Studie

Využití nástrojů a aplikací Business Intelligence v podnicích ČR a SR

Český trh s nástroji a aplikacemi Business Intelligence je, podobně jako světový trh, rozsáhlý a obtížně popsatelný, co se týče počtu a typů produktů a technologií. V následujícím článku se proto autoři zaměřili na uplatnění nástrojů a aplikací dostupných na českém BI trhu, které se používají pro budování manažerského informačního systému. BI trh je přitom velice pestrý, poskytuje jak ucelené BI platformy, tak dílčí nástroje a aplikace. Článek rovněž zahrnuje vlastní výsledky výzkumu využití nástrojů a aplikací Business Intelligence, který byl realizován v letech 2011 - 2017 ve výrobních, obchodních a servisních organizacích ČR a SR....(více)
13.04.2018 - Petr Sodomka, Hana Klčová

Ředitelé IT ve veřejném sektoru budou utrácet za cloud, bezpečnost a analytiku

Cloudová řešení, kybernetická bezpečnost a analytika budou hlavními technologiemi, do nichž budou podle analytiků společnosti Gartner v roce 2018 investovat CIO a ředitelé IT ve veřejném sektoru. Snaha uspořit se pak nejčastěji dotkne infrastruktury datových center....(více)
02.02.2018 - Klára Zavadilová

Tři klíčové trendy, jež budou pohánět digitální byznys v příštích letech

Nově publikovaná hype křivka rodících se technologií (Hype Cycle for Emerging Technologies, 2017) sestavená analytiky společnosti Gartner odhaluje tři hlavní trendy, díky nimž podniky v nadcházejících deseti letech úspěšně zvládnou digitální ekonomiku. Jsou to všudypřítomná umělá inteligence, transparentně pohlcující zážitky a digitální platformy....(více)
01.09.2017 - Klára Zavadilová

Nové algoritmy, přebudování jader ERP systémů a další výzvy Průmyslu 4.0

Společnost Gartner publikovala novou analytickou studii pod názvem Predicts 2017: Industrie 4.0. Studie přináší rozbor aktuálních trendů v této oblasti, z nichž ty hlavní jsou shrnuty v následujícím příspěvku....(více)
24.03.2017 - Veronika Vápenková

Hlavní trendy v zavádění digitálního pracovního prostředí v regionu EMEA

Studie společnosti VMware odhaluje trendy v zavádění digitálního pracovního prostředí v regionu EMEA. Studie ukazuje, že digitální pracovní prostředí umožňuje podnikům rychle zavádět nové zdroje zisku a zvyšovat spokojenost pracovníků. K hlavním překážkám zavádění patří bezpečnost a výše vstupních nákladů. I přesto manažeři oceňují, že digitální pracovní prostředí napomáhá řešit otázky dodržování zákonných povinností, snižovat bezpečnostní rizika a zajistit návratnost investice....(více)
16.03.2017 - Václav Kotyk

Trendy v oblasti cloudu do roku 2020

CIO a ředitelé zodpovědní za IT aktiva by měli znát rizika i příležitosti a změnit způsob vyjednávání s dodavateli. Více než jeden bilion dolarů vynakládaných na IT bude během příštích pěti let přímo či nepřímo ovlivněn posunem směrem ke cloudu. Cloud se tak stane jedním z historicky nejvýznamnějších faktorů v oblasti výdajů na IT. Podrobné informace těchto trendech přináší aktuální studie společnosti Gartner....(více)
01.09.2016 - Hana Štamberková

Globální ERP systém pro výrobu světově proslulých šicích strojů

AMF Reece CR je celosvětově známý výrobce průmyslových šicích strojů, který působí především v Evropě, Asii a na severoamerickém kontinentu. Aby firma mohla úspěšně konkurovat v globálním prostředí, neobejde se bez automatizace podnikových procesů pokrývajících celý životní cyklus výroby, prodeje a servisu šicích strojů. Proto se vedení společnosti rozhodlo uskutečnit takovou změnu informačního systému, která by zajistila integraci a standardizaci procesů a pracovních postupů. Jak se podařilo zrealizovat implementační projekt a jaké přínosy dokázala společnost vytěžit z provozu nového systému, ukáže následující případová studie....(více)
20.08.2016 - Petr Sodomka, Hana Klčová

Algoritmické podnikání a nové obchodní příležitosti

Pojem "algoritmické podnikání" je stále poměrně nový, nicméně algoritmy coby základ obchodních modelů se již etablovaly v řadě odvětví a oblastí. Podle analytiků společnosti Gartner přichází doba, kdy podnikoví architekti a vedení IT v organizacích musí začít aktivně navrhovat algoritmické obchodní modely. Umožní jim to nejen se odlišit či získat konkurenční výhodu, ale také minimalizovat potenciální obchodní rizika....(více)
08.07.2016 - Hana Štamberková

Komplexní ERP systém pro různé typy výrob ve strojírenské korporaci

Případová studie popisuje nasazení ERP systému ve společnosti ŽDB Group, jednom z největších strojírenských koncernů v České republice. Studie charakterizuje, jak se tento prestižní výrobní podnik vypořádal s výběrem ERP systému kategorie All-in-One, realizací implementačního projektu a jaké přínosy a zkušenosti získal z jeho užívání v několika různých oblastech. Studie přináší také hodnocení kritických faktorů úspěchu, které jsou nezbytné pro realizaci takto rozsáhlého a komplikovaného projektu....(více)
10.06.2016 - Petr Sodomka, Hana Klčová

Helios Easy pro mikropodnik poskytující ICT služby

Případová studie se zaměřuje na problematiku implementace ERP systému Helios Easy v ICT podniku, kde se tento systém stává součástí celopodnikového integrovaného řešení, propojujícího ERP a e-commerce systém. Tato případová studie současně specifikuje metodiku implementace ERP řešení s ohledem na integraci takového řešení do současných i nových ICT systémů podniku. Zohledňuje nejen problematiku implementace, integrace, ale i problematiku projektového managementu, analýzy rizik i bezpečnosti. Závěrem shrnuje přínosy z implementace Helios Easy....(více)
05.04.2016 - Martin Konečný

Podniky a informační technologie v roce 2015

Český statistický úřad vydal na sklonku roku 2015 publikaci o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru v ČR. Na základě této publikace nyní přinášíme výběr několika nejzajímavějších informací, najdete zde na rozdíl od vydané publikace údaje s mezinárodním srovnáním ČR a ostatních členských států EU. ...(více)
02.02.2016 - Martin Mana

Výdaje na IT napříč vertikálami letos poklesnou o 3,5 %

Analytici společnosti Gartner očekávají, že v roce 2015 nejvíce poklesnou výdaje na IT ve státním sektoru, výrobě a těžbě surovin. Hlavní příčinou je především vývoj měnových kurzů....(více)
01.11.2015 - Hana Štamberková

Cloudové služby v regionu střední a východní Evropy

Podle nové studie trhu datových služeb, kterou publikovala společnost Gartner, vydávají velké podniky a organizace v regionu střední a východní Evropy (CEE) desetinu svých IT rozpočtů na služby datových center. ...(více)
08.09.2015 - Hana Štamberková

Využití verzovacího nástroje Versiondog ve společnosti Bosch Diesel

Studie pojednává o problematice uchovávání dat různých formátů a možnosti jejich opětovného použití. Je rozdělena na dvě části. První je věnována nástroji Versiondog obecně. Obsahuje popis hlavních funkcí a výhod, které tato aplikace poskytuje uživatelům. V druhé části je kladen důraz na využití ve společnosti Bosch Diesel....(více)
29.06.2015 - Vojtěch Hvězda, Tomáš Chmelka

Řízení zakázky od nabídky po fakturu v Helios Orange

Studie se zabývá řízením zakázky od jejího založení v informačním systému Helios Orange, přes vytvoření nabídky na danou zakázku, kontrolu skladových zásob, přípravu technologického postupu, odvedením výroby až po samotnou fakturaci. Studie byla realizována ve společnosti Safiral, která podniká v elektrotechnické výrobě. ...(více)
25.05.2015 - Stanislav Sehnal, Martin Weigel

Využití informačního systému Comes v akciové společnosti Hartmann-Rico

Případová studie pojednává o informačním systému Comes od žďárské společnosti Compas automatizace, a jeho použití v akciové společnosti Hartmann-Rico. V první části je popsán informační systém, jeho funkčnost a architektura včetně základních údajů o jeho producentovi. Ve druhé části jsou uvedeny údaje o Hartmann-Rico a.s., která patří mezi nejvýznačnější výrobce a distributory zdravotnických a hygienických výrobků v České republice. V rámci této části je nastíněno aktuální využití informačního systému Comes a též jeho plánované využití v reálném provozu....(více)
28.02.2015 - Tomáš Hanyk, Tomáš Vaněk

Podniky a informační technologie 2014

Český statistický úřad zveřejnil na svých webových stránkách jako hlavní výstup z dnešní tiskové konference Podniky a informační technologie publikaci nazvanou Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru 2014....(více)
16.01.2015 - Martin Mana

Zakázková produkce v elektrotechnickém průmyslu

Společnost Torola electronic byla založena v roce 1991. Od počátku je orientována na vlastní vývoj, prodej a servis elektronických zařízení. Zabývá se zakázkami pro velké výrobce i vývojem vlastních produktů, jako jsou např. taxametry. Svou produkci realizovala zpočátku kooperací s výrobními firmami, koncem 90. letech si ale pořídila nové technologie a prostory, což jí umožnilo realizovat vlastní výrobu, vyvinout další produkty a uspět s nimi na českém i evropském trhu. V případové studii vás seznámíme s genezí výběru a implementace nového informačního systému, který v současnosti již pomáhá zlepšovat hlavní ekonomické ukazatele firmy....(více)
04.11.2014 - Petr Sodomka

V příštích dvou letech porostou náklady na mobilní aplikace

Významným trendem současného podnikového IT je rychlý nárůst mobilních zařízení, z nichž se přistupuje k interním firemním systémům. Organizace potřebují nasazovat mobilní technologie jak kvůli zvýšení produktivity vlastních zaměstnanců, tak i kvůli lepšímu kontaktu se zákazníky. Výzkum sponzorovaný společností Oracle ukázal, že náklady na mobilní aplikace porostou v příštích dvou letech o více jak 50%. Dále bylo zjištěno, že hlavním problémem při nasazování mobilních technologií je a bude jejich zabezpečení a integrace s ostatními aplikacemi....(více)
19.08.2014 - Marta Lipovská

Standardizace procesů v Helios Green pro dodavatele dřevařských materiálů

Akciová společnost ASKO patří k nejvýznamnějším dodavatelům dřevařských materiálů v České republice. Poskytuje komplexní nabídku produktů a služeb tak, aby uspokojila všechny požadavky zákazníků v této oblasti a ti nemuseli hledat další dodavatele dřevařského sortimentu. ASKO již jedenáct let spolupracuje se společností Asseco Solutions, výrobcem informačních systémů Helios. Jak tato spolupráce dlouhodobě funguje a jaké přínosy společnosti ASKO z ní plynou, popisuje následující případová studie....(více)
13.08.2014 - Petr Sodomka, Hana Klčová

Karat pro zpracovatele špičkových kovodělných výrobků

Společnost TVD - Technická výroba patří k lídrům v oblasti robotizované výroby kovodělných komponent, zejména pak rozvaděčových skříní. Špičkové výrobní technologie proto logicky doplňuje technologiemi informačními, a to s cílem jejich vzájemné integrace, která by vedla k efektivnějšímu řízení podniku jako celku. Následující případová studie popisuje zkušenosti z výběru a implementace informačního systému Karat a shrnuje dosažené přínosy z jeho používání....(více)
06.06.2014 - Petr Sodomka, Hana Klčová

Odvádění výroby pomocí skladových operací v Helios Orange

Studie se zabývá sledováním ruční sériové výroby za pomocí skladového modulu informačního systému Helios Orange ve společnosti Nitto Denko Czech. Důvody pro implementaci sledování výrobních procesů v modulu skladového hospodářství jsou především ekonomické. Jedná se o podporu neziskového projektu, jehož hlavním cílem je udržení zaměstnanosti a šíření dobrého jména společnosti. Sledovaný výrobní proces je časově ohraničený, produkce bude probíhat po dobu tří let. Jako vstupní materiál slouží vyřazené polarizační filmy pro LCD televizory. Vyřazení takovýchto filmů probíhá z důvodů defektů z výroby či poškozením materiálu při přepravě. Takto vyřazený materiál byl původně likvidován, neměl jiné uplatnění, což přinášelo další náklady spojené s likvidací takovéhoto materiálu. Jeho zpracování pro neziskový projekt je tedy všestranně výhodné. Z výše uvedených důvodů nebylo možné pořídit k tomuto účelu výrobní modul. Pro sledování výrobních procesů a jejich následné zaúčtování, byl použit již vlastněný modul Oběh zboží....(více)
19.05.2014 - Michal Tauer

Měření ICT v kontextu digitální ekonomiky

Český statistický úřad zveřejnil v březnovém vydání svého časopisu Statistika&My několik statistických příspěvků o vybraných aspektech digitální ekonomiky. Články přinášejí odpovědi na tyto otázky: Kdo je u nás odborníkem na informační technologie? Jaké je finanční ohodnocení ICT odborníků? Jsou investice do ICT cestou k hospodářskému růstu? Jak se daří ČR ve vývozu ICT zboží?...(více)
04.04.2014 - Martin Mana

Trendy a jejich vliv na další vývoj českého ERP trhu

Centrum pro výzkum informačních systémů přináší každoročně velký přehled českého trhu s informačními systémy kategorie ERP. V našem letošním komentáři se zaměříme na aktuální trendy a jejich vliv na další vývoj českého ERP trhu. Podíváme se také, jaké výhody a nevýhody přinášejí nově prosazované informační technologie a obchodní modely, zejména pak pronájem podnikových aplikací v podobě cloudových řešení. Přitom využijeme naše dlouhodobé výsledky výzkumu z českých výrobních a obchodních podniků, případových studií a poradenských projektů. ...(více)
20.03.2014 - Petr Sodomka, Hana Klčová, Dagmar Šulová

Rozvoj informační ekonomiky v ČR a v zemích EU

Český statistický úřad během léta 2013 zveřejnil na svých stránkách celou řadu ať už aktualizovaných nebo i nových statistik o rozvoji informační ekonomiky v ČR a v zemích EU zahrnující údaje o investicích, produkci a zahraničním obchodu v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT)....(více)
09.10.2013 - Martin Mana

Helios Green v komplexní kovodělné výrobě

Společnost Brück AM vybudovala v ČR jeden z nejmodernějších a technologicky nejlépe vybavených kovodělných provozů. Cestou vyspělých technologií jde i v oblasti podnikových informačních systémů. Následující případová studie popisuje zkušenosti z výběru, nasazení a provozu Helios Green, který společnost používá již od roku 2008. ...(více)
25.09.2013 - Hana Klčová

ERP systém QI byl pro Tokoz správnou volbou

Akciová společnost Tokoz patří mezi přední tuzemské strojírenské společnosti. Pro řízení svých aktivit si ve výběrovém řízení zvolila informační systém QI od společnosti Melzer. Jak probíhala implementace a jaká zásadní zlepšení tento ERP systém společnosti přinesl si můžete přečíst v následující studii. ...(více)
13.08.2013 - Petra Študentová

Helios Orange u největšího výrobce garážových vrat

Společnost LOMAX & Co byla založena v roce 1992. U jejího zrodu stál jediný majitel, který ji přivedl až na samý vrchol v oboru podnikání. Společnost je dnes největším výrobcem garážových vrat, předokenních rolet, plotů a bran v České republice. Značka LOMAX se stala synonymem pro bezpečnost, robustnost a dlouhou životnost. Jak se společnosti podařilo úspěšně vybrat a zprovoznit informační systém, který pro ni splňuje stejné vlastnosti, si můžete přečíst v následující případové studii....(více)
30.07.2013 - Hana Klčová

Helios Orange řídí výrobu technické keramiky pro celý svět

Společnost Lanik byla založena v roce 1991 a po celou dobu svého působení se zabývá výrobou technické keramiky pro slévárenský a metalurgický průmysl. Patří k firmám s výhradně tuzemskými vlastníky, které za posledních dvacet let pozvolna, ale stabilně rostly a dnes tvoří páteř tuzemské ekonomiky. Stejným principem založeným na inkrementálních inovacích se společnost řídí i při rozvoji IS/ICT. Následující případová studie popisuje postupné budování ERP systému a jeho rozšiřování do dalších podnikových oblastí s jediným cílem: zlepšovat hodnototvorné, podpůrné i rozhodovací procesy tak, aby bylo možné dlouhodobě udržet konkurenceschopnost firmy na tuzemském i zahraničním trhu....(více)
01.12.2012 - Petr Sodomka, Hana Klčová

Český ERP trh zrychlil růst, v segmentu SME přibylo 2 000 projektů

Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) provádí hodnocení českého ERP trhu již od roku 2000. Čtenářům CVIS.CZ i dalších odborných periodik pravidelně přinášíme přehled o jeho aktuálním vývoji i dlouhodobých trendech. Nedílnou součástí našeho komentáře se již tradičně stala analýza tržních podílů ve sledovaných segmentech. Nejinak tomu bude i v následujícím článku, který přináší shrnutí všeho podstatného, co se událo v oblasti podnikových informačních systémů kategorie ERP za uplynulý rok....(více)
15.11.2012 - Petr Sodomka, Hana Klčová

Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: