Diskuze

Helios Orange: Nejrozšířenější ERP systém na českém trhu

Helios Orange je nejrozšířenější ERP systém v podnicích od 10 do 1 000 zaměstnanců. Vyvíjí a dodává jej společnost Asseco Solutions, jednička českého ERP trhu. Helios Orange představuje funkčně vyspělý a uživatelsky přívětivý informační systém, který je schopen pokrýt jak základní, tak i některé vysoce specializované podnikové procesy. Může se totiž opřít o celou řadu detailně propracovaných oborových řešení. Třináctý díl našeho seriálu věnujeme hlavním technologickým, uživatelským i funkčním aspektům tohoto systému, pozastavíme se rovněž nad aktuálním vývojem, kterým letos prochází Asseco Solutions a jeho produktové portfolio, jež po uskutečněných akvizicích doznalo výrazných změn.
  Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Asseco Solutions a jeho produktové portfolio ... (31.01.2010)
  2. Helios Orange, jeho pozice na trhu, zaměření a obchodní m ... (31.01.2010)
  3. Technologie, architektura a základní vlastnosti systému ... (31.01.2010)
  4. Charakteristika uživatelského prostředí ... (31.01.2010)
  5. Základní a pokročilá funkcionalita systému ... (31.01.2010)
  6. Oborová řešení ... (31.01.2010)
  7. Licenční politika, implementace a péče o zákazníka ... (31.01.2010)

Systém a jeho modulární uspořádání

Logika systému je postavena na samostatných modulech, které využívají základní číselníky, centralizované na jednom místě v systému. Systém je postaven na jednom jádru (Helios Core), kolem něhož se buduje další funkcionalita. Všechny moduly jsou provázány na účetnictví, z něhož pak lze pořizovat veškeré výstupy.

Pomocí jádra lze definovat vlastní tabulky, přehledy, vazby, externí akce a atributy (uživatelské i editovatelné), triggery (popisující činnosti, které je třeba provést v případě popsané události nad databázovou tabulkou) i uložené procedury. Dále jádro podporuje automatickou kontrolu konzistence objektů s generováním změnových skriptů. V neposlední řadě umožňuje verzování pluginů s možností určit změnové skripty při přechodu na vyšší verzi.

Obr. 15: Modulární uspořádání systému Helios Orange
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Systém obsahuje 33 základních modulů, jejichž přehled nabízí tabulka č. 2. Kromě základních modulů disponuje Helios Orange také moduly rozšířenými. Jejich seznam a charakteristika je součástí tzv. Katalogu řešení. Z rozšířených modulů se postupně mohou stát moduly základní, pokud projdou certifikačním procesem Asseco Solutions. Příkladem takového "povýšení partnerského řešení" mohou být moduly Doprava a Přepravní služby. Tyto moduly vyvinula společnost IST Plzeň.

Tab. 2: Základní moduly Helios Orange
(Klikněte na obrázek pro stažení souboru)

Ze základní funkcionality jsme vybrali charakteristiku několika důležitých oblastí, které bývají v konkurenčních systémech buď pokryty neúplně, nebo principiálně připravovány až na zakázku dle požadavků konkrétního zákazníka.

Základní principy nákladového účetnictví

Kalkulační systém (nákladové účetnictví) má za úkol poskytnout propočty nákladů na jednotku produkce nebo objemu vykonaných prací. Kalkulace mohou být jak předběžné, tak výsledné a jsou tedy i součástí účetní evidence.

Helios Orange obsahuje ve standardu tři druhy kalkulací:

 1. Jednoduchá základní kalkulace na zakázce
 2. Výrobní kalkulace – může být předběžná nebo z odvedené výroby (operativní výrobní kalkulace)
 3. "Spekulativní" kalkulace – předkalkulace na budoucí dodávku zboží pro sestavení rámcové nabídky

Poslední druh kalkulací existuje v systému jako samostatný rozšířený modul. Vytvořenou předkalkulaci lze uložit jako určitou variantu a použít ji v budoucnu při tvorbě nové, reálné kalkulace. V modulu Kalkulace tak lze provádět výpočty a porovnání z velkého množství zdrojů informací, jako je oběh zboží, účetnictví, sklad zvířat a další. Lze v něm definovat výpočty obecně pomocí jednotlivých pravidel, typů a ostatních nástrojů tohoto modulu.

Výroba má jednu strukturu kalkulačních vzorců, která je součástí základního řešení a používá se ve všech výrobních branžích. Tuto strukturu lze dále rozšiřovat definováním libovolného počtu vlastních vzorců například pro různé typy výrobků.

Obr. 16: Definice kalkulačního vzorce
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Kalkulační vzorec v systému slouží k úpravě jednotlivých položek kalkulační ceny výrobku, jejíž výslednou hodnotu lze ovlivnit několika způsoby:

 • Uživatel si v editoru kalkulačního vzorce může sám zvolit, které jeho složky budou součástí výpočtu ceny.
 • Formou výběrové komponenty lze rozhodnout, zda bude daná složka ceny výrobku načtena ze základní kalkulace nebo vypočtena z kalkulačních cen, případně ze skutečných nákladů v modulu Výroba (Řízení výroby).
 • Výslednou hodnotu vypočtenou pomocí kalkulačního vzorce lze dále navýšit nebo ponížit pomocí přidaného koeficientu.

Obr. 17: Výsledek kalkulace
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Řízení pracovních toků

Workflow je standardem Helios Orange od samého počátku. Jeho základem je správné definování jednotlivých procesů, určení pravidel jejich zřetězení a stanovení kontrolních bodů, tzv. uzlů. Uzly představují jednotliví uživatelé, u nichž se úkoly zastavují a zobrazují se jim v pořadači workflow. Procesem se myslí organizovaná skupina vzájemně propojených činností, které společně vytvářejí hodnotné výsledky pro zákazníky. Workflow je chápáno jako schéma provádění nějaké komplexnější činnosti, rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby. Obvykle se tímto pojmem popisuje technologie řízení podniků, projektů, či zpracování dokumentů.

Helios Orange neobsahuje ve svém základu plnohodnotnou verzi workflow, jako je tomu u Helios Green. Jedná se o odlehčené řešení, které neumožňuje generování automatických zpráv o nových úkolech. K uživatelům Orange totiž většinou patří malé a střední firmy, které málokdy požadují a skutečně dokážou využít plnohodnotnou funkcionalitu wokflow. Existují však i segmenty, kde je používání workflow nevyhnutelné (např. v servisních organizacích).

Obr. 18: Konfigurace workflow slouží ke globálnímu nastavení pracovních toků
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Podpora manažerského rozhodování a řízení vztahů se zákazníky

Podpora manažerského rozhodování není v Helios Orange řešena centrálně prostřednictvím jednoho modulu. Je součástí několika standardních funkcionalit. Tou nejjednodušší je tlačítko "Nastav", pomocí něhož lze vytvářet různé druhy přehledů a sestav. Dále mají uživatelé k dispozici modul Finanční analýza, který má v základní distribuci 130 předdefinovaných ukazatelů a grafů poskytujících přehledné informace o aktuálním hospodaření společnosti. Propočítávat finanční ukazatele jako je ziskovost, likvidita nebo obratovost lze také prostřednictvím manažerského rozhraní, které je tvořeno přednastavenou tabulkou v MS Excel, do níž se načítají data přímo ze systému. Přímo v systému lze pracovat i s kontingenčními tabulkami a grafy, které jsou velmi dobře propracované jak z hlediska grafického vzhledu, tak i funkcionality.

Obr. 19: Vyhodnocování obchodních příležitostí
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Další zajímavou možností je využití Helios Intelligence, o němž již byla řeč v kapitole č. 3. Helios Orange lze samozřejmě "vylepšit" také externími řešeními, jako např. modulem Controlling od společnosti GIST. Jeho plnou verzi však kvůli vysoké pořizovací ceně využívá jen velmi málo zákazníků Helios Orange. Častější je integrace limitované verze této externí aplikace.

Řízení vztahů se zákazníky, stejně jako podpora manažerského rozhodování, není v Helios Orange řešeno centralizovaně v rámci jednoho modulu. Systém CRM podporuje jako funkcionalitu prostupující více moduly. Jedním z nich jsou Firemní aktivity určené pro evidování a sledování kontaktů, včetně souvisejících úkolů a dokumentace. Helios Orange umožňuje také plánování marketingových kampaní. K tomu slouží funkcionalita pro řízení zakázek a projektů. V neposlední řadě systém podporuje také práci obchodníků v terénu. Dosud se využívalo externího řešení od společnosti SunnySoft, ke konci letošního roku bude na trh uvedena také vlastní aplikace. Oba moduly využívají přímé propojení do databáze a na objednávkový proces.


Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Asseco Solutions a jeho produktové portfolio ... (31.01.2010)
  2. Helios Orange, jeho pozice na trhu, zaměření a obchodní m ... (31.01.2010)
  3. Technologie, architektura a základní vlastnosti systému ... (31.01.2010)
  4. Charakteristika uživatelského prostředí ... (31.01.2010)
  5. Základní a pokročilá funkcionalita systému ... (31.01.2010)
  6. Oborová řešení ... (31.01.2010)
  7. Licenční politika, implementace a péče o zákazníka ... (31.01.2010)

31.01.2010 - Petr Sodomka, Denisa Ferenčíková - četlo 67196 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: