Diskuze

Helios Green: Vyspělá technologie od jedničky českého trhu

Helios Green je ERP produkt nejvyšší třídy, který vyvíjí a dodává společnost Asseco Solutions. Jeho technologická a funkční vyspělost ho předurčuje k nasazení ve středně velkých a zejména velkých organizacích s rozsáhlými a složitými podnikovými procesy. Ovšem i menší firmy mohou zvážit pořízení Helios Green, zvláště pokud hodlají do budoucna expandovat. V 10. díle našeho seriálu se podrobně podíváme na všechny důležité funkční, technologické a obchodní aspekty Helios Green, seznámíme vás také se samými počátky vzniku systémů Helios a firmy, která v současnosti vede žebříček českých ERP producentů.
  Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení Asseco Solutions a krátký exkurs do historie ... (26.08.2009)
  2. Geneze Helios Green a jeho stávající zaměření ... (26.08.2009)
  3. Technologie, architektura a základní vlastnosti systému ... (26.08.2009)
  4. Hlavní rysy uživatelského prostředí ... (26.08.2009)
  5. Základní funkcionalita systému a možnosti komunikace ... (26.08.2009)
  6. Oborová řešení ... (26.08.2009)
  7. Pořízení a implementace, servisní služby a péče o zákazní ... (26.08.2009)

Jak se daří Greenu na českém a slovenském trhu

Helios Green v současnosti využívá 290, převážně velkých společností (220 v ČR, 70 v SR). Polovinu těchto zákazníků obsluhuje přímo společnost Asseco Solutions, druhou polovinu partnerské organizace. Každá reference přitom představuje podepsanou licenční smlouvu, pod níž však může figurovat několik dceřiných společností. Mateřská společnost, s níž je smlouva podepsána, je v jejím rámci oprávněna přikupovat licence dalších společností, které musí být majetkově propojené. Každá dceřiná společnost samozřejmě může zvolit také cestu vlastní licenční smlouvy.

Přestože ERP systém Green nedosahuje takového počtu referencí jako Helios Orange, představuje oproti svému menšímu, lehčímu a u zákazníků rozšířenějšímu sourozenci kompaktní ucelené řešení s velkým potenciálem do budoucna. Reference dokazují, že Green dokážou efektivně využít nejen velké společnosti, ale i zákazníci s nižším obratem a počtem zaměstnanců. Těm menším se investice do Helios Green vrací ve vysoké přidané hodnotě a dlouhodobé podpoře růstu společnosti.

Komu je Helios Green určen?

Jak jsme již uvedli na začátku, Helios Green je primárně směřován do segmentu středně velkých a velkých společností. Je proto dimenzován na podporu stovek současně pracujících uživatelů a na zpracování velkého objemu dat (stovky gigabajtů), které si již vyžaduje využití optimalizačních nástrojů. Uživatelé nejsou omezeni přístupy do konkrétních oblastí nebo funkcionalit, tuto pravomoc má plně v rukou správce systému.

Green se nejvíce nasazuje v soukromé sféře, a to jak v obchodních, výrobních i servisních organizacích. V menší míře nalézá uplatnění také ve veřejném a státním sektoru. Příkladem může být Správa Pražského hradu, kde Green pokrývá oblast ekonomiky a správy majetku.

Mezi největší zákazníky patří akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace s 500 uživateli, kde Helios Green pokrývá zajištění údržby a podporu manažerského rozhodování relevantními analýzami směřujícími k modernizaci a dalšímu rozvoji provozované vodovodní a kanalizační sítě. Pražské vodovody a kanalizace patří do skupiny Veolia Voda Česká republika, která rovněž využívá Helios Green, a to dnes již pro stovky svých uživatelů.

Robustní a výkonné řešení pro menší podniky

U zrodu myšlenky připravit verzi robustního a výkonného ERP systému s omezenou funkcionalitou, krátkou dobou implementace a nižší cenou stála již v r. 2001 společnost LangMaster, která se rozhodla implementovat LCS Noris. Požadovala ovšem pouze funkcionalitu, kterou skutečně využije, a to za přijatelnou cenu.

Podobně tomu bylo u televizní společnosti Galaxie Sport (dnes již ve vlastnictví TV Nova), a dalších organizací. Proto se výrobce systému rozhodl připravit odlehčenou přednastavenou verzi Helios Green (v té době Noris), pod názvem Now. Cílem této aktivity bylo učinit nabídku menším organizacím, které očekávají svůj dynamický rozvoj, a tudíž i zvyšování nároků na rozšiřování systému.

Verze Now obsahuje výběr nejčastěji implementovaných modulů Greenu v přednastavené konfiguraci. Snahou takto koncipovaného řešení je výrazně zkrátit dobu implementace na období jednoho měsíce, a snížit pořizovací náklady do výše jednoho mil. Kč. Základní nabídka zahrnuje moduly Ekonomika, Logistika a Majetek, licenci pro deset současně pracujících uživatelů, implementaci systému a MS SQL Server pro příslušný počet uživatelů. Pro verzi Now je možné rozdělit cenu do měsíčních splátek, které mohou zahrnovat také poplatek za údržbu systému.

Prvním zákazníkem, který se rozhodl pro pořízení Now, byla společnost Ranger Czech Republic, alternativní telekomunikační operátor poskytující převážně hlasové služby malým a středně velkým firmám na území ČR, SR a Maďarska. Helios Green Now byl v této společnosti nasazen během pouhých 26 dní. K dalším klientům tohoto řešení patří vydavatelství Economia nebo společnost Quelle.

Omezení a možnosti rozvoje odlehčeného Greenu

Díky omezenému rozsahu funkcionality není možné verzi Now dostatečně dobře uplatnit ve výrobních a servisních společnostech. Ty totiž požadují mnoho různých standardů, které nelze pokrýt jinak než plnou verzí systému Green, s řádně provedenou analýzou a implementací. Podobně je tomu v oblasti controllingu, který je specifický pro každý subjekt a musí být tudíž upraven na míru.

Obr. 2: Standardní skladové hospodářství Helios Green Now
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Zákazník, který si pořídí verzi Now, má zaručen rozvoj systému do budoucna a může jej rozšiřovat o libovolné moduly plné verze Helios Green či oborová řešení. Navyšovat lze také počet licencí, samozřejmě již bez cenového zvýhodnění týkajícího se základních možností Now. Pokud se tedy odlehčené řešení rozšiřuje např. o oblast výroby, je dobré počítat s možností menší reimplementace, protože specializovaným modulům např. výrobě nemusí dostačovat původní standardní skladové hospodářství Now či pokrytí navazující nákupní a prodejní logistiky. V rámci řešení Now lze rovněž dodat jednoduché manažerské rozhraní na bázi MS Excel, které obsahuje 10 přednastavených šablon (výsledovka, rozvaha, atp.).


Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení Asseco Solutions a krátký exkurs do historie ... (26.08.2009)
  2. Geneze Helios Green a jeho stávající zaměření ... (26.08.2009)
  3. Technologie, architektura a základní vlastnosti systému ... (26.08.2009)
  4. Hlavní rysy uživatelského prostředí ... (26.08.2009)
  5. Základní funkcionalita systému a možnosti komunikace ... (26.08.2009)
  6. Oborová řešení ... (26.08.2009)
  7. Pořízení a implementace, servisní služby a péče o zákazní ... (26.08.2009)

26.08.2009 - Hana Klčová, Petr Sodomka - četlo 117724 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: