Diskuze

Helios Green: Vyspělá technologie od jedničky českého trhu

Helios Green je ERP produkt nejvyšší třídy, který vyvíjí a dodává společnost Asseco Solutions. Jeho technologická a funkční vyspělost ho předurčuje k nasazení ve středně velkých a zejména velkých organizacích s rozsáhlými a složitými podnikovými procesy. Ovšem i menší firmy mohou zvážit pořízení Helios Green, zvláště pokud hodlají do budoucna expandovat. V 10. díle našeho seriálu se podrobně podíváme na všechny důležité funkční, technologické a obchodní aspekty Helios Green, seznámíme vás také se samými počátky vzniku systémů Helios a firmy, která v současnosti vede žebříček českých ERP producentů.
  Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení Asseco Solutions a krátký exkurs do historie ... (26.08.2009)
  2. Geneze Helios Green a jeho stávající zaměření ... (26.08.2009)
  3. Technologie, architektura a základní vlastnosti systému ... (26.08.2009)
  4. Hlavní rysy uživatelského prostředí ... (26.08.2009)
  5. Základní funkcionalita systému a možnosti komunikace ... (26.08.2009)
  6. Oborová řešení ... (26.08.2009)
  7. Pořízení a implementace, servisní služby a péče o zákazní ... (26.08.2009)

Intuitivní a modifikovatelné rozhraní

Práci v Helios Green lze rozdělit do tří základních oblastí:

1. Využívání standardní nabídky uživatelského rozhraní (Menu, Nápověda, Uživatelská dokumentace)
2. Přizpůsobování prostředí systému dle požadavků uživatele (přehledy dat, pohledy, šablony, grafy)
3. Využívání principů práce s doklady a formuláři

Všechny zmíněné oblasti, ať už hovoříme o navigaci v systému nebo způsobu prezentace dat v přehledech, lze modifikovat při implementaci nebo při běžném rutinním provozu, a to podle přidělených práv (správcem nebo uživateli).

Obr. 5: Uživatelsky uspořádané pracovní prostředí s grafickými výstupy
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Systém disponuje několika nabídkami se stromovým rozpadem. Jde o základní nabídku se všemi nasazenými moduly, oblíbené položky a menu "Nedávno navštívené položky". Uživatelé si rovněž mohou vytvořit vlastní nabídku. V nové verzi 4.3 budou mít navíc možnost zobrazovat menu přes ikony a umisťovat je na pracovní plochu – např. faktury vydané po splatnosti, odkazy na přehledy apod.

Principy ovládání a filtrování položek

Ovládání systému je postaveno na principu pravého tlačítka myši, které nabízí nejrůznější volby – např. založení nové karty. K jednotlivým akcím, jako je např. vyvolání karty zakázky, je možné přidat "horkou klávesu" (hot key). K otevření karty z přehledu či zobrazení jiných detailních informací v systému je také možné použít dvojité poklepání. Stejným způsobem lze k danému formuláři navázat jakékoliv dokumenty (smlouvy, faktury). Významnou předností Helios Green je totiž integrovaný Document Management System (DMS) přímo v jádru systému (více v 5. kapitole).

K rychlé orientaci slouží uživatelům standardní přehledy, rychlé třídění, k němuž stačí poklepat na záhlaví sloupce a rychlé filtrování. Používat mohou také tzv. velké filtry, které lze vytvářet, resp. definovat pomocí matematických výrazů a ukládat pro další použití. Nespornou výhodou je také možnost využití fulltextového vyhledávání.

Např. k formuláři organizace jsou navázány entity: faktura vydaná, kreditní systém a obchodníci, včetně nastavení atributů, jako jsou ceníky zboží. Filtrování se projeví ve všech těchto souvisejících entitách včetně atributů. Filtr lze nastavit na konkrétní data či formulář, přičemž systém může výsledek zobrazit také v podobě grafu.

Obr. 6: Velký filtr v Helios Green
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Provázanost formulářů a jejich úprava

Pracovní prostředí lze nastavit pro skupiny uživatelů nebo na konkrétního uživatele. Přizpůsobení se týká nabídky, přehledů i formulářů. Formuláře je možné modifikovat přes editor formulářů, s nímž si nejlépe poradí správce systému. Výsledkem úprav může být, že pro každou roli nebo uživatele se bude formulář zobrazovat jinak.

Uživatelé při běžné práci dále ocení provázanost jednotlivých formulářů a dokladů, což jim umožňuje pořizovat informace z jednoho místa. Návaznost formulářů a přehledů, jejich vzájemné uspořádání a zobrazení závisí pouze na tom, jak si jejich uživatelé, mají-li k tomu přidělena práva, upraví. Např. účetní si může přednastavit vzhled pracovní plochy tak, aby viděl první nezaplacené faktury v přehledové tabulce vpravo nahoře, v dolní části se mu pak mohou zobrazovat odpovědné osoby za zákazníka, jichž se faktury týkají.

Některé formuláře, jako např. "typ organizace", umožňují prostřednictvím webových služeb aktualizaci informací přímo z webových stránek (mapy, Ares, kontrola IC, DIC, neplatiči apod.). V neposlední řadě umožňuje uživatelské prostředí vytvářet tzv. kategorizační seznam z uspořádaných informací. Na organizaci může být navázán aktivní partner, zákazník, dodavatel a ostatní údaje, důležité pro konkrétního pracovníka. V rámci systému je možné provazovat vztahy dynamicky, a to ve vazbách 1:1, 1:m, m:n.

Online nápověda

Nápověda a uživatelská dokumentace k systému je poskytována v offline a online verzi. Prvně jmenovanou lze získat stažením z extranetu Asseco Solutions. Ta však nemusí být vždy aktuální, obvykle je inovována jednou měsíčně. Většina zákazníků používá online nápovědu a dokumentaci. Ta je založena na systému Wikipedia a tedy přístupná z internetu. Wikipedia slouží také k publikování dokumentace partnerů, např. pro oborová řešení.

Uživatelsky je možné přidat přes správu programu krátké nápovědy či komentář (tzv. bublinky) k atributu nebo funkci. Ta se objeví po umístění kurzoru na dané místo. V praxi se obvykle postupuje tak, že správce systému obdrží pracovní postup, a ten pak přetvoří do textové poznámky.

Snadná práce s doklady a jejich historií

Práce s doklady je založena na jejich generování, přičemž Green nerozlišuje stavy dokladů. Při jejich pořizování lze zadat integritní omezení, a to tak, že se stanoví, co na dokladu musí být vyplněno nebo má splňovat z hlediska matematického vyjádření. Stejně tak lze přednastavit hodnoty, např. pro objednávky nebo automatické barevné zvýraznění údajů, které vzrostou nebo klesnou pod stanovenou mez.

Změnu účetního dokladu lze uskutečnit odúčtováním, provedením opravy (např. změna dimenze, střediska apod.) a následným zaúčtováním. Předpokladem pro tuto operaci je přidělení práv a neuzavřené účetní období. Při opravě se nevytváří nový doklad, zachovává se stejná číselná řada a shodné číslo dokladu. Jinou možností pro opravu je provedení storna účetního dokladu.

Veškerá historie činností od přihlášení uživatele až po opuštění aplikace, je v systému dohledatelná pomocí tzv. auditlogu. Ten je možné zprovoznit pro ty operace, které je třeba sledovat, například právě opravy dokladů. Zapnout lze i kontrolu sledování funkcí (s čím uživatelé pracují, kdo účtoval jaký doklad, jak operaci provedl apod.). Výrobce doporučuje dobře zvážit, co je třeba sledovat, aby nebylo auditováno úplně vše a nevznikala tak nadbytečná data.

Obr. 7: Audiolog s příkladem sledovaných operací
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Druhým důležitým monitorovacím nástrojem je sledování modifikací, které kontrolují vkládání nebo změny zvolených atributů. Na faktuře nebo organizaci pak lze nastavit sledování osoby, která doklad založila, změnila datum uznatelného zdanitelného plnění, fakturovanou částku atd.


Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Představení Asseco Solutions a krátký exkurs do historie ... (26.08.2009)
  2. Geneze Helios Green a jeho stávající zaměření ... (26.08.2009)
  3. Technologie, architektura a základní vlastnosti systému ... (26.08.2009)
  4. Hlavní rysy uživatelského prostředí ... (26.08.2009)
  5. Základní funkcionalita systému a možnosti komunikace ... (26.08.2009)
  6. Oborová řešení ... (26.08.2009)
  7. Pořízení a implementace, servisní služby a péče o zákazní ... (26.08.2009)

26.08.2009 - Hana Klčová, Petr Sodomka - četlo 118568 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: