Diskuze

ERP třídy Byznys: Systémy s vysokým komfortem

ERP třídy Byznys pocházejí z dílny společnosti J.K.R., která patří mezi pět největších českých producentů standardních ERP aplikací. Oba produkty této třídy - Byznys Win a Byznys VR - v sobě spojují jednoduchost a přehlednost ovládání s detailním propracováním jednotlivých funkčních oblastí. Díky vysokému uživatelskému komfortu a vynikajícímu poměru cena/užitná hodnota si získávají stále větší oblibu, a to na celém širokém segmentu výrobních a obchodních firem od 10 do 1 000 zaměstnanců. O všech důležitých technologických a funkčních vlastnostech ERP třídy Byznys, jejich možnostech v oblasti řízení výroby či podpory manažerského rozhodování si můžete přečíst v 15. díle našeho seriálu.
  Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení společnosti J.K.R. a ERP třídy Byznys ... (07.06.2010)
  2. Vývoj systému a použité technologie ... (07.06.2010)
  3. Hlavní rysy uživatelského prostředí a možnosti přizpůsobe ... (07.06.2010)
  4. Základní funkcionalita, moduly a vybraná specifika systém ... (07.06.2010)
  5. Plánování a řízení výroby ... (07.06.2010)
  6. Nástroje pro podporu managementu a řízení vztahů se zákaz ... (07.06.2010)
  7. Licenční politika, implementace a péče o zákazníka ... (07.06.2010)

Základními nástroji pro podporu rozhodování jsou moduly Excellent a Manažer

ERP třídy Byznys nabízí několik aplikací pro podporu manažerského rozhodování. Tím nejjednodušším je modul Excellent, který představuje oblíbený reportingový nástroj určený pro manažery na různých úrovních. Jedná se o aplikaci vytvořenou v MS Excel, do které se zkopírují požadovaná data přímo z Byznysu, a dále lze s nimi pracovat. Excellent umožňuje přehlednou grafickou analýzu dat a zobrazení jejího detailního rozpadu. Aplikace si získala oblibu nejenom u řídících pracovníků, ale také u účetních. Každý oprávněný uživatel se totiž může prostřednictvím funkce drill-down dostat až do účetních dokladů bez vstupu a tedy zásahu do modulu Účetnictví. Excellent dále nabídne statistické výkazy, které se naplňují přímo z Byznysu a v případě potřeby je lze modifikovat. V současné době je prodáno již kolem 270 modulů Excellent.

Dalším podobným modulem je Manažer, který umožňuje zobrazení různých pohledů na analyzovaná data. Pracuje nad transakční databází systému a obsahuje předem připravené ekonomické výstupy, které ulehčují řídícím pracovníkům vyhledávání důležitých informací. Jeho specifikem jsou tzv. Časové události. Jedná se o nástroj, pomocí něhož lze nastavit různé druhy upozornění a akcí souvisejících se sledovanými informacemi. Například se v systému zadá, aby každé tři hodiny zkontroloval stav vybrané faktury a v případě, že dojde k jejímu uhrazení, aby poslal uživateli krátkou elektronickou zprávu nebo sms ve tvaru "faktura číslo x, uhrazena, částkou y". Nástroj lze využít také k pravidelnému zasílání informací o hospodaření daného střediska vždy na konci pracovního týdne. Posílat je možné i celé sestavy ve formátu PDF, případně s nastaveným filtrem.

Business Intelligence

Nejkomplexnějším nástrojem pro podporu manažerského rozhodování je nadstavbový modul Business Intelligence (BI), který umožňuje přímý přístup k analytickým informacím a přispívá k účinnému řešení problémů a optimalizaci strategického plánování.

Obr. 18: Schéma modulu BI
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Pro zobrazení informací o hospodaření společnosti využívá modul Byznys BI tzv. OLAP nástroje. Ty prostřednictvím datových kostek a správně nadefinovaných parametrů poskytují užitečné přehledy o aktuální situaci firmy.

Obr. 19: BI – OLAP kostka
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Customer Relationship Management – CRM

Modul CRM poskytuje podporu při navazování nových a udržování stávajících vztahů s partnery (zákazníky, dodavateli) společnosti. Skládá se ze dvou úrovní evidence:

 • Operativní CRM – eviduje informace o komunikaci s daným partnerem
 • Analytické CRM – umožňuje zobrazení přehledů za partnera nebo sortiment

Výstupy operativního CRM, získané identifikací a kontaktem s partnerem, jsou podkladem pro analýzy a rozhodování v analytické části tohoto modulu.

Obr. 20: Dvě úrovně evidence v modulu CRM
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Kromě základních funkcí, jako je sledování obchodních příležitostí, segmentace partnerů, hromadný mailing apod., umožňuje CRM modul také efektivně plánovat, řídit a vyhodnocovat marketingové kampaně. Byznys rozlišuje tři úrovně marketingových akcí. Nejvyšší úroveň tvoří anonymní akce, bez vazby na partnera, jejichž cílem je získání nových příležitostí a kontaktů. Další jsou pak obchodní příležitosti a obchodní případy. Smyslem obchodní příležitosti je převést ji na obchodní případ, který je obvykle reprezentován podpisem smlouvy.

Všechny marketingové akce lze přehledně a jednoduše sledovat prostřednictvím kalendáře plánovaných akcí, do kterého je možné zapisovat poznámky o jejich obsahu. Má čistě informativní charakter. Plánované akce lze propojit s analýzou prodejů. Např. když systém zjistí, že určité zboží se v březnu loňského roku málo prodávalo, navrhne na únor letošního roku uspořádání marketingové akce a uživatel ji pak může jednoduše zaplánovat do kalendáře.

Jednou z nepostradatelných součástí modulu CRM jsou Kontaktní centra, jejichž podpora je zaměřena dvěma základními směry, které jsou plně kompatibilní s funkcionalitou CRM modulu v rámci standardního řešení. Jedná se o:

 • TAPI (Telephony Application Programming Interface) rozhraní - v současné době se nasazuje na telefonní ústředny BOSCH, Siemens a Panasonic, je však připraveno i pro napojení na další produkty podporující tuto technologii.
 • XAPI (eXtensive Application Programming Interface – prosím o potvrzení, zda je zkratka rozepsaná správně) rozhraní – umožňuje komunikaci prostřednictvím XAPI serveru. Uvedená technologie je podporována staršími verzemi telefonních ústředen od společnosti 2N.

Obr. 21: Provázání telefonní ústředny s modulem CRM
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Výše uvedený obrázek (obr. 21) znázorňuje provázání telefonní ústředny s modulem CRM z pohledu komunikace s partnerem na úrovni Kontaktního centra a z pohledu evidence vývoje vztahu s partnerem na úrovni statistik CRM.

Kontaktní centrum podporuje všechny základní funkce, jako je automatická identifikace volajícího, nastavení automatického nebo ručního přesměrování hovoru, vytočení telefonního čísla přímo z ERP systému, sledování veškerých hovorů z různých úhlů pohledu a vytváření statistik apod. Pro automatickou identifikaci volajícího existuje v systému Byznys speciální formulář (obr. 22), který se zobrazí při zaregistrování přicházejícího hovoru, a to i v případě, že samotný systém není spuštěn. Prostřednictvím tohoto formuláře může uživatel ještě před přijmutím hovoru zjistit, kdo volá, jaké má realizované objednávky, výši pohledávek apod.

Obr. 22: Kontaktní centrum CRM – identifikace partnera
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Výrazný důraz na CRM problematiku v rámci využívání ERP systémů třídy Byznys kladou například zákazníci jako Sapho, Marinex CZ, Kast, Sallerova výstavba, Atrium atd. Uvedený modul nejdéle využívá společnost Newton Media, ve které bylo CRM uvedeno do rutinního provozu již začátkem roku 2004.

Implementované řešení podporuje procesní činnost celé firmy od úvodních jednání se zákazníky, přes specifikaci a rychlou kalkulaci požadavků na služby spolu s jejich rozsahem, zadání výrobních zakázek až po automatickou fakturaci výkonů. Díky přizpůsobení obchodním procesům tak rychle a operativně reagují zaměstnanci firmy na požadavky zákazníka. V současnosti pracuje v systému 80 uživatelů.


Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení společnosti J.K.R. a ERP třídy Byznys ... (07.06.2010)
  2. Vývoj systému a použité technologie ... (07.06.2010)
  3. Hlavní rysy uživatelského prostředí a možnosti přizpůsobe ... (07.06.2010)
  4. Základní funkcionalita, moduly a vybraná specifika systém ... (07.06.2010)
  5. Plánování a řízení výroby ... (07.06.2010)
  6. Nástroje pro podporu managementu a řízení vztahů se zákaz ... (07.06.2010)
  7. Licenční politika, implementace a péče o zákazníka ... (07.06.2010)

07.06.2010 - Petr Sodomka, Denisa Ferenčíková - četlo 109632 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: