CVIS Tiskovky
 Tiskové a krátké zprávy 
  - V roce 2025 bude každé připojené autonomní vozidlo generovat ... (01.08.2018)
  - Společnost ICZ posiluje své působení v oblasti informačních systémů ... (17.07.2018)
  - Skladový systém Lokia WMS jako skladová nadstavba Microsoft Dynamics ... (05.07.2018)
  - Infor ohlásil nová finanční API rozhraní pro potřeby digitální ... (01.06.2018)
  - Robot UR10 umožnil zvýšit efektivitu výroby ve společnosti S ... (15.05.2018)

Plánování a řízení výroby v Infor ERP SyteLine

Začátek letošního roku bychom rádi zahájili netradičně - seriálem, který postupně představí vyspělé moderní informační systémy i zajímavá dílčí IT řešení určená českým a slovenským podnikům. V první části nabízíme pohled na jednu z vlajkových lodí společnosti Infor Global Solutions - Infor ERP SyteLine. Protože je tento systém určený zejména průmyslovým podnikům, zaměříme se v našem článku na podrobnou charakteristiku jeho možností v oblasti plánování a řízení výroby. Nebude chybět ani vysvětlení důležité terminologie slovy dodavatele, a to formou několika příkladů....(více)
23.01.2007 - Hana Klčová, Petr Sodomka - Seriál

Microsoft Convergence 2006: Podnikové aplikace nové generace

Ve dnech 6. - 8. listopadu 2006 se v bavorském Mnichově uskutečnilo premiérové setkání zákazníků Microsoft Dynamics na evropské úrovni. Konference Microsoft Convergence 2006 EMEA tak navázala na řadu tradičních celosvětově úspěšných setkání, která probíhají na americkém kontinentu. Protože jsme měli možnost osobně tuto konferenci navštívit, přinášíme vám nyní reportáž, která více poodhalí svět podnikového softwaru a aktuálního dění v této oblasti u společnosti Microsoft....(více)
22.01.2007 - Hana Klčová - Článek

CVIS připravuje Svět informačních systémů 2007

Dovolte, abychom vám oznámili, že Centrum pro výzkum informačních systémů tento týden zahájilo kampaň k nadcházejícímu 4. ročníku mezinárodní konference Svět informačních systémů 2007. Pokud chcete přispět jako autoři, můžete do 12. února 2007 zasílat své příspěvky k posouzení programovým výborem. Chcete-li si vyslechnout zajímavé přednášky a prezentace případových studií, pak si poznamenejte termín 16. - 17. dubna, kdy se s Vámi rádi setkáme u nás ve Zlíně, na Univerzitě Tomáše Bati....(více)
17.01.2007 - Roman Bobák, Petr Sodomka, Jaromír Habáň - Pozvánka na akci

DHL eCommerce aplikace a jejich přínosy

Cílem článku je seznámit čtenáře s eCommerce aplikacemi, které výrazně přispívají ke snižování nákladů společnosti DHL, jejich partnerů i zákazníků. Autoři stručně charakterizují jednotlivé aplikace a jejich nároky na hardwarovou a softwarovou infrastrukturu. V závěru pak uvádějí několik zajímavostí z vývoje, jímž si společnost DHL v oblasti vnitřní a vnější komunikace prošla....(více)
09.01.2007 - Tomáš Polášek, Šárka Kadlčíková, Miroslav Štrauf - Článek

Kompozitní modelování a stacionární plánovací metody v APS systémech

Současné metody pokročilého plánování nedokázaly překročit stín strukturalismu, kterým je poznamenáno mechanické a matematické myšlení moderní doby. Již samotné pojetí pojmu systém přináší ustálenou strukturu entit, atributů a vztahů, nad nimiž technická věda konstruuje matematicky exaktní funkce a těmito funkcemi popisuje chování systému. Problém je v tom, že výrobní proces je systém nestacionární a vyznačuje se vysokou mírou neurčitosti a složitosti. Má svoji dynamičnost závislou na neočekávaných a předem těžko odhadnutelných událostech....(více)
29.12.2006 - Radim Lhoták - Článek - 1 komentář.

Využívání elektronického tržiště Úřadem práce ve Vyškově

Při hospodaření s veřejnými financemi je třeba zajistit co největší hospodárnost a transparentnost nakládání s veřejnými financemi. Jedním z konkrétních opatření v této oblasti je na základě usnesení Vlády ČR povinnost všech správců kapitol státního rozpočtu, včetně úřadů práce, uskutečňovat veškeré objednávky a nákupy informačních a komunikačních technologií prostřednictvím elektronického tržiště. Studie přináší zkušenostmi při využívání elektronického tržiště Úřadem práce ve Vyškově....(více)
19.12.2006 - Helena Hálová, Jarmila Míková, Jana Procházková - Studie

Svět ERP se mění, co přinese aktuální vývoj zákazníkům?

Světový trh s podnikovými aplikacemi prošel za poslední roky mnoha významnými změnami. Segment s ERP systémy přitom není žádnou výjimkou. Dodavatelé postupně koncentrují své síly, aby byli schopni zabezpečit dlouhodobou globální podporu a rozvoj svých produktů. Ti silnější proto průběžně skupují konkurenční řešení, vybrané technologie, know-how, vývojářské týmy, části produktových portfolií nebo rovnou celé společnosti. Významnou roli v procesu akvizic hrají také komplementární či substituční produkty a jejich dodavatelé. Nyní, před koncem roku 2006, si můžeme shrnout ty nejdůležitější změny, které se udály u lídrů trhu, podíváme se na aktuální technologické trendy a na to, co pravděpodobně přinesou firmám a uživatelům ERP systémů....(více)
10.12.2006 - Petr Sodomka - Článek

Představení doprovodného programu Databázového světa 2006

Příští čtvrtek se ve Zlíně uskuteční již čtvrtý ročník nejvýznamnější databázové konference v České republice - Databázový svět 2006. Během následujícího týdne vás na portálu Databázový svět blíže seznámíme s jednotlivými přednáškami. Dnes představíme doprovodný program konference, v jehož rámci můžete získat mj. jako hodnotnou cenu herní konzoli Xbox360. ...(více)
24.11.2006 - Marek Kocan, Hana Klčová - Pozvánka na akci

Nasazení ABC modelů do života výrobního podniku

Dovolte, abychom Vás pozvali na odbornou přednášku společnosti Control, která nabídne praktické zkušenosti s implementací ABC modelů ve výrobních společnostech a jejich podporou v informačním systému. Přednáška se koná 23. listopadu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Srdečně zváni jsou všichni zájemci z podnikové praxe a akademické sféry. Pracovníci členských a partnerských organizací CVIS-ČSSI se mohou této přednášky zúčastnit zcela zdarma. ...(více)
14.11.2006 - Roman Bobák, Hana Klčová, Petr Sodomka - Pozvánka na akci

Oracle OpenWorld: novinky a trendy ze světa podnikové informatiky

Konference Oracle OpenWorld se stejně jako v minulých letech uskutečnila v americkém San Franciscu, tentokrát ve dnech 22. - 26. října. Opět přinesla mnoho nových informací jak pro stávající, tak i potenciální zákazníky a partnery. K významným strategickým zprávám bezesporu patřily ty, které se týkaly podpory a vývoje podnikového portfolia, spravovaného společností Oracle. Očekávanou událostí zejména pro zákazníky pak bylo představení nové verze podnikového systému Oracle E-Business Suite. O těchto i dalších zajímavostech si můžete přečíst v následujícím shrnutí těch nejzásadnějších představených novinek....(více)
12.11.2006 - Hana Klčová - Článek

Zveme vás na Databázový svět 2006

Jak jsme vás již informovali, letošní, v pořadí již čtvrtý ročník přední české databázové konference proběhne ve čtvrtek 30. listopadu. Databázový svět 2006 jsme zaměřili na téma Od transakčního po analytické zpracování. Dnes vám přinášíme definitivní podobu programu a samozřejmě také možnost registrace. Stejně jako v předchozích letech i letos bude vše zcela zdarma, a to díky partnerům konference, jimiž letos jsou společnosti IBM, Microsoft, Oracle, InterSystems, ABRA Software, LCS International a Vema....(více)
07.11.2006 - Marek Kocan, Petr Sodomka - Pozvánka na akci

Jak uspět v podnikání na světovém trhu s českým ERP systémem

Společnost Adler, jednička na českém trhu reklamního textilu podnikající v mezinárodním měřítku, letos úspěšně uvedla do provozu informační systém Karat. Hlavní rysy implementačního projektu a zhodnocení přínosů informačního systému pro uživatelskou organizaci přináší následující případová studie....(více)
03.11.2006 - Hana Klčová - Studie

EDI komunikace a její využití v automobilovém průmyslu

Elektronická výměna dat je poměrně dlouho a masivně využívána, např. prostřednictvím internetu. Elektronická výměna dat v obchodním styku ještě tak rozšířena není, i když potřebné technologie jsou k dispozici již několik desítek let. Článek pojednává o obecných možnostech využití EDI komunikace, přínosech, implementaci a zabezpečení systému. V závěru autoři uvádí principy fungování EDI v automobilovém průmyslu, a to včetně konkrétního příkladu ze společnosti AEV....(více)
26.10.2006 - Silvie Klabalová, Martin Felkel - Článek

Zveme vás na 2. odbornou konferenci ProPERMIS

Společnosti Altec a Synergit pořádají 2. odbornou konferenci ProPERMIS, a to nejenom pro stávající klienty, ale i pro všechny zájemce o moderní řešení řízení lidských zdrojů. ...(více)
25.10.2006 - Eva Pechová - Pozvánka na akci

Blíží se konference Databázový svět 2006

Podobně jako každý rok i letos pořádá AVRE Publishing ve spolupráci s Centrem pro výzkum informačních systémů odbornou jednodenní konferenci zaměřenou na databázové technologie - Databázový svět 2006. Čtvrtý ročník se uskuteční 30. listopadu a program bude opět více než zajímavý....(více)
23.10.2006 - Marek Kocan, Petr Sodomka - Pozvánka na akci

Podpora controllingu v 10 vybraných informačních systémech

Článek přináší hodnocení softwarové podpory určené pro pokrytí oblasti controllingu v 10 vybraných informačních systémech. Autoři při svém hodnocení vycházejí z vlastní znalosti oblasti řízení a praktické aplikace základních controllingových ukazatelů v uvedených softwarových řešeních....(více)
20.10.2006 - Zdeněk Novák, Robert Laga, Bohumil Přikryl - Článek - 2 komentáře.

Zavádění informačního portálu Města Uherské Hradiště

Studie popisuje důvody vzniku a zavádění informačního portálu Města Uherské Hradiště. Je zaměřena především na zhodnocení přínosů a rizik spojených s fungováním portálu, přináší však také zhodnocení situace před jeho zavedením a sleduje průběh realizace. Závěrem uvádí budoucí plánovaný vývoj portálu....(více)
17.10.2006 - Lenka Brázdilová, Veronika Bilíková - Studie

Řízení výroby pomocí metody Seiban a její praktické využití

Seiban je tradiční japonská metoda řízení výroby vycházející z požadavků zákazníků. Umožňuje pomocí přidělených čísel k dílům, materiálu a objednávkám vázaným na zakázku snadno sledovat vše, co se vztahuje k určitému produktu, projektu nebo zákazníkovi. Dává tak možnost sledovat odděleně zásoby pro specifické projekty nebo zvláštní priority. Článek přináší analýzu principů této řídící metody a její praktické využití v rámci ERP systému IFS Aplikace....(více)
10.10.2006 - Hana Klčová, Jiří Špelina - Článek

Seminář Gartner: Budování IT infrastruktury v moderním podniku

Dovolte, abychom Vás pozvali na odpolední seminář společnosti Gartner zaměřený na budování IT infrastruktury v moderním podniku....(více)
08.10.2006 - Jana Rydziová - Pozvánka na akci

Informácie pre konkurenčné spravodajstvo

Konkurenčné prostredie sa pod vplyvom globalizácie v súčastnosti neustále rozširuje a konkurenti sa už neuspokojujú len s domácim trhom, ale snažia sa preniknúť aj na nové zahraničné trhy. Firmy si uvedomujú tieto hrozby, ale aj význam konkurencie, ak si však chcú udržať konkurenčnú výhodu potrebujú mať sústavný prehľad o všetkých krokoch konkurentoch v časovom predstihu....(více)
05.10.2006 - Anna Baboľová, Kateřina Hanáková, Michaela Válková - Článek

Geografické informační systémy a jejich využití na městských úřadech

Článek pojednává o problematice budování geografického informačního systému ve veřejné správě, přináší informace o zavádění systému, typech používaných dat, zkušenostech s efektivitou a bezpečností GIS. Závěrem uvádí příklad implementace GIS na Městský úřad v Krnově, a to včetně hodnocení dosažených přínosů řešení....(více)
02.10.2006 - Zdeňka Svobodová, Jana Krasulová - Článek

Na český trh přichází originální tuzemské APS řešení

Článek pojednává o vývoji a perspektivách APS systému, který vyvinuli pracovníci společnosti NWT Computer. Toto APS řešení se stane integrální součástí informačního systému Karat, aby tak zvýšilo jeho užitnou hodnotu při nasazení ve výrobních společnostech. ...(více)
26.09.2006 - Hana Klčová, Petr Sodomka, Jaromír Habáň - Článek

Klinický informační systém CLINICOM v Městské nemocnici Ostrava

Případová studie popisuje průběh zavádění nemocničního informačního systému CLINICOM společnosti SMS v Městské nemocnici Ostrava. Informační systém je určen zejména pro zdravotnická zařízení poskytující akutní nemocniční péči....(více)
23.09.2006 - Anna Prokopiu - Studie - 1 komentář.

Odborná konference Karat Živě 2006

Dovolte, abychom Vás jménem organizátora, společnosti I.F.T. Progres, výrobce komplexního podnikového informačního systému Karat, pozvali na odbornou konferenci Karat Živě 2006, která proběhne ve čtvrtek 5. října v příjemném a netradičním prostředí Hotelu Čertousy v Praze....(více)
23.09.2006 - Romana Nitková - Pozvánka na akci

Zveme vás na soutěž Účetní roku 2006

Dovolte, abychom Vás jménem organizátora, společnosti Cígler Software, pozvali na soutěž Účetní roku 2006. Soutěž je určena všem občanům České republiky starším 18 let, kteří ovládají účetnictví, bez ohledu na dosažené vzdělání, profesní postavení nebo používaný ekonomický systém. Vítěz soutěže získá osobní vůz Chevrolet Spark. ...(více)
13.09.2006 - Tomáš Bobek - Pozvánka na akci

Helios Orange ve Svobodném celním pásmu Free Zone Graddo

Případová studie popisuje proces výběru a stanovení požadavků na implementaci informačního systému Helios Orange. Helios Orange byl vybrán jako platforma pro realizaci celní agendy ve Svobodném celním pásmu Free Zone Graddo. Jeho úkolem je zabezpečovat řešení veškerých požadavků souvisejících s mezinárodním obchodem a zajišťovat bezproblémový nepřetržitý přenos dat mezi deklaranty a Celním úřadem....(více)
06.09.2006 - Zdeněk Bábek - Studie - 2 komentáře.

Zveme vás na konference a semináře společnosti InterSystems

Dovolte, abychom vás pozvali na konference, semináře a školení, které pro vás v průběhu podzimu připravila společnost InterSystems....(více)
01.09.2006 - Iveta Přidalová - Pozvánka na akci

Fungování mobilních řešení a sběrů dat v podnikové praxi

Dovolte, abychom Vás jménem společnosti Control pozvali na odborný seminář "Fungování mobilních řešení a sběrů dat v podnikové praxi". Seminář se koná 14. září 2006 v Přerově, v hotelu Jana....(více)
23.08.2006 - Pavel Kačala - Pozvánka na akci

Microsoft Dynamics NAV v distribuci inzertních časopisů

Případová studie popisuje nasazení ERP systému Microsoft Dynamics NAV ve společnosti EastMedia. Dynamics NAV zajišťuje veškeré jeji obchodní procesy s následnou analýzou dat a sledování distribuce časopisů pomocí laserových terminálů. Tím pomáhá zefektivnit práci při veškerých obchodních a distribučních operacích....(více)
09.08.2006 - Ludmila Bittnerová - Studie

Microsoft bude poskytovat více aplikací po internetu

Ve dnech 11. až 13. července 2006 hostil americký Boston každoroční setkání partnerů společnosti Microsoft. Letošní Microsoft Worldwide Partner Conference se zúčastnilo více jak 7 000 partnerů z celého světa. Kromě ožehavých témat týkajících klíčových produktů Microsoftu, jako jsou Windows Vista a Office 2007, se diskutovalo také o novinkách a trendech v oblasti podnikových informačních systémů. Této diskusi jsme byli přítomni osobně, proto Vám z ní teď můžeme nabídnout to nejzajímavější....(více)
01.08.2006 - Petr Sodomka - Článek - 1 komentář.

Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: