Diskuze

Helios Orange: Nejrozšířenější ERP systém na českém trhu

Helios Orange je nejrozšířenější ERP systém v podnicích od 10 do 1 000 zaměstnanců. Vyvíjí a dodává jej společnost Asseco Solutions, jednička českého ERP trhu. Helios Orange představuje funkčně vyspělý a uživatelsky přívětivý informační systém, který je schopen pokrýt jak základní, tak i některé vysoce specializované podnikové procesy. Může se totiž opřít o celou řadu detailně propracovaných oborových řešení. Třináctý díl našeho seriálu věnujeme hlavním technologickým, uživatelským i funkčním aspektům tohoto systému, pozastavíme se rovněž nad aktuálním vývojem, kterým letos prochází Asseco Solutions a jeho produktové portfolio, jež po uskutečněných akvizicích doznalo výrazných změn.
  Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Asseco Solutions a jeho produktové portfolio ... (31.01.2010)
  2. Helios Orange, jeho pozice na trhu, zaměření a obchodní m ... (31.01.2010)
  3. Technologie, architektura a základní vlastnosti systému ... (31.01.2010)
  4. Charakteristika uživatelského prostředí ... (31.01.2010)
  5. Základní a pokročilá funkcionalita systému ... (31.01.2010)
  6. Oborová řešení ... (31.01.2010)
  7. Licenční politika, implementace a péče o zákazníka ... (31.01.2010)

Nastavení systému, uživatelských práv a archivace změn

Pro každého uživatele vstupujícího do systému lze definovat práva usměrňující jeho přístup do jednotlivých modulů a práci v rámci konkrétního modulu. Práva je možné určit jak pro jednotlivé uživatele, tak pro jejich skupiny – tzv. role (skladník, účetní apod.). Je možné jít do takového detailu, jako např. zakázat exportování do MS Office konkrétnímu pracovníkovi, nebo skrýt určitý sloupec tabulky pro vybranou skupinu uživatelů apod.

Obr. 9: Definice uživatelských práv
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Archivace změn u základních provozních informací probíhá automaticky, za pomoci tzv. žurnálu lze nastavit logování dalších údajů. Často se tato možnost využívá v účetnictví, dovoluje totiž sledovat a kontrolovat změny (například přepsané částky na faktuře).

Obr. 10: Archivace změn pomocí žurnálu
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Nastavení v oblasti exportu umožňuje výběr ze dvou možností:

 1. exportovaný dokument, např. výstup v PDF, lze nasměrovat do zvoleného adresáře na serveru, kde se vše zálohuje.
 2. všechny dokumenty je možné ukládat přímo do databáze, která se pak samozřejmě objemově rozrůstá.

Grafické prostředí a principy ovládání

Ovládání Helios Orange vychází ze standardních možností prostředí Microsoft Windows. Většina akcí je podporována více než jedním způsobem ovládání. Po přihlášení do systému se uživatel dostane k rozhraní, které je tvořeno oknem rozděleným na dvě části. V levé je k dispozici hlavní nabídka, v pravé pak přehled vybraný v hlavní nabídce.

Systém umožňuje pracovat celkem se čtyřmi nabídkami, které mají stromovou strukturu. Tvoří ji Přehledy, Oblíbené, Nedávné a Workflow. V nabídce Oblíbené si uživatel vytvoří vlastní strom z modulů a funkcionalit, s nimiž nejčastěji pracuje. Systém sice neumožňuje pracovat s ikonami na ploše, dovoluje ale měnit jejich vzhled v jedné ze čtyř zmiňovaných základních nabídek. Záložka Oblíbené může uživateli posloužit i k vytvoření procesního modelu.

Důležitým nástrojem pro ovládání systému je pravé tlačítko myši, které poskytuje přístup k velmi bohaté funkcionalitě. Základní menu pravého tlačítka si může uživatel sám upravit a vybrat pouze ty funkce, které často využívá (Obr. 11). Může např. provádět různé úpravy dokumentů, odesílat zprávy, provádět součty hodnot, generovat informace o aktuálním záznamu atd. Zobrazení nabídky pod pravým tlačítkem myši je možné samozřejmě také vypnout, v systému je její použití nastaveno implicitně.

Obr. 11: Definice uživatelského menu pro pravé tlačítko myši
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Velmi cennou možností, jak zobrazovat položky v systému, je již zmíněný rozpad – Master x Detail. Jak vypadá zobrazený pohled Master x Detail je vidět na obr. 12. Jedná se o zobrazení hodnot jednoho přehledu v závislosti na hodnotě jiného (nadřazeného) přehledu, např. zobrazení položek dokladu.

Obr. 12: Příklad pohledu Master x Detail
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Filtrování, práce s kartami a dokumenty

V případě, že uživatel chce vybrat jen určité záznamy, má možnost použít několik druhů filtrů. Nejjednodušší je rychlý řádkový filtr. Kromě něj existuje i tzv. rozšířený filtr, který se vytváří pomocí tlačítka "Nastav". Má vysokou úroveň parametrizace, uživatel si jeho prostřednictvím může vytvořit vlastní sestavu pouze z údajů, které potřebuje. Filtr je navíc po uložení vytvořené sestavy opětovně použitelný.

Obr. 13: Rychlý řádkový filtr
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Karta organizace obsahuje kromě obvyklých informací také možnost rychlého upozornění (např. firma má dluh), které se uživateli objeví při zadání jakéhokoliv dokladu s hlavičkou dané organizace. Systém podporuje rovněž připojování příloh, tzn. že přímo na danou kartu může uživatel navázat související dokumenty, a to jak přímo, tak nepřímo. Nepřímé navázání přitom znamená, že z karty organizace je možné zobrazit i dokumenty, které jsou navázány na jiné karty s hlavičkou dané organizace (například příchozí faktura).

Ke tvorbě opakovaných dokumentů, jako jsou např. různé druhy smluv, lze nadefinovat text v rámci tzv. skupiny dokumentů a doplňovat pouze konkrétní informace o zákazníkovi, dodavateli, zaměstnanci apod.

Přehledná nápověda a využití Wikipedie

Kromě základní kontextové nápovědy má Helios Orange speciální online nápovědu umístěnou na webu. Pracuje na principu Wikipedie a uživatel se k ní může dostat přímo z informačního systému nebo odkazem z kontextové nápovědy. Podobně jako klasická nápověda, i Wikipedie umožňuje vyhledávání. Lze ji navíc zobrazit ve čtyřech jazykových mutacích (čeština, slovenština, angličtina a němčina). V angličtině a němčině však prozatím nejsou k dispozici některé okrajové záležitosti.

Wikipedie obsahuje také historie verzí, které využívají zejména vývojáři pro dohledání změn v nových verzích systému. Jakékoliv změny a opravy jsou zde ihned publikovány.

Obr. 14: Prostředí Wikipedie využité pro nápovědu Helios Orange
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Jednou z nejoblíbenějších součástí Wikipedie je dokumentace, která obsahuje základní informace o ovládání a správě systému a jeho jednotlivých modulů včetně příkladů použití. Zahrnuje i distribuční pluginy, protože u nich Asseco Solutions garantuje mimo jiné i nápovědu. Součástí Wikipedie je rovněž poradna, která pomáhá řešit aktuální problémy, např. změnu výpočtu sociálních dávek apod.

Komunita kolem Helios Orange má dále k dispozici tzv. znalostní databázi. Ta funguje na principu diskusního fóra v rámci firemního intranetu. Některé sekce jsou přístupné všem, jiné pouze vývojářům. Znalostní databázi využívají zejména partneři ke sdílení informací o řešení vybraných problémů u zákazníků. I běžný uživatel zde však může najít odpověď na své aktuální otázky.


Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Asseco Solutions a jeho produktové portfolio ... (31.01.2010)
  2. Helios Orange, jeho pozice na trhu, zaměření a obchodní m ... (31.01.2010)
  3. Technologie, architektura a základní vlastnosti systému ... (31.01.2010)
  4. Charakteristika uživatelského prostředí ... (31.01.2010)
  5. Základní a pokročilá funkcionalita systému ... (31.01.2010)
  6. Oborová řešení ... (31.01.2010)
  7. Licenční politika, implementace a péče o zákazníka ... (31.01.2010)

31.01.2010 - Petr Sodomka, Denisa Ferenčíková - četlo 67197 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: