CVIS Tiskovky
 Tiskové a krátké zprávy 
  - V roce 2025 bude každé připojené autonomní vozidlo generovat ... (01.08.2018)
  - Společnost ICZ posiluje své působení v oblasti informačních systémů ... (17.07.2018)
  - Skladový systém Lokia WMS jako skladová nadstavba Microsoft Dynamics ... (05.07.2018)
  - Infor ohlásil nová finanční API rozhraní pro potřeby digitální ... (01.06.2018)
  - Robot UR10 umožnil zvýšit efektivitu výroby ve společnosti S ... (15.05.2018)

Zveme vás na Databázový svět 2008

Dovolte, abychom pozvali na šestý ročník nejvýznamnější české konference o databázových technologiích, která se uskuteční ve čtvrtek 13. listopadu 2008 ve Zlíně. Nosným tématem konference jsou aktuální trendy v databázích. V této pozvánce vám přinášíme definitivní podobu programu a samozřejmě také možnost registrace. Stejně jako v předchozích letech i letos bude pro účastníky veškerý servis zcela zdarma. ...(více)
18.10.2008 - Marek Kocan, Petr Sodomka, Hana Klčová - Pozvánka na akci

Ovocné osvěžení z jižní Moravy

Společnost Linea Nivnice patří mezi špičky nápojového průmyslu v České republice. Nosným pilířem jejího výrobního programu je produkce ovocných šťáv, nektarů a nápojů, v níž firma zaujímá dominantní postavení na českém trhu. Setkáváme se s ní každý den v supermarketech pod značkou Hello. Jak se dostane čerstvé ovoce v podobě chutného nápoje až k zákazníkovi? Jak dokáže výrobce uspokojit požadavky velkoobchodu a dodat produkty včas a v náležité kvalitě? Na tyto otázky a další zajímavosti vám odpovíme v následující případové studii....(více)
13.10.2008 - Eva Vořechová - Studie

Zveme vás na seminář Energo

Společnost PC HELP si vás dovoluje pozvat na bezplatný seminář určený pro provozní inženýry, ekonomy, vedoucí účetní a management firem. Na semináři bude představen informační systém Helios Orange a specializovaná oblast Energo pro využití ve výrobě a distribuci energií....(více)
07.10.2008 - Eva Čížková - Pozvánka na akci

Manažerský systém TOP-RIS ve společnosti Baťa

Studie popisuje proces výběru a stanovení požadavků na nasazení manažerského informačního systému v akciové společnosti Baťa. Popisuje základní funkcionalitu řešení a seznamuje s jeho přínosy, zejména v oblasti řízení ekonomiky a uživatelského komfortu. Studie ukazuje, že i světová korporace může lokálně nasadit tuzemské softwarové řešení a přitom dosáhnout požadovaných výsledků a přínosů....(více)
07.10.2008 - Jarmila Chmelová - Studie

Zveme vás na nový seminář společnosti Melzer

Zveme vás na seminář s názvem "Přechod na nový IS v průběhu roku", který pořádáme v rámci Tour de QI. Přechod na nový informační systém je náročný proces, který významným způsobem zasahuje do běžného firemního provozu. Většina společností navíc postupuje podle zažitého schématu "nejjednoduššího" řešení, a to přechod k 1.1....(více)
06.10.2008 - Eva Abrahámová - Pozvánka na akci

Zveme vás na semináře HR systému Kompas2

Společnost PC HELP Vás srdečně zve na podzimní bezplatné semináře HR systému Kompas2 s tématem "Řízení zaměstnanců jednoduše a z jednoho místa. Víme jak." Semináře jsou určeny pro vedoucí a pracovníky personálních a mzdových útvarů. ...(více)
05.10.2008 - Eva Čížková - Pozvánka na akci

Zveme vás na seminář Efektivní řízení výroby

Společnost LCS International společně se svými obchodními a technologickými partnery, si Vás dovoluje pozvat do Poděbrad na odborný seminář na téma Efektivní řízení výroby prostřednictvím informačních systémů. Seminář je určen pro vedoucí pracovníky výrobních firem, především pak pro výrobní ředitele, vedoucí výroby a jednatele společností. Seminář bude přínosem i IT manažerům či ostatním osobám pověřenými správou, rozvojem nebo zaváděním informačních systémů ve výrobních společnostech....(více)
01.10.2008 - Hana Janišová - Pozvánka na akci

Zveme vás na Invex ERP fórum 2008

Centrum pro výzkum informačních systémů - odborná sekce ČSSI si dovoluje pozvat všechny zájemce na 2. ročník odborné konference Invex ERP Fórum, který bude zaměřen především na praktické otázky využití potenciálu ERP a ekonomických systémů pro zvýšení efektivity obchodních a výrobních procesů různých typů firem. CVIS se letos podílí na této konferencí přednáškou, která nabídne aktuální výsledky průzkumu českého ERP trhu. Na toto vystoupení naváže námi moderovaná panelová diskuse nad situací a vývojem v oblasti podnikových informačních systémů, a to se zaměřením na potřeby a požadavky výrobních podniků....(více)
23.09.2008 - Hana Klčová - Pozvánka na akci

Zveme vás na seminář Komplexní podnikový informační systém Helios Orange

Společnost PC HELP Vás srdečně zve na bezplatný seminář určený pro vrcholový management podniků, systémové manažery, vedoucí pracovníky a administrátory podnikových IS. Seminář má název: "Komplexní podnikový informační systém Helios Orange - ERP systém pro Vaši budoucnost". ...(více)
18.09.2008 - Eva Čížková - Pozvánka na akci

Technologické trendy pro následující desetiletí

V měsíci srpnu zveřejnila prestižní analytická agentura Gartner zprávu "Hype Cycle for Emerging Technologies 2008", v níž popisuje 27 rozvíjejících se technologií a definuje pět zásadních, které by měly v následujících dvou až pěti letech nejvíce ovlivnit transformaci podnikání. Následující článek přináší shrnutí analytických závěrů agentury Gartner s komentářem CVIS....(více)
02.09.2008 - Dagmar Šulová, Petr Sodomka - Článek

Zveme vás na odborné semináře společnosti Melzer

Rádi bychom vás pozvali na odborné semináře společnosti Melzer. První z nich s názvem "Jak vybrat a úspěšně naimplementovat IS" se uskuteční v České republice i na Slovensku a je určen vedoucím pracovníkům, kteří stojí před rozhodnutím o změně informačního systému. Druhý v pořadí s názvem "Jak efektivně řídit výrobu?" se uskuteční v České republice a je určen vedoucím pracovníkům výrobních firem....(více)
26.08.2008 - Eva Abrahámová - Pozvánka na akci

Řízení výroby v systému AROP

Společnost ARSIQA system se zapsala do povědomí uživatelů svým systémem dynamického plánování výroby (systém AROP) postaveném na konceptu MSO (Modelování, Simulace, Optimalizace). Tato případová studie si klade za cíl ukázat, že systém AROP nezaostává ani v úrovni přímého řízení a sledování výroby. Výsledky dvou implementací popsaných v této případové studii byly zahrnuty do typového projektu systému AROP a jsou tudíž dostupné pro všechny další uživatele systému....(více)
26.08.2008 - Radim Lhoták - Článek

Exact Synergy Enterprise: Řešení pro manažery v první linii

V páté části seriálu Informační systémy pro české podniky opět představíme netradiční softwarové řešení, tentokrát půjde o Exact Synergy Enterprise. Tento informační systém je natolik unikátní, že jej nelze zařadit do žádné ze známých kategorií podnikového softwaru. Není primárně určen k integraci a řízení ekonomiky, výroby a dalších interních procesů, jako ERP systémy. Nepatří ani do světa CRM, který svou funkčností výrazně přerůstá. Podívejme se, k čemu a jak lze toto softwarové řešení využít a jakým typům organizací a uživatelů může přinést největší užitek....(více)
24.08.2008 - Petr Sodomka - Seriál

Návody na klíč do celého světa

Společnost Z Studio nabízí komplexní řešení výroby návodů, a to v mnoha jazykových mutacích pro zákazníky z celého světa. Více než 10 let poskytuje tuto službu pod jednou střechou, a to od překladu návodu, přes jeho grafické řešení a tisk, až po dopravu k zákazníkovi. Podívejme se, jak se podařilo skloubit všechny tyto odlišné a dynamicky se rozvíjejí činnosti dohromady v rámci jednoho integrovaného informačního systému. ...(více)
07.08.2008 - Eva Vořechová - Studie

Zveme vás na setkání uživatelů ALTEC Aplikace

Firma ALTEC zve uživatele systému ALTEC Aplikace na již tradiční setkání uživatelů ALTEC Aplikace, při kterém by chtěla zhodnotit vzájemnou spolupráci v minulém období a současně se domluvit o základních směrech rozvoje IS v budoucnosti. ...(více)
31.07.2008 - Romana Lárová - Pozvánka na akci

ICT a jejich vliv na inovační aktivity organizace

Vliv informačních a komunikačních technologií na rozvoj inovačních aktivit organizací získává na počátku 21. století nový rozměr. ICT ve svém vývoji dospěly do stádia relativní zralosti a staly se komoditou. V oboru ICT již nelze očekávat nové a výrazné inovace, ale spíše postupné inovace, založené na modularitě jejich technického řešení. Modularita ICT z nich však tvoří významný nástroj podstatné inovace řešení v jiných oborech podnikání, když jejich integrální začlenění do koncepce fungování nových produktů či služeb v těchto oborech přináší jejich tvůrcům nové a jinak nedosažitelné konkurenční výhody. Navíc obecná dostupnost moderních ICT všem organizacím vytvořila předpoklady pro vznik strategických aliancí, sdružení subjektů, které ve vzájemné spolupráci zabezpečují úspěšný vstup inovací na cílový trh. V následujícím článku se blíže zaměříme na inovační pojetí ICT, jejich využití při podpoře inovačních aktivit a budování strategických aliancí....(více)
07.07.2008 - Zbyněk Pitra - Článek

Zvyšování výkonnosti firmy a IT: Problémy a možnosti řešení

Podniky jsou nuceny čelit nové situaci. Ukazuje se, že tzv. nová ekonomika spočívající na rozvoji technologií a potenciál změn které obsahují byl často nedostatečně pochopen. I když je logické, že se snažíme nové technologie využít k řešení problémů, které vznikly právě díky technologiím a přístupům v minulosti, vyvstává otázka, zda nyní realizované změny jsou dostatečně hluboké. Dnes nestačí použít instantní, odzkoušený návod jak firmu řídit, nasadit v praxi a sklízet úspěchy. Dnes je pro úspěch nutné dávat zákazníkům co opravdu chtějí. Následující článek přináší zamyšlení nad problémy a možnostmi měření a hodnocení výkonnosti podniku za pomoci informačních systémů a technologií....(více)
05.07.2008 - Jiří Majer - Článek

Software jako služba a ERP systémy

Po bouřlivém rozvoji informačních technologií v devadesátých letech lze ve vývoji softwaru rozeznat analogické trendy jako v jakémkoliv jiném oboru - globalizaci, unifikaci, hledání nových obchodních modelů. V historii lidstva snad neexistoval výrobek, který by se dal snáze ukrást, než právě software. Hledání nových obchodních modelů u producentů softwaru je proto často zaměřeno na úzké svázání zákazníka s dodavatelem. Jednou z cest je nabízet software jako službu a postavit analogický prodejní model, jaký dnes nabízejí například mobilní operátoři....(více)
22.06.2008 - Martin Cígler - Článek

Elektronický spis a jeho řešení ze strany Policie České republiky

Článek pojednává o Informačním systému evidence trestního řízení (zkráceně IS ETŘ), který je součástí projektu, tzv. Elektronického spisu, prezentovaného vedením Policie České republiky. Článek popisuje vznik systému, jeho vývoj, současný stav a hodnocení nasazení tohoto systému z pohledu uživatele. Cílem článku je především přiblížit čtenářům IS ETŘ a popsat jeho roli v informačním prostředí policie....(více)
15.06.2008 - Pavel Jandák - Článek

Zveme vás na seminář VoIPEX Business Tour

Dovolte nám, abychom Vás pozvali na VoIPEX Business Tour. Jde o mimořádnou příležitost jak se dozvědět vše, co jste kdy chtěli vědět o tom, jaké výhody a možnosti by vám mohla přinést IP telefonie (ve srovnání s klasickou telefonií)....(více)
06.06.2008 - Pavel Píštěk - Pozvánka na akci

Ensemble: Jak zrealizovat integrační projekt

Doposud jsme v seriálu Informační systémy pro české podniky představovali standardní softwarová řešení. Čtvrtý díl bude tak trochu výjimkou, neboť nabídne pohled na integrační platformu - ucelený soubor moderních technologií určený k rychlé a komplexní realizaci integračních iniciativ v podnicích. Právě takovouto komplexní platformu reprezentuje Ensemble - prostředek pro vytváření nových strategických obchodních řešení, která využívají funkcionalitu stávajících aplikací, umožňují plánování nových obchodních postupů a integrují data napříč celým podnikem. Podívejme se blíže, jak lze takovýto prostředek využít a co užitečného může organizacím přinést. ...(více)
03.06.2008 - Petr Sodomka - Seriál

Budoucnost informačních systémů pro řízení lidských zdrojů

Informační systémy pro řízení lidských zdrojů reprezentují velmi podstatnou část ERP - plánování a řízení podnikových zdrojů - a jejich role v podnicích neustále roste. Hlavním důvodem je fakt, že lidský kapitál je vůbec nejdůležitějším jměním organizace. Článek pojednává o budoucnosti těchto systémů ve světě i České republice....(více)
02.06.2008 - Jaroslav Šmarda - Článek

Zveme vás na seminář Helios Orange a oblast Energo

Společnosti PC HELP a oaza-net si Vás dovolují pozvat na bezplatný seminář určený pro provozní inženýry, ekonomy, vedoucí účetní a management firem. Seminář má název: Ekonomický informační systém pro výrobce a distributory energií....(více)
30.05.2008 - Eva Čížková - Pozvánka na akci

Svět informačních systémů 2008 navštívil rekordní počet účastníků

Ve dnech 14. a 15. dubna uspořádalo Centrum pro výzkum informačních systémů společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Vysokým učením technickým v Brně mezinárodní konferenci Svět informačních systémů 2008. V pořadí již pátý ročník této významné akce prokázal, že zájem podnikové i akademické sféry o klíčová témata z oblasti řízení organizací a podpory moderních informačních systémů rok od roku narůstá. V následující reportáži nabízíme zhodnocení toho nejdůležitějšího, co letošní Svět informačních systémů veřejnosti přinesl. ...(více)
27.05.2008 - Hana Klčová, Eva Vořechová, Petr Sodomka - Článek

Zveme vás na seminář: Informační technologie pro potravinářské společnosti

Již sedmý výroční seminář společnosti LCS proběhne letos 5. června v Hradci Králové. Tématem letošního ročníku budou "Informační technologie pro potravinářské společnosti, aneb efektivní obchod a výroba"....(více)
15.05.2008 - Hana Janišová - Pozvánka na akci

Zveme vás na seminář Inforu IAS/IFRS 2

Zveme vás na Infor seminář IAS/IFRS 2: První převod českých účetních závěrek do IFRS včetně případových studií. Seminář je určen vedoucím pracovníků z oblasti řízení podnikových financí, controllingu, strategického plánování a účetnictví. ...(více)
15.05.2008 - Angela Heindl-Schober - Pozvánka na akci

Jak budovat a rozvíjet systém managementu kvality

Existuje mnoho přístupů k budování či rozvíjení systému managementu kvality, ale ne každý podnik ví jak na to. Jednou z možných cest, která je v současnosti aktuální, je volba systémového přístupu ke kvalitě pomocí implementace požadavků normy ISO 9001, kterou zvolil i státní podnik DIAMO. Článek vysvětluje, proč tento podnik volil právě tuto cestu, jak mu informační a komunikační toky ulehčily implementaci a kam se v tomto směru ubírá jeho další vývoj. ...(více)
07.05.2008 - Hana Hozáková - Článek

Zveme vás na setkání uživatelů systému PERMIS

Společnost ALTEC zve uživatele systému PERMIS modul Personalistika do Dvora Králové na pracovní setkání....(více)
06.05.2008 - Romana Lárová - Pozvánka na akci

Zveme vás na semináře Jak efektivně řídit výrobu?

Přijměte pozvánku na odborný seminář společnosti Melzer, který se koná v rámci jarního seriálu tématických workshopů o informačních systémech Tour de QI: "Jak efektivně řídit výrobu?" Předvedeme Vám, že při použití správného informačního systému může být proces řízení výroby jednoduchý a funkční, bez enormních časových nároků na klíčové pracovníky Vaší společnosti. ...(více)
04.05.2008 - Eva Abrahámová - Pozvánka na akci

Zveme vás na semináře PC HELP

Společnost PC HELP si Vás dovoluje srdečně pozvat na květnové bezplatné semináře HR systému Kompas2 s tématem: "Řízení zaměstnanců jednoduše a z jednoho místa. Víme jak." ...(více)
24.04.2008 - Eva Čížkovská - Pozvánka na akci

Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: