Rozhovory

Jiří Hlavenka: Nejdůležitější je kritické myšlení

Jiří Hlavenka je významným českým podnikatelem a investorem v oblasti IT. Absolvoval VUT v Brně, stál u zrodu a rozvoje společností Computer Press, Vltava.cz, CP Online a NetDirect, aktivně působil jako novinář a autor mnoha knižních publikací. Dnes se zabývá především vyhledáváním investičních příležitostí a je spoluvlastníkem společností Skypicker.com a Fayn Telecommunications. Jiří Hlavenka nám poskytl exkluzivní rozhovor, v němž se mimo jiné dozvíte, proč je zajímavé studovat informační systémy a technologie, kam tento obor směřuje do budoucna a jaké uplatnění najdou jeho absolventi v praxi....(více)
17.01.2016 - Hana Klčová

J. Rakušan: Pro úspěšné nasazení ERP systému je nutná fundovaná znalost procesů

Německá společnost Berghof Systeme je v Evropě proslulá vývojem softwarových řešení, která jsou orientována na zvýšení hospodárnosti výrobních procesů. Jde především o systémy adaptivní regulace, které využívají pokročilých metod a algoritmů z oblasti technické kybernetiky. Společnost působí také na českém trhu, a to prostřednictvím dceřiné firmy IS Berghof, jejímž jednatelem je Jiří Rakušan. A právě tato respektovaná osobnost české IT scény poskytla CVIS.CZ exkluzivní rozhovor, jehož znění vám nyní přinášíme. ...(více)
21.11.2014 - Petr Sodomka

J. Šmarda: Budoucnost patří cloudovým řešením a talent managementu

Společnost Vema vyvíjí a dodává podnikové informační systémy již od roku 1990. Zaměřuje se na automatizaci a řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky v organizacích nejrůznějších typů a velikostí. Vema patří k průkopníkům v oblasti cloud computingu. Její řešení V4 Cloud, které rozvíjí již od roku 2005, je nejúspěšnější službou svého druhu na českém i slovenském trhu. Jaké jsou perspektivy cloudových řešení? Jaké další trendy se budou v oblasti podnikových informačních systémů prosazovat do budoucna? Na tyto i další otázky odpověděl v exkluzivním rozhovoru pro CVIS.CZ a časopis IT Systems Jaroslav Šmarda, místopředseda představenstva a ředitel obchodně-provozní divize společnosti....(více)
06.04.2014 - Petr Sodomka

M. Bok: Pro nastupující generaci bude využívání cloudových řešení automatické

ABRA Software patří k nejvýznamnějším producentům podnikových informačních systémů na českém trhu. Jak se společnosti dařilo v posledním roce, jak se proměňuje její zákaznické portfolio a jaké vidí hlavní dlouhodobé trendy v oblasti ICT? Na tyto a další otázky nám v exkluzivním rozhovoru odpovídal Martin Bok, obchodní ředitel a člen představenstva společnosti....(více)
14.02.2013 - Hana Klčová

Eva Konečná: S informačním systémem můžeme efektivněji poskytovat zdravotní péči

Masarykův onkologický ústav v Brně je jedinečné pracoviště svého druhu v České republice. V tomto špičkovém zdravotnickém zařízení s nadregionální působností jsou soustředěny všechny medicínské obory zajišťující komplexní onkologickou péči, kterou za rok ambulantně využije 190 000 lidí a více než 8 000 osob jako hospitalizovaní pacienti. Jakou roli hrají při zajišťování specializované zdravotní péče informační systémy a jak se jejich nasazení uplatnilo v oblasti řízení lidských zdrojů? Na tyto i další otázky odpoví v následujícím rozhovoru paní Eva Konečná, vedoucí Oddělení informatiky tohoto specializovaného onkologického centra....(více)
20.12.2012 - Petr Sodomka

P. Kuželík: Systémy řízených skladů budujeme na základě zkušeností z praxe

Systémy řízených skladů nepatří mezi široce používané IS/ICT. Nacházejí uplatnění především u těch organizací, které potřebují znát přesnou dispozici svých zásob a efektivněji nakládat s jejich zpracováním a distribucí. Jaký je rozdíl mezi systémem řízených skladů a běžnou správou skladového hospodářství tak, jak ji obvykle poskytují ERP systémy? Jaké přínosy můžeme od těchto řešení očekávat? Tyto a další otázky zodpověděl v exkluzívním rozhovoru pro CVIS.CZ Petr Kuželík, dlouholetý specialista společnosti Aimtec na oblast logistiky a skladového hospodářství....(více)
19.09.2012 - Petr Sodomka

M. Jirmann: Vzdělávání považujeme za součást naší společenské odpovědnosti

Společnost ABRA Software oslavila v letošním roce dvacet let od svého založení. Za tu dobu se propracovala mezi pět největších českých výrobců a dodavatelů podnikových informačních systémů. Při příležitosti tohoto významného jubilea poskytl portálu CVIS.CZ a časopisu IT Systems exkluzivní rozhovor generální ředitel a předseda představenstva společnosti, Martin Jirmann....(více)
26.01.2012 - Hana Klčová

J. Šmarda: Personální aplikace budou hrát v organizacích stále důležitější roli

Společnost Vema patří k lídrům českého trhu s podnikovými informačními systémy zaměřenými na řízení lidských zdrojů. Je rovněž nejúspěšnějším tuzemským poskytovatelem podnikových aplikací prostřednictvím internetu, tedy obchodního modelu, k němuž v poslední době přistupuje stále více dodavatelů. K těmto i dalším zajímavým tématům poskytl portálu CVIS.CZ a časopisu IT Systems exkluzivní rozhovor Jaroslav Šmarda, místopředseda představenstva a ředitel Obchodně-provozní divize společnosti a dlouholetý spolupracovník CVIS. ...(více)
25.11.2011 - Petr Sodomka

Petr Koptík: Uplatnění cloud computingu ve výrobních podnicích vidím skepticky

Minerva Česká republika patří k nejvýznamnějším ERP dodavatelům na českém trhu. Petr Koptík předseda představenstva této společnosti, poskytl exkluzivní rozhovor časopisu IT Systems a portálu CVIS.CZ. V něm se mimo jiné dozvíte, na čem závisí úspěch při budování softwarové společnosti, jak by se měla hodnotit oborová řešení či jaké aktuální trendy se budou pravděpodobně prosazovat v nejbližší budoucnosti. ...(více)
27.10.2011 - Hana Klčová

Jaroslav Follprecht: Většina manažerů nevnímá nasazení IS/ICT jako investici

Společnost Aimtec letos oslaví 15 let působení na českém trhu. Při této příležitosti poskytl portálu CVIS.CZ exkluzivní rozhovor Jaroslav Follprecht, výkonný ředitel a místopředseda představenstva společnosti, jehož plné znění vám nyní přinášíme....(více)
08.09.2011 - Petr Sodomka

Nemocniční informační systémy: Vize budoucnosti

Co musí umět dnešní nemocniční informační systém (NIS)? Jaký bude NIS budoucnosti? O těchto a dalších otázkách spojených s informatikou ve zdravotnických zařízeních diskutovali prof. Dr. Britta Böckmann (Fachhochschule Dortmund), Gerald Götz (Sana Kliniken AG), Volker Hofmann (InterSystems) a prof. Dr. Paul Schmücker (Hochschule Mannheim). Toto mimořádné vydání diskuse zaměřené na problematiku zdravotnictví jsme připravili ve spolupráci se společností InterSystems. ...(více)
19.12.2010 - Martin Schmitz-Kuhl

Jan Melzer: Open source ERP je neživotaschopné, trh půjde cestou pronájmu

Informační systém QI letos slaví 10 let od svého uvedení na český trh. Při této příležitosti poskytl portálu CVIS.CZ exkluzivní rozhovor Jan Melzer, generální ředitel a předseda představenstva společnosti DC Concept. Tuto příležitost jsme využili nejen k diskusi o produktu a aktivitách jeho výrobce, ale také k hodnocení vývoje českého trhu, vlivu dotačních programů, možností open source ERP systémů a očekávaných trendů....(více)
09.08.2010 - Petr Sodomka

Stanislav Sýkora: Základem úspěchu jsou správní lidé na správných místech

ERP systémy značky Helios jsou nezpochybnitelným lídrem českého ERP trhu v organizacích od 10 do 1 000 zaměstnanců. Jejich výrobce prošel v loňském roce významnými změnami. Došlo ke sloučení se slovenskou společností Datalock, vzniku uskupení Asseco Solutions a jeho začlenění do nadnárodní skupiny Asseco Group. Při této příležitosti poskytl CVIS.CZ exkluzivní rozhovor Stanislav Sýkora, generální ředitel a předseda představenstva Asseco Solutions, který vám nyní nabízíme....(více)
09.01.2010 - Petr Sodomka

Olivia Parr-Rud: Budoucnost vidím v centralizaci a interaktivním přístupu

Počátkem dubna se v Praze pod záštitou společnosti SAS Institute konal odborný workshop na téma Prediktivní modelování. Vzhledem k tomu, že byl vedený první dámou data miningu, paní Olivií Parr-Rud, byl o něj nemalý zájem. To dokazovaly i otázky kladené na semináři odborníky z významných českých i zahraničních společností. Při této příležitosti Olivia Parr-Rud poskytla Centru pro výzkum informačních systémů a portálu Databázový svět exkluzivní rozhovor, jehož podstatnou část vám nyní nabízíme k přečtení....(více)
14.06.2006 - Hana Klčová, Marek Kocan

FN Brno: S Microsoft Dynamics NAV jsme dlouhodobě spokojeni

Microsoft Dynamics NAV si za posledních patnáct let vybudoval v českých organizacích významnou pozici. V současnosti jej v České republice využívají stovky organizací. Vertikalizovaná řešení Microsoft Dynamics NAV si našla cestu do nejrůznějších hospodářských odvětví, dokázala se prosadit i v tak náročné oblasti, jako je zdravotnictví. Proto jsme oslovili odpovědné pracovníky Fakultní nemocnice Brno, aby se s námi podělili o své praktické zkušenosti s implementací a provozem tohoto informačního systému....(více)
16.04.2006 - Jiří Hlavoň, Martin Kubáč - 1 komentář.

Michael Hallén: Musíme naslouchat zákazníkům, jinak nebudeme úspěšní

Při příležitosti naší návštěvy mezinárodní konference IFS World poskytl České společnosti pro systémovou integraci exkluzivní rozhovor Michael Hallén, prezident a výkonný ředitel společnosti IFS. Pan Hallén se s námi podělil o mnoho pozoruhodných myšlenek. Diskutovali jsme o očekávaných trendech ve vývoji podnikových informačních systémů, personální politice uplatňované vůči absolventům univerzit ucházejících se o zaměstnání v IFS a dalších zajímavých otázkách....(více)
05.12.2005 - Hana Klčová, Petr Sodomka

A. W. Scheer: Procesní orientace ERP systémů je nevyhnutelná

Během letošního léta jsme navštívili legendu mezi úspěšnými světovými podnikateli a předního německého odborníka v oblasti informačních technologií Augusta Wilhelma Scheera. V našem exluzivním rozhovoru se prof. Scheer vyjadřuje nejen k dosavadním úspěchům společnosti IDS Scheer, kterou před dvaceti lety založil, ale také k očekávaným trendům vývoje podnikových informačních systémů, připravenosti absolventů univerzit na podnikání a dalších aktuálním otázkám....(více)
09.11.2004 - Zuzana Holočiová, Petr Sodomka

Strana: | 1 |

Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: