Diskuze

Helios Orange: Nejrozšířenější ERP systém na českém trhu

Helios Orange je nejrozšířenější ERP systém v podnicích od 10 do 1 000 zaměstnanců. Vyvíjí a dodává jej společnost Asseco Solutions, jednička českého ERP trhu. Helios Orange představuje funkčně vyspělý a uživatelsky přívětivý informační systém, který je schopen pokrýt jak základní, tak i některé vysoce specializované podnikové procesy. Může se totiž opřít o celou řadu detailně propracovaných oborových řešení. Třináctý díl našeho seriálu věnujeme hlavním technologickým, uživatelským i funkčním aspektům tohoto systému, pozastavíme se rovněž nad aktuálním vývojem, kterým letos prochází Asseco Solutions a jeho produktové portfolio, jež po uskutečněných akvizicích doznalo výrazných změn.
  Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Asseco Solutions a jeho produktové portfolio ... (31.01.2010)
  2. Helios Orange, jeho pozice na trhu, zaměření a obchodní m ... (31.01.2010)
  3. Technologie, architektura a základní vlastnosti systému ... (31.01.2010)
  4. Charakteristika uživatelského prostředí ... (31.01.2010)
  5. Základní a pokročilá funkcionalita systému ... (31.01.2010)
  6. Oborová řešení ... (31.01.2010)
  7. Licenční politika, implementace a péče o zákazníka ... (31.01.2010)

Licenční model a možnosti financování

Cena licence se skládá z ceny samotného řešení a povinného servisního poplatku ve výši 18% základní ceny licence. V rámci uvedeného poplatku má zákazník zabezpečenou bezplatnou aktualizaci legislativy, opravy chyb, update a upgrade systému včetně integračních řešení, které jsou součástí dané licence a standardní služby hotline (mimo speciální konzultace a nadstandardní rozšiřování funkcionality.

Cena licence se počítá na počet současně pracujících uživatelů i na počet modulů. Každý modul je jinak oceněný, přičemž se používá degresivní způsob kalkulace – čím více funkcionality zákazník pořizuje, tím klesá cena jednotlivých modulů. Existují však i speciální cenové nabídky, například pro účetní firmy, které mají mnoho samostatných databází a při využívání standardního licenčního modelu by jinak cena pro tyto subjekty byla příliš vysoká.

Licenci (práva na užívání softwaru) je možné zakoupit nebo pronajmout. Model pronájmu licence je v současné době již připraven a je tak možné ho zákazníkům nabídnout. Vlastníkem licence bude v tomto případě nadále Asseco Solutions a zákazník bude platit v pravidelných intervalech předem dohodnutou částku. Jakmile firma kompletně splatí pronajatou licenci, bude mít dvě možnosti. Buď může pokračovat ve splácení poplatků, nebo bude moci licenci odkoupit. Odkup licence bude možný už po jednom roce od pořízení systému dle předem dohodnutých podmínek.

Při pořízení systému lze využít několik možností financování:

 • Nákup licence v hotovosti.
 • Splátkové financování přímo od Asseco Solutions (první 2 měsíce zdarma a dalších 3-10 měsíců s navýšením o 10% úrok).
 • Pronájem licence.
 • Financování od IBM, které nabízí výhodu nižších úroků a lze jeho prostřednictvím financovat nejenom software, ale i celý projekt včetně hardwarového vybavení.
 • Standardní leasing prostřednictvím vybrané bankovní instituce.

Implementace a možnosti inovace systému

Asseco Solutions má vypracovanou vnitřní implementační metodiku pro vedení projektů. Standardní postup implementace se skládá z analýzy, realizace samotného projektu a školení uživatelů. Ve výjimečných případech však může implementace proběhnout i bez analýzy nebo bez školení. Základním školením by však měli projít všichni uživatelé. Většina firem pak využívá ještě možnosti dalších individuálních školení nebo hromadných školení pro celou firmu. Asseco Solutions dále pravidelně vypisuje rozšiřující školení pro speciální funkcionality nebo zvláštní kurzy pro širokou veřejnost (nejenom pro uživatele systému Helios), která se týkají účetní a mzdové problematiky, legislativních změn apod.

Inovace systému (update i upgrade zároveň) probíhá v rámci jednoho instalačního balíčku a nasazuje se společně. Nové verze se většinou stahují z internetu, ale lze je dodat i na CD. Tyto aktualizace se obvykle provádí za situace, kdy uživatelé nepracují se systémem, aby se předešlo možným kolizím. Součástí upgrade může být i přidání nové funkcionality, která se stala součástí standardní distribuce a uživatel za ni tedy neplatí žádné poplatky navíc. Všechny inovace jsou po dobu jednoho roku součástí systémové podpory. Zákaznici jsou o nových verzích programu informování prostřednictvím emailu. V případě aktualizace speciálních funkcionalit obdrží informační e-mail pouze ty společnosti, kteří mají danou funkcionalitu implementovanou.

Velice jednoduché je rozšíření standardní instalace o nově zakoupený modul. Zákazník obdrží fakturu společně s vygenerovaným kódem, který vloží do systému. Po restartu Orange se v základní nabídce automaticky zobrazí přidaný modul.

Garance kompatibility systému a řešení problémů

Asseco Solutions ručí za bezproblémové provedení upgradu včetně správné funkčnosti integrovaného řešení u všech základních funkcionalit a distribučních pluginů. V případě řešení třetích stran tedy přebírá plnou odpovědnost integrační partner, který se zákazníkem sepisuje samostatnou smlouvu a následně se zabývá problémy týkajícími se jím dodaného řešení. Pokud se však jedná o aplikaci, která je přímo napojena na systém Helios a zákazník si z ni platí systémovou podporu, plná odpovědnost přechází na společnost Asseco Solutions, případně na daného implementačního partnera, který mu celý systém zaváděl.

Při upgradu se tato řešení obvykle testují dopředu, a to buď ve vývojovém centru, nebo přímo u konkrétního zákazníka. U složitějších případů se uzavírají smlouvy o rozšířené systémové podpoře, v jejímž rámci má dodavatel možnost vzdáleného přístupu do zákazníkova systému, kde může funkčnost pluginu po provedení upgradu otestovat nejdříve na testovací databázi. Ve většině případů se však upgrade systému pluginů vůbec nedotkne, neboť ty jsou uloženy ve vedlejších tabulkách, které přímo inovaci nepodléhají. V případě, že externí řešení není distribučním pluginem a zákazník si z něj neplatí systémovou podporu, leží odpovědnost za zajištění jeho bezchybného provozu i po provedení upgradu systému na příslušné partnerské organizaci.

Připomínky týkající se problémů vzniklých při inovaci Helios Orange se evidují v pořadači interního informačního systému Asseco Solutions. Pořadač zároveň obsahuje různé náměty na zlepšení, a to jak od zaměstnanců výrobce systému, tak od partnerských organizací. Jednotlivé zápisy mají různý stupeň naléhavosti a různý stav rozpracovanosti podle fáze, kterou právě prochází při prověřování vývojovým oddělením nebo testery. Cílem je minimalizovat procento chyb, což se zatím daří. Výše popsaný proces vede k velmi stabilnímu kódu, což umožňuje společnosti vydávat inovační (aktualizační) balíčky pro všechny zákazníky najednou.

Jak funguje systémová podpora

Jak jsme se už zmiňovali v předchozím textu, každý zákazník má povinnost platit si z dané licence systémovou podporu, která je zahrnuta v ceně povinného servisního poplatku (maintenance) a je součástí licenční smlouvy. Existují i výjimky, kdy si zákazník tuto podporu platit nemusí, ale jsou to spíše výjimečné případy, např. u menších skladů, které nepotřebují žádné aktualizace.

Na druhou stranu existuje i tzv. rozšířená systémová podpora, která se uplatňuje u specializovaných řešení nebo náročné kontinuální výroby, u nichž hrozí velké ztráty v případě výpadku systému. Jejím základním znakem jsou pravidelné návštěvy u zákazníka, v dohodnutých (například 14denních) intervalech. Konzultant v rámci této návštěvy provede údržbu systému, odstraní problémy nebo dodatečně proškolí uživatele. U tohoto druhu systémové podpory má každý zákazník přiděleného vlastního konzultanta.

Asseco Solutions reaguje v rámci systémové podpory pružně, a proto zatím nebyly ve smlouvách taxativně nastaveny žádné stanovené doby odezvy. Výjimkou je technická správa sítě, neboť výpadek serverů či prvků infrastruktury může zastavit chod celé firmy. Pro tyto případy jsou proto stanovené doby odezvy podle několika typů závad.

K řešení obvyklých provozních problémů, nejasností a zákaznických požadavků slouží hotline, který funguje jak po telefonu tak prostřednictvím elektronické pošty. Je možné využít také placené formy této služby, pokud zákazník cítí potřebu konzultovat záležitosti, které nejsou poskytovány v rámci standardu (např. změny nastavení systému, přidání nové funkcionality). Servisní služby lze samozřejmě zajišťovat i pomocí vzdáleného přístupu, kdy se pracovník hotline na základě přiděleného kódu připojí přímo do databáze zákazníka a provede požadované úpravy. Vzdálenou správu zajišťuje jak Asseco Solutions, tak její partneři. V malých počtech případů se využívá také vzdálený přístup pomocí klasických terminálových přístupů, a to na základě speciální smlouvy.


Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Asseco Solutions a jeho produktové portfolio ... (31.01.2010)
  2. Helios Orange, jeho pozice na trhu, zaměření a obchodní m ... (31.01.2010)
  3. Technologie, architektura a základní vlastnosti systému ... (31.01.2010)
  4. Charakteristika uživatelského prostředí ... (31.01.2010)
  5. Základní a pokročilá funkcionalita systému ... (31.01.2010)
  6. Oborová řešení ... (31.01.2010)
  7. Licenční politika, implementace a péče o zákazníka ... (31.01.2010)

31.01.2010 - Petr Sodomka, Denisa Ferenčíková - četlo 67193 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: