CVIS Tiskovky
 Tiskové a krátké zprávy 
  - V roce 2025 bude každé připojené autonomní vozidlo generovat ... (01.08.2018)
  - Společnost ICZ posiluje své působení v oblasti informačních systémů ... (17.07.2018)
  - Skladový systém Lokia WMS jako skladová nadstavba Microsoft Dynamics ... (05.07.2018)
  - Infor ohlásil nová finanční API rozhraní pro potřeby digitální ... (01.06.2018)
  - Robot UR10 umožnil zvýšit efektivitu výroby ve společnosti S ... (15.05.2018)

Analýza českého APS/SCM trhu (2. část)

Ve druhé části naší analýzy se zaměříme na metody řízení, které nacházejí uplatnění v APS/SCM systémech. Věnovat se budeme nejen situaci na českém trhu, ale také přínosům a rizikům plynoucím z nasazení APS/SCM systémů. Opět jsme položili několik otázek odborníkům z dodavatelských firem....(více)
04.12.2004 - Jaromír Habáň - Studie

Oracle získal většinový podíl v PeopleSoftu

Společnost Oracle dosáhla v pátek, 19. listopadu, klíčového vítězství ve svém boji o převzetí společnosti PeopleSoft. Akcionáři PeopleSoftu totiž přistoupili na nabídku odkupu akcií PeopleSoftu do vlastnictví Oracle, a to za cenu 24 dolarů za kus. Oracle tak získal 60,8% podíl ve společnosti PeopleSoft, v celkové hodnotě 9,2 mld. dolarů. Toto důležité vítězství však ještě neznamená, že by Oracle úspěšně převzal PeopleSoft a dosáhl hlavního cíle, kvůli němuž má být přepsána mapa trhu s podnikovými aplikacemi. ...(více)
23.11.2004 - Petr Sodomka, Andras Chernel - Článek

Pozvánka na seminář: Internetové technologie současnosti

Dovolte, abychom Vás pozvali na seminář Internetové technologie současnosti, který se pořádá za účasti významného publicisty, pana Dr. Ing. Jiřího Peterky. Seminář je součástí projektu IPEX Wi-Fi TOUR....(více)
19.11.2004 - Tomáš Novák - Pozvánka na akci

A. W. Scheer: Procesní orientace ERP systémů je nevyhnutelná

Během letošního léta jsme navštívili legendu mezi úspěšnými světovými podnikateli a předního německého odborníka v oblasti informačních technologií Augusta Wilhelma Scheera. V našem exluzivním rozhovoru se prof. Scheer vyjadřuje nejen k dosavadním úspěchům společnosti IDS Scheer, kterou před dvaceti lety založil, ale také k očekávaným trendům vývoje podnikových informačních systémů, připravenosti absolventů univerzit na podnikání a dalších aktuálním otázkám....(více)
09.11.2004 - Zuzana Holočiová, Petr Sodomka - Rozhovor

Konference Databázový svět 2004

Na začátek prosince jsme pro vás přichystali druhý ročník odborné konference zaměřené na databázové technologie. Tématem Databázového světa 2004 je vysoká dostupnost a provoz v režimu 24^7^365. Během jednoho dne vás čeká zajímavý program zahrnující jak teoretické, tak i praktické informace z oblasti mající klíčový vliv na úspěch provozu libovolné databázové aplikace....(více)
04.11.2004 - Marek Kocan - Pozvánka na akci

Pozvánka na přednášku Martina Illnera, generálního ředitele Oracle Czech

Dne 18. listopadu 2004 pořádá CVIS přednášku Martina Illnera, generálního ředitele Oracle Czech. Pan Illner bude hovořit o trendech v oblasti podnikových informačních systémů a o pozici společnosti Oracle na českém i světovém trhu. Nebudou chybět ani zajímavé případové studie a ukázky, s nimiž ve svém příspěvku vystoupí Ondřej Tomas, Solution Sales Manager ze společnosti Oracle Czech....(více)
31.10.2004 - Hana Klčová, Marta Lipovská - Pozvánka na akci

Rozvoj e-governmentu brzdí nedostatečná informační a komunikační infrastruktura

Společnost Oracle Corp. oznámila hlavní závěry zprávy agentury Economist Intelligence Unit (EIU) o pokroku nových členských zemí EU v oblasti e-governmentu. Přestože některé členské země, zejména Estonsko, Česká republika a Slovinsko, dosáhly obdivuhodného pokroku v projektech e-governmentu, nedostatečná informační a komunikační infrastruktura a nedostatek kvalifikovaných pracovníků vážně brzdí rozvoj těchto projektů v regionu. ...(více)
20.10.2004 - Marta Lipovská, Zdena Mallinu - Studie

Analýza českého APS/SCM trhu (1. část)

Cílem uveřejnění analytické studie zabývající se APS/SCM aplikacemi, kterou vám, čtenářům, právě předkládáme, není pouze komentovat vývoj trhu a možnosti specializovaných informačních systémů. Rádi bychom poukázali na všechny důležité souvislosti, bez nichž, podle našeho názoru, nelze úspěšně APS/SCM aplikace v praxi využít. ...(více)
15.10.2004 - Jaromír Habáň, Petr Sodomka - Studie

Elektronické celní řízení a jeho využití v Celní správě ČR

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se očekává od celních orgánů daleko větší pružnost při povolování zjednodušených postupů a při propuštění zboží do jednotlivých celních režimů. Jde o to, aby bylo zajištěno rychlé provádění celního řízení, minimální kontrolní procedury při předložení zboží celnímu úřadu a zrychlení toku obchodního zboží. Jedním z předpokladů k uskutečnění tohoto cíle je elektronická komunikace....(více)
09.10.2004 - Oldřich Loucký - Článek - 1 komentář.

Kanban jako řídící a integrující metoda v informačním systému

Kanbanový systém je znám a v praxi využíván již mnoho let, zvláště pak na úrovni dílenského řízení výroby. Existují však i nové způsoby jeho použití, které se od tradičního kanbanového systému liší. Mohou českým podnikům pomoci k vyšší konkurenceschopnosti?...(více)
04.10.2004 - David Tuček - Článek - 5 komentářů.

Uplatnění teorie omezení v podnikových informačních systémech

Článek je zaměřen na shrnutí potenciálu TOC v podnicích při tvorbě informační strategie, výběru nové softwarové aplikace, při podpoře implementace a zajištění její efektivnosti. Nabízí vedle standardního pohledu na TOC i netradiční možnosti využití tohoto přístupu v podnikových informačních systémech....(více)
01.10.2004 - Josef Basl - Článek

AROP - Online řízení výroby

Informační systém AROP je určen pro plánování a řízení výroby. Na rozdíl od konkurenčních aplikací nabízí unikátní metodiku řízení (MSO), která umožňuje navrhovat a kombinovat různé plánovací postupy v reálném čase. Trvalá simulace pak znamená pro zákazníka podstatně efektivnější optimalizaci a řízení výrobního procesu, než jak je tomu při výhradním využívání některého z klasických konceptů (např. MRP II)....(více)
28.09.2004 - Hana Klčová - Článek - 2 komentáře.

Jak využívají technologii gridu evropské podniky?

Oracle Grid Index vyjadřuje pravidelných intervalech pokrok v prosazování technologií gridu v Evropě. Článek přináší aktuální výsledky průzkumu využívání gridu v evropských podnicích, který provedla analytická společnost Quocirca....(více)
17.09.2004 - Marta Lipovská, Michal Srba - Článek

Analýza českého ERP trhu (závěrečná část)

Poslední část naší studie přináší zhodnocení celkového vývoje globálního ERP trhu. Analýzu uzavírá shrnutí všech důležitých globálních trendů a faktorů ovlivňujích rozvoj ERP koncepce, které podle našeho názoru, lze do budoucna pravděpodobně očekávat. K závěrečné diskusi jsme tentokrát přizvali zástupce světových ERP korporací, Martina Bednára (SAP ČR), Martina Illnera (Oracle Czech) a Ernieho Eichenbauma (SSA Global). ...(více)
09.09.2004 - Petr Sodomka - Studie - 1 komentář.

Novinky v aplikacích Oracle E-business Suite a jejich přínos pro zákazníky

Na konferenci Oracle OpenWorld 2004 byla představena nová verze sady aplikací Oracle E-Business Suite. Ta by měla zákazníkům přinést novou funkčnost pro různá odvětví, dokonalejší integraci a funkce pro analýzu informací. Zlepšená integrace nástrojů pro správu bude nápomocna při snížení celkových nákladů na vlastnictví, zkvalitnění automatizace podnikových procesů a provozní efektivity....(více)
08.09.2004 - Marta Lipovská, Michal Srba - Článek

Průzkum odhalil mezery při plnění podmínek Basel II

Společnosti Risk Waters Group a SAS Institute, lídr v oblasti business intelligence, oznámily výsledky celosvětového průzkumu mezi více než 250 finančními institucemi, který se zabýval otázkami řešení kreditních a operačních rizik při poskytování finančních služeb. ...(více)
30.08.2004 - Zoltán Straňovský - Studie

Odborná konference KARAT Živě

Dovolte, abychom vás pozvali na první ročník odborné konference KARAT Živě, která se bude ve čtvrtek, 23. září 2004, v příjemném prostředí Hotelu Čertousy v Praze....(více)
19.08.2004 - Ladislava Kosíková - Pozvánka na akci

Oracle OpenWorld 2004 bude zahájen v Londýně

Oracle OpenWorld je konference a výstava společnosti Oracle pro rozhodující představitele firem, manažery IT i ostatních oblastí byznysu a uživatele. Letošní akce budou zaměřeny na dvě hlavní větve podnikání společnosti Oracle, tedy informační technologie a podnikové aplikace....(více)
18.08.2004 - Marta Lipovská - Pozvánka na akci

Analýza českého ERP trhu (4. část)

V předposlední, čtvrté části analýzy se budeme věnovat hodnocení nabídky tuzemských ERP řešení a aspektům konkurenceschopnosti jejich producentů. V tomto kontextu také popíšeme obchodní modely systémové integrace ERP řešení a zhodnotíme cenové relace nabídky našeho trhu. K závěrečné diskusi jsme tentokrát přizvali zástupce českých softwarových firem, kteří své podnikání spojili s vývojem a prodejem vlastních ERP systémů. ...(více)
16.08.2004 - Petr Sodomka - Studie - 2 komentáře.

Analýza českého ERP trhu (3. část)

Nezbytnou součástí každého ERP systému je jeho hardwarová a softwarová platforma. Důležitou roli také hrají moderní technologie, přinášející zákazníkovi přidanou hodnotu např. v podobě integrovaných standardů pro výměnu dokumentů či možnosti mobilního přístupu k podnikovým aplikacím. Na vývoj v těchto oblastech se zaměříme v následující, třetí části naší analýzy....(více)
13.08.2004 - Petr Sodomka - Studie - 1 komentář.

Analýza českého ERP trhu (2. část)

Ve druhé části naší analýzy se zaměříme na podporu manažerského rozhodování v ERP systémech, především pak na možnosti integrace konceptu Balanced ScoreCard. Na závěr jsme opět položili několik otázek odborníkům z praxe - tentokrát zástupcům dodavatelských firem....(více)
09.08.2004 - Petr Sodomka, Hana Klčová - Studie

Analýza českého ERP trhu (1. část)

Centrum pro výzkum informačních systémů uskutečnilo stejně jako v předchozích čtyřech letech průzkum českého ERP trhu. Všem čtenářům, kteří neměli možnost přečíst si jeho analýzu v časopisech vydavatelství Computer Press, nabízíme kompletní přehled aktuálního vývoje, včetně souhrnných grafických výsledků dotazování, nezkrácených komentářů a anket tak, jak jsme je získali od našich respondentů. Členům CVIS bude navíc k dispozici kompletní přehledová tabulka ERP trhu, a to i s údaji, které doposud nebyly publikovány....(více)
03.08.2004 - Petr Sodomka - Studie - 1 komentář.

Kdo zvítězil v soutěži TOP Professional 2004?

Článek přináší informace o průběhu letošního ročníku soutěže TOP Professional, včetně konečných výsledků hlasování členů expertních komisí. ...(více)
02.08.2004 - Petr Sodomka, Jaromír Habáň, David Tuček - Článek - 1 komentář.

Jak pejsek s kočičkou měřili ERP systémy

Kde naleznete 300 lidí, z nichž každý do nejmenšího detailu prakticky zná 50 nejsložitějších softwarových systémů vůbec? Možná v jiné galaxii aneb jak se zrodila snad nejhorší soutěž v oblasti ICT, která u nás kdy byla k vidění....(více)
28.07.2004 - Jiří Hlavenka - Článek - 1 komentář.

Portálová řešení - Co o nich (ne)víme

Článek navazuje na již uveřejněná téma, které se zabývalo portály jako technologiemi zásadně ovlivňujícími nasazení a provoz podnikových informačních systémů. V jeho závěru pak Petr Železník (SAP) a Martin Šebesta (USU Software) hodnotí možnosti vlivu portálových řešení na provoz podnikových informačních systémů a přechodu od klient/server architektury k moderním Web Services. ...(více)
20.07.2004 - Jaromír Habáň - Článek

Velký průzkum využití databázových technologií

Databázový svět pořádá velký průzkum využití databázových platforem v České Republice a na Slovensku - Databáze 2004. Vaše odpovědi poslouží jako základ nejrozsáhlejšímu průzkumu v této oblasti v historii samostatné České republiky a navíc můžete vyhrát některou ze zajímavých cen. Na tomto výzkumu spolupracuje měsíčník Professional Computing....(více)
14.07.2004 - Marek Kocan - Pozvánka na akci

Jak vzniká zisk

Jméno dr. Goldratta je spojeno nejen s teorii omezení (TOC, Theory of Constraints) a dalšími progresivními metodami řízení firem. Goldratt je také vyhlášeným autorem tzv. manažerských románů. Jedním z nich, je recenzovaná novinka českého knižního trhu, kterou pod názvem "Jak vzniká zisk" vydala Grada Publishing. ...(více)
05.07.2004 - Petr Sodomka - Recenze

Hodnocení redakčního systému phpRS

Redakční systém phpRS je Open Source variantou systému pro správu obsahu WWW stránek sloužící k tvorbě internetového portálu. Stručným seznámením s možnostmi a vlastnostmi tohoto českého produktu se zabývá následující článek....(více)
29.06.2004 - Jan Kováč, František Kocián - Článek - 6 komentářů.

Money S3 a Stereo 2004: polemika nad hodnocením aplikací

MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844 a předseda dozorčí rady Cígler software, reaguje na článek "Money S3 a Stereo 2004: uživatelské srovnání ekonomických aplikací". Uvádí na pravou míru některé nepřesnosti a polemizuje se závěry hodnocení Money S3. K pochybnostem nad obsahem hodnocení se vyjádřili také autoři původního článku Martin Belko a Romana Fojtíková. ...(více)
23.06.2004 - Antonín Kozdera, Martin Belko, Romana Fojtíková - Studie

Portálová řešení - Brána do světa

Portálová řešení a technologie dnes mají značný dopad na provoz podnikových informačních systémů. Zákazníci se jednoznačně odklánějí od tradičních aplikací vytvořených pro uživatelské počítače. ...(více)
22.06.2004 - Jaromír Habáň - Článek

Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: