Diskuze

Helios Green: Vyspělá technologie od jedničky českého trhu

Helios Green je ERP produkt nejvyšší třídy, který vyvíjí a dodává společnost Asseco Solutions. Jeho technologická a funkční vyspělost ho předurčuje k nasazení ve středně velkých a zejména velkých organizacích s rozsáhlými a složitými podnikovými procesy. Ovšem i menší firmy mohou zvážit pořízení Helios Green, zvláště pokud hodlají do budoucna expandovat. V 10. díle našeho seriálu se podrobně podíváme na všechny důležité funkční, technologické a obchodní aspekty Helios Green, seznámíme vás také se samými počátky vzniku systémů Helios a firmy, která v současnosti vede žebříček českých ERP producentů.
  Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení Asseco Solutions a krátký exkurs do historie ... (26.08.2009)
  2. Geneze Helios Green a jeho stávající zaměření ... (26.08.2009)
  3. Technologie, architektura a základní vlastnosti systému ... (26.08.2009)
  4. Hlavní rysy uživatelského prostředí ... (26.08.2009)
  5. Základní funkcionalita systému a možnosti komunikace ... (26.08.2009)
  6. Oborová řešení ... (26.08.2009)
  7. Pořízení a implementace, servisní služby a péče o zákazní ... (26.08.2009)

Helios Green je výrazně orientován na podporu vybraných odvětví. V současnosti je k dispozici dvacet oborových řešení podložených referencemi, a to v oblasti výroby, obchodu a služeb. Představme si alespoň některé z nich.

Automobilový průmysl

Helios Automotive poskytuje veškerou potřebnou funkcionalitu pro podniky, které se zabývají subdodávkami pro automobilový průmysl. Zahrnuje také řešení pro importéry a prodejce automobilů. Ke klíčovým procesům podporovaným tímto oborovým řešením patří:

 • Elektronická výměna dat (EDI) – systém zajišťuje obousměrnou automatickou konverzi dat mezi vnitřními datovými formáty a oborovými standardy, jako jsou EDIFACT, ODETTE či VDA a zajišťuje komunikaci s partnery v požadovaných protokolech OFTP, ISDN, X.25 a dalších.
 • Příjem a zpracování odvolávek – pro zpracování zákaznických požadavků na sériové díly systém podporuje tzv. odvolávky, které nahrazují klasické objednávky. Ty jsou do systému importovány prostřednictvím EDI. Odvolávky se v pravidelných intervalech (denně, týdně) kontinuálně upřesňují a zpracovávají podle standardů jednotlivých výrobců (Volkswagen, Opel, Toyota atd.). Helios Automotive byl nedávno jako jediný ERP systém v ČR certifikován výrobcem Škoda Volkswagen. Certifikace se týká splnění integračních podmínek pro komunikaci s těmito firmami (objednávka nových vozidel, náhradních dílů atp.) a získala ji partnerská společnost Info Nova.
 • Integrace nákupního a výrobního plánu, včetně řízení expedičních procesů, zasílání avíz o dodávce a podpory technologie čárových kódů a RFID.
 • Řízení prodeje, servisu, bazaru a půjčování automobilů pro importéry a prodejce.

Helios Automotive na bázi Helios Green využívají např. tyto společnosti: Auto Jarov, Autocentrum Pardubice, Phoenix Zeppelin, Speed Lease.

Obr. 11: Řízení výroby
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Potravinářský a nápojový průmysl

Potravinářská a nápojová branže nabízí řešení problematiky jak pro zpracovatelský průmysl, tak pro obchod. Organizace působící v potravinářství stojí především před úkoly, které jsou dány charakterem výrobku a cílovou odběratelskou skupinou. Proto tato branže poskytuje podporu evidence receptur, práce se šaržemi, sledování expirací, dopravy a plánování tras, výpočtů spotřebních daní, parametrizace slev, práci mobilních obchodníků a dalších důležitých oblastí.

Podobně jako automobilový průmysl i potravinářská branže se neobejde bez podpory EDI a identifikace pomocí čárových kódů.

Uvedené odvětvové řešení na bázi Helios Green je nasazeno ve společnostech Cukrovary a lihovary TTD, Pivovar Svijany nebo Pivovar Rohozec. Aktuálně probíhá implementace ve čtvrté největší tuzemské pivovarnické skupině PMS Přerov (výroba značek Zubr, Holba, Litovel).

Energetika, vodárenství a odpadové hospodářství

Vertikála Energetika pokrývá sledování a vyhodnocování tepelné a elektrické energie, plynu, vody a dalších médií. Modul Energo obsahuje třídy a funkce pro podrobnou evidenci zpracování výroby a distribuce tepla. Umožňuje sledovat náklady na výrobu tepla, množství distribuovaného tepla a je přímo napojený na další moduly systémů Helios. Modul pokrývá celý proces zpracování dat, od odpočtu stavu měřičů až po fakturaci smluvním odběratelům tepla.

Mezi rutinní činnosti uživatelů modulu Energo patří například práce s ceníky energií a služeb s více úrovněmi a volitelnou časovou platností či práce s platebními kalendáři (zálohové listy), a cenovými dodatky smluv. Dále jde také o zpracování a hromadné generování nedaňových a daňových záloh, dílčích plnění a výsledných vyúčtování (s vazbou na naměřené hodnoty). Na ně navazuje například hromadné automatické párování přijatých plateb (banka, pokladna, SIPO) nebo sledování salda nezaplacených záloh a salda vystavených faktur.

Vodárenství a řízení odpadového hospodářství je součástí branžového řešení nazvaného Utility. Kromě řízení ekonomiky a financí pokrývá svými speciálními úpravami také oblast personalistiky a docházky. Zajišťuje rovněž propojení systému Green s dalšími speciálními subsystémy pro měření vody, výpočet vodného, stočného a následnou fakturaci. Implementačními projekty v této oblasti se zabývá partnerská společnost Popron Systems.

K nejvýznamnějším zákazníkům užívajícím modul Energo nebo branžové řešení Utility na bázi Helios Green patří společnosti Bicorn, I & C Energo, Pražské vodovody a kanalizace, KOMWAG, podnik čistoty a údržby města a Veolia Voda Česká republika.

Stavebnictví

Dalším oborovým řešením, které je nasazováno na bázi Helios Green, je bezesporu stavebnictví. Zde se využívá specializovaný modul RSV (Řízení stavební výroby), který vyvinula partnerská společnost First Information Systems. Tento modul pokrývá veškeré procesy související se stavební zakázkou a to počínaje sledováním potenciálních zakázek, přes obchodní činnost, až po realizaci a záruční lhůtu. Modul je natolik flexibilní, že jej mohou dobře využít jak malé firmy, tak středně velké podniky i největší stavební organizace.

Protože do oblasti stavebnictví patří také produkce stavebních hmot, je nedílnou součástí oborového řešení komplexní plánování a řízení výroby. Technická příprava výroby musí být schopna vytvářet a uchovávat "životopis" produktu. Samotnou produkci je třeba plánovat a řídit na základě tlačného principu (Manufacturing Resource Planning). Návazné procesy musí být propojeny s výrobou tak, aby bylo možné propočítávat nákladovost produkce, řídit a vyhodnocovat obchodní případy, popř. vše integrovat a řídit v rámci více firemních poboček.

Významnou referencí ve stavebnictví je slovenská stavební společnost Doprastav, v níž s Helios Green pracuje 500 uživatelů. K dalším firmám využívajícím toto branžové řešení na bázi Greenu patří GJW Praha, SMP CZ, Presbeton Nova, PSJ a Zapa beton.

Některé další zajímavé obory

Helios Green se úspěšně etabloval v některých dalších odvětvích. Uspěl například ve světě médií a vydavatelství. Mezi významné zákazníky v této oblasti patří televizní společnosti, jako jsou TV Prima Support, Barrandov TV, Slovenská televízia a významné mediální domy Economia, Bontonfilm a Euromedia Group.

Zdravotnictví není pro Helios Green příliš dominantní vertikálou. Specializované moduly pro tuto oblast nabízí funkcionalitu k podpoře údržby zdravotnických prostředků, hlášení poruch a požadavků, generování plánu údržby, evidence majetku a zařízení a podporu čárových kódů. Green je využíván v několika významných zdravotnických zařízeních. Za všechny zmiňme Ústav hematologie a krevní transfúze, který využívá Helios Green nejen k řízení ekonomiky, financí, skladového hospodářství a podpoře manažerského rozhodování, ale i k řízení údržby majetku a servisu. Odpovědní pracovníci mohou administrovat požadavky, řídit zakázky údržby externě či interně, dlouhodobě plánovat atd. Další skupinou uživatelů jsou pracovníci, kteří požadují vyřízení servisu, zajištění údržby. Ti mají pro zadávání požadavků k dispozici internetové rozhraní.

V oblasti telekomunikací patří k nejvýznamnějším klientům společnost 2N Telekomunikace. Celkem 65 uživatelů pracuje kromě jiného s výrobními moduly, integrovaným workflow i manažerským vyhodnocováním. Jako poslední příklad branžového řešení uveďme zakázkovou výrobu oken ve společnosti AQ Okna. Tu tvoří sedm samostatných firem, přičemž každá z nich vyrábí okna jiným způsobem a z odlišného materiálu (dřevo, hliník, plast). Navíc jsou také vzájemnými subdodavateli (barvení, řezání). Čtyři z těchto společností využívají specializované řešení Sysklass. To je na úrovni technické přípravy výroby a řízení zakázek integrováno s Helios Green. Systém Green pak zahrnuje nejen obvyklou funkcionalitu pro řízení zakázkové výroby a návazných podpůrných procesů, ale také podporu algoritmů pokročilého plánování a rozvrhování výroby (APS).


Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení Asseco Solutions a krátký exkurs do historie ... (26.08.2009)
  2. Geneze Helios Green a jeho stávající zaměření ... (26.08.2009)
  3. Technologie, architektura a základní vlastnosti systému ... (26.08.2009)
  4. Hlavní rysy uživatelského prostředí ... (26.08.2009)
  5. Základní funkcionalita systému a možnosti komunikace ... (26.08.2009)
  6. Oborová řešení ... (26.08.2009)
  7. Pořízení a implementace, servisní služby a péče o zákazní ... (26.08.2009)

26.08.2009 - Hana Klčová, Petr Sodomka - četlo 118560 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: