komplexní řízení výroby s cílem co nejvíce automatizovat, zpřesnit a zprůhlednit většinu navazujících administrativních činností. Má přímou vazbu na zakázky a zajišťuje oboustrannou komunikaci se skladovým hospodářstvím. Je vhodný pro řízení opakované i zakázkové výroby, případně umožňuje snadno kombinovat oba způsoby. Protože je navržen jako univerzální řešení, lze jej úspěšně využívat v různých průmyslových odvětvích.

Modul Výroba obsahuje funkcionalitu pro technickou přípravu (TPV), řízení výroby a vyhodnocování. V rámci TPV je možné vytvářet kusovníky v takovém rozsahu a podrobnostech, které si určí sám uživatel. Počet jeho úrovní není omezen a lze do něj zahrnout i technologické postupy s jednotlivými operacemi. Stromové zobrazení a možnost hromadných změn v technologických postupech zvyšuje uživatelský komfort. Z TPV lze přímo získat nákladové kalkulace.

Obr. 15: TPV – kusovník
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Řízení výroby se skládá z plánování a sledování výroby. Základem jsou výrobní zakázky, které slouží jako podklad pro vytváření materiálových rezervací, objednávání materiálu a jeho výdej do výroby. Výrobní operace a kooperace se mohou zaplánovat podle časových nároků na jednotlivá pracoviště a dostupnosti materiálu. Systém podporuje plánování do omezených kapacit a jednotlivým zakázkám lze určovat priority. Plánovaní se týká všech zdrojů, tj. konkrétních operací, směn, strojů i pracovníků a všechny informace se automaticky promítají do kalkulací (včetně mzdových nároků).

Obchodníci rádi využívají možnosti zkušebního zaplánování, někdy označovaného jako funkcionalita "co-když", která jim pomáhá ověřit, zda je možné objednávku splnit do zákazníkem požadovaného termínu. Systém při zadání požadavku zkusmo zaplánuje zakázku do reálných dat dříve zaplánovaných kapacit. Pokud výsledek nevyhovuje, zakázka se nepotvrdí a systém zaplánované kapacity uvolní.

Pro sledování výroby existuje v systému speciálně graficky upravený přehled (obr. 16), který má tzv. semaforovou strukturu. Obsahuje seznam všech zakázek a u každé lze pomocí funkce Drill-Down zobrazit detail jednotlivých činností (včetně přesného času, kdy činnost probíhala). Zelená barva značí, že činnost byla již ukončena, žluté jsou rozpracované a červené znamenají problém. Data k zpracování těchto přehledů jsou do systému zadávána automaticky přihlášením a odhlášením dělníků k dané operaci (většinou prostřednictvím čárového kódu umístěného na výrobním příkazu).

Obr. 16: Sledování výroby
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

V rámci hodnocení výroby lze zobrazit skutečné ceny a náklady, mzdové podklady, počet a příčiny zmetků atd. Vše je možné sledovat z libovolného úhlu pohledu, tj. po dnech, pracovnících, zakázkách apod. Modul Výroba má přímou vazbu na Skladové hospodářství a výrobní proces končí právě příjmem hotových výrobků na příslušnou lokaci.

Možnost sledování výroby prostřednictvím Ganttova grafu

Do modulu Výroba se promítají některé principy projektového řízení, jako je například možnost přehledného zobrazení a sledování výroby pomocí Ganttova grafu. Jedná se v podstatě o elektronickou podobu plánovací tabule, která poskytuje přehled o vytížení kapacit jednotlivých zdrojů.

Obr. 17: Ganttův graf z pohledu zakázek a pracovišť
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Se zobrazováním operativního plánu formou Ganttových diagramů se pracuje např. ve firmě ITW Air Hammer. Zde vyrábí spojovací materiál - nastřelovací hřebíky do pneumatických aplikačních kladiv. Hřebíky se vyrábějí ve velkých sériích. Po jejich vylisování z drátu se dále některé výrobky zušlechťují a speciálně balí. Operativní plánování umožňuje pravidelně a často přeplánovávat výrobu s ohledem na aktuální stav rozpracovanosti, který je do systému zadáván v reálném čase prostřednictvím výrobních terminálů vybavených čtečkami čárových kódů, a slouží k rozdělování prací na jednotlivá pracoviště.

Zajímavosti a další specifika modulu

Součástí komplexního řešení výrobní agendy je vysoce propracovaná automatizace sběru dat z výrobních provozů pomocí čárových kódů včetně možnosti zadávání výkonů jednotlivých provozních pracovníků i pracovních týmů, evidence výrobních čísel, zmetků a opotřebení pomůcek. Takto získaná data lze následně vyhodnocovat z různých úhlů pohledu. Samozřejmostí je i spolupráce se systémy typu AutoCAD.

Kromě klasických číselníků a technologických postupů obsahuje modul Výroba také tzv. číselník tvarové technologické podobnosti, který lze využít v případě, že jsou vyráběné výrobky tvarově podobné. Systém dále podporuje využívání šarží v procesní výrobě i variantní rozhodování. Ve svém základu má také přímou vazbu na mzdovou agendu, ze které čerpá data pro tvorbu kalkulací. Distribuční verze však už neobsahuje přímé napojení na personalistiku, např. pro zjištění odborné způsobilosti daného pracovníka pro daný úkol, což lze vyřešit zakázkovou úpravou.

Referenční zákazníci

Modul Výroba byl úspěšně nasazen v mnoha podnicích z oblasti strojírenství, elektrotechniky, plastikářské výroby, výroby stavebnin, slévárenství, dřevovýroby, nábytkářství a dalších. Využívá ho například společnost Knomi Praha, výrobce kovových komponent hydrauliky pro nákladní automobily a stavební stroje, kde se zásluhou tohoto řešení podařilo výrazně zvýšit produktivitu práce v dělnických i manažerských profesích.

Ve společnosti ITW Air Hammer vedlo nasazení modulu Výroba k výraznému snížení zásob polotovarů a uvolnění zbytečně vázaných finančních prostředků. Významná hutnická společnost Poldi oceňuje na systému Byznys například možnost využívání lokací ve skladech, které jim zjednodušují přesuny materiálů.

Dalšími prestižními zákazníky, využívajícími modul Výroba, jsou například společnosti NT Magnetics a Signum, nebo již dříve zmiňovaný Ravak.


Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení společnosti J.K.R. a ERP třídy Byznys ... (07.06.2010)
  2. Vývoj systému a použité technologie ... (07.06.2010)
  3. Hlavní rysy uživatelského prostředí a možnosti přizpůsobe ... (07.06.2010)
  4. Základní funkcionalita, moduly a vybraná specifika systém ... (07.06.2010)
  5. Plánování a řízení výroby ... (07.06.2010)
  6. Nástroje pro podporu managementu a řízení vztahů se zákaz ... (07.06.2010)
  7. Licenční politika, implementace a péče o zákazníka ... (07.06.2010)

07.06.2010 - Petr Sodomka, Denisa Ferenčíková - četlo 106990 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: