Diskuze

Helios Green: Vyspělá technologie od jedničky českého trhu

Helios Green je ERP produkt nejvyšší třídy, který vyvíjí a dodává společnost Asseco Solutions. Jeho technologická a funkční vyspělost ho předurčuje k nasazení ve středně velkých a zejména velkých organizacích s rozsáhlými a složitými podnikovými procesy. Ovšem i menší firmy mohou zvážit pořízení Helios Green, zvláště pokud hodlají do budoucna expandovat. V 10. díle našeho seriálu se podrobně podíváme na všechny důležité funkční, technologické a obchodní aspekty Helios Green, seznámíme vás také se samými počátky vzniku systémů Helios a firmy, která v současnosti vede žebříček českých ERP producentů.
  Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení Asseco Solutions a krátký exkurs do historie ... (26.08.2009)
  2. Geneze Helios Green a jeho stávající zaměření ... (26.08.2009)
  3. Technologie, architektura a základní vlastnosti systému ... (26.08.2009)
  4. Hlavní rysy uživatelského prostředí ... (26.08.2009)
  5. Základní funkcionalita systému a možnosti komunikace ... (26.08.2009)
  6. Oborová řešení ... (26.08.2009)
  7. Pořízení a implementace, servisní služby a péče o zákazní ... (26.08.2009)

Technologie Microsoftu jako základ moderního ERP systému

Nyní se vraťme k důležitému milníku, který významně ovlivnil vývoj samotného ERP systému Helios Green. Tím byl rok 2004, kdy byla započata migrace systému (původně pod názvem LCS Noris) z dvouúrovňové architektury, napsané v programovém prostředí Sybase PowerBuilder, na tříúrovňovou platformu Microsoft.NET. Tato náročná přeměna produkt technologicky významně posunula vpřed, zejména v oblasti integrace s jinými aplikacemi, otevřenosti k externím technologiím, jako jsou webové služby nebo portálová řešení. Posíleno bylo také zabezpečení, práce se systémem přes vzdálená připojení či datová komunikace.

Od té doby využívá Helios Green všechny nástroje pro vývoj, integraci a komunikaci od společnosti Microsoft. Podporovanou databázovou platformou je MS SQL Server. Asseco Solutions je přitom největším vývojovým partnerem Microsoftu v ČR, v oblasti distribuce Runtime licencí MS SQL Serveru zaujímá vedoucí místo. Úzká spolupráce s lídrem světového softwarového trhu má významný vliv na standardizaci produktu a záruku jeho vývoje do budoucna. Další důležitou výhodou je oboustranná integrace Greenu s řadou významných aplikací Microsoftu, jako jsou Office, Outlook, Project a Visio.

Architektura systému

Helios Green je postaven na třívrstvé architektuře (MS SQL Server – aplikační server – klient). Základ řešení představuje jádro (Helios Green Kernel) – sada objektů, která se používá k tvorbě systémové logiky. Pro vývoj aplikační logiky slouží nástroj Helios Green Case, který je určen pro partnery i zákazníky. Case nástroj zajišťuje i to, že se při tvorbě nových funkcionalit a modulů nemusí zvlášť řešit generátory šablon, formuláře, provázání na účetnictví a další legislativní moduly. Veškeré uživatelské vlastnosti, legislativní a lokalizační podpora i standardní a oborové agendy jsou k dispozici na úrovni jádra systému, nad kterým mohou partneři a zákazníci rozvíjet další přidanou hodnotu řešení dle svých potřeb.

Obr. 3: Architektura ERP systému Helios Green
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Uživatelé systému mohou pracovat jak v režimu tenkého, tak tlustého klienta (Win32). Tenký klient využívá webové služby a slouží pouze k aktivní prezentaci dat s podporou workflow a elektronického řízení dokumentů. Je v něm možno pořídit fakturu, ale ne ji zaúčtovat. Tenký klient neobsahuje žádnou aplikační logiku, pouze několik knihoven, které zprostředkovávají komunikaci s aplikačním serverem, na němž probíhají veškeré operace systému.

Otevřenost vůči externím technologiím

Platforma Microsoft.NET, na níž je Helios Green vyvinut, zajišťuje tomuto systému zejména otevřenost vůči externím technologiím. Green pracuje na úrovni HTTP(S) protokolů, resp. URL odkazů. Je možno jej nasadit ve spojení s nejrůznějšími publikačními systémy, webovými obchody, specializovanými výrobními aplikacemi a mnoha dalšími softwarovými řešeními. Podporuje také webové služby. Např. při pořizování záznamů o servisním problému je využíváno webové rozhraní. Požadavky na služby se automaticky zobrazují v systému, v němž je integrováno workflow pro servisní techniky. Aby byl komfort práce se servisními požadavky dokonalý, je možné vzájemnou komunikaci řešit prostřednictvím mobilních zařízení, jako jsou PDA.

Obr. 4: Online komunikace prostřednictvím mobilního klienta
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Flexibilitu ocení uživatelé i správci systému

Další důležitou vlastností systému je jeho vysoká flexibilita. Uživatelé ji ocení při modelování formulářů či nastavení statických a dynamických vztahů. Např. pracovníci v roli účetních se tak mohou dostat z jednoho formuláře (karta organizace) na všechny související vztahy a informace typu saldo, faktury došlé atp.

Vysokou míru flexibility ocení rovněž administrátoři, kteří mohou koncovým uživatelům připravit vzhled a uspořádání prostředí systému podle rolí nebo jej dokonce uzpůsobit podle požadavků jednoho konkrétního pracovníka. Např. obchodníci mohou mít kartu stejného zákazníka zobrazenu jinak, podle svého individuálního přání. Zkušenější uživatelé si mohou dokonce vytvářet vlastní typy zobrazení a modelovat si tak rozhraní systému podle vlastních představ. Škálování jako konkurenční výhoda

Významnou konkurenční výhodou systému Green v oblasti technologické vyspělosti je bezesporu možnost škálování, a to díky aplikačním serverům a webovým farmám. Např. společnost Phoenix Zeppelin provozuje tři aplikační servery pro 150 uživatelů. Dále využívá webovou farmu, která zjišťuje zatížení těchto aplikačních serverů a podle aktuální situace na ně směruje uživatele. Škálování umožňuje provoz některých funkcí na pozadí vybraného aplikačního serveru (např. při hromadném účtování), což nezatíží servery, k nimž přistupují uživatelé požadující další funkce systému.

Škálování najde uplatnění také u společností, které v rámci společných aktivit řídí v systému Helios Green své procesy, které prochází napříč společnostmi. Přes vzdálené přístupy, které jsou optimalizované webovou farmou si navzájem sdílí funkcionalitu, která jim zabezpečí jednoduchou a řízenou komunikaci např. v podobě pořizování společných provozních dokladů (objednávky, faktury apod.). Komunikace je realizována na základě XML a předdefinovaném workflow procesu. Pro takto využívaný extranet, v němž jsou zpřístupněné jen některé omezené funkcionality systému, lze z bezpečnostních důvodů vyčlenit vlastní aplikační server.


Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení Asseco Solutions a krátký exkurs do historie ... (26.08.2009)
  2. Geneze Helios Green a jeho stávající zaměření ... (26.08.2009)
  3. Technologie, architektura a základní vlastnosti systému ... (26.08.2009)
  4. Hlavní rysy uživatelského prostředí ... (26.08.2009)
  5. Základní funkcionalita systému a možnosti komunikace ... (26.08.2009)
  6. Oborová řešení ... (26.08.2009)
  7. Pořízení a implementace, servisní služby a péče o zákazní ... (26.08.2009)

26.08.2009 - Hana Klčová, Petr Sodomka - četlo 117723 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: