CVIS Tiskovky
 Tiskové a krátké zprávy 
  - V roce 2025 bude každé připojené autonomní vozidlo generovat ... (01.08.2018)
  - Společnost ICZ posiluje své působení v oblasti informačních systémů ... (17.07.2018)
  - Skladový systém Lokia WMS jako skladová nadstavba Microsoft Dynamics ... (05.07.2018)
  - Infor ohlásil nová finanční API rozhraní pro potřeby digitální ... (01.06.2018)
  - Robot UR10 umožnil zvýšit efektivitu výroby ve společnosti S ... (15.05.2018)

PSA: software (nejen) pro mobilní personál

Aplikační systémy typu PSA (Professional Services Automation) jsou využívány organizacemi, které jsou orientovány na poskytování služeb. Umožňují řízení zdrojů, kapacitní plánování, odvádění práce, fakturaci a řízení vztahů se zákazníky a partnery. Proč jsou implementace systémů PSA zpožděny ve srovnání s aplikačními systémy ERP, široce využívanými výrobními, obchodními a finančními organizacemi?...(více)
21.06.2004 - Martin Hromek - Článek

PeopleSoft vstupuje na český trh

Společnost PeopleSoft otevírá v České republice své nové zastoupení. Ve spolupráci s pěti českými distribučními partnery plánuje zaměřit se zpočátku na výrobní podniky, investičně náročné provozy a servisní organizace. Článek přináší také řadu faktografických údajů o této významné společnosti, jejích produktech a pozici na trhu....(více)
16.06.2004 - Lucie Pavlásková - Článek

Ve službách prezidenta republiky

Případová studie popisuje aktuální projekt nasazení personálního informačního systému VEMA na Pražském hradě. Studie je oproti tištěné verzi uveřejněné v květnovém čísle časopisu Ebiz obohacena o dosud neuveřejněné podrobnosti....(více)
04.06.2004 - Petr Sodomka - Studie

U koho šijí české podniky?

Informační systém by měl každé firmě padnout jako na míru dobře užité šaty. Jen tehdy mohou uživatelé výrazně pocítit jeho komfortní služby. K tomu je ovšem nutné nejen mít dobrého krejčího. Nejlepších výsledků dosáhneme, pokud je náš podnik "ve formě" a drží štíhlou linii....(více)
02.06.2004 - Zuzana Holočiová, Petr Sodomka - Článek

Money S3 a Stereo 2004: uživatelské srovnání ekonomických aplikací

Autoři ve svém článku porovnávají dva často využívané ekonomické informační systémy Money S3 a Stereo 2004. Z pohledu účetního hodnotí uživatelské prostředí, srovnávají jednotlivé moduly a popisují základní rozdíly v zadávání dokladů a účtování. ...(více)
01.06.2004 - Martin Belko, Romana Fojtíková - Studie - 1 komentář.

Tenký klient ve službách restrukturalizace společnosti Skanska CZ

Studie pojednává o využití technologie tenkého klienta při restrukturalizaci společnosti Skanska CZ. "Tenkologie" tedy nemusí být pouze dalším slovním novotvarem bez věcného obsahu, ale ve své podstatě se může stát označením pro významný nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků....(více)
19.05.2004 - Marie Koutská, Michaela Kolářová - Studie

Využití CRM v energetickém průmyslu

O CRM systémech se před několika lety začalo hovořit také v souvislosti s energetickým průmyslem. Je možné, aby toto "guru řešení" pro řízení vztahů se zákazníky trvale zapustilo i kořeny v odvětví, marketingem do nedávné doby ještě vůbec nepoznamenané? ...(více)
17.05.2004 - Ondřej Král - Článek

CMS: srovnání vybraných produktů pro Web Content Management

Článek přináší základní informace o tom, co lze očekávat od CMS produktů, speciálně pak zaměřených na oblast Web Content Managementu. Autoři obohatili svůj pohled srovnáním tří klíčových produktů z oblasti Open Source a rozhovorem s jejich vývojáři. ...(více)
13.05.2004 - Eva Mikulčíková, Jozef Říha - Článek - 2 komentáře.

Seminář: Navision pro zemědělské podniky

Společnost OMP - CZ ve spolupráci se svým významným zákazníkem, společností Lukrom, a.s., pořádá seminář, na němž představí informační systém Navision a jeho konkrétní řešení pro zemědělské podniky. ...(více)
11.05.2004 - Hana Klčová - Pozvánka na akci

Kybernetika v systémové integraci

Nasazení ERP systému představuje první krok k tomu, aby firma mohla efektivně reagovat na tržní okolí. Jak se ale systematicky vypořádat se včasným rozpoznáváním změn na trhu nebo odchylek ve výrobě? Jak trvale zvyšovat přesnost a úroveň automatizace při podnikovém plánování? Může firmám nějak pomoci kybernetika se svými regulačními obvody?...(více)
03.05.2004 - Petr Sodomka, Jiří Rakušan - Článek - 1 komentář.

Jak zefektivnit nákladové řízení v malých výrobních firmách?

Autor shrnuje v článku své dosavadní zkušenosti s vývojem nového informačního systému Pedant. Pedant je připravován pro využití v malých a středně velkých strojírenských podnicích. V současné době prochází fází testování na zkušebním vzorků referenčních uživatelů. ...(více)
29.04.2004 - Petr Blažek - Článek

Seminář: Informační systémy - výběr, provozování a efektivní využití

Společnost Q.gir - informační technologie, s.r.o. a Konferenční a seminární servis ECONOMIA a.s. pořádají seminář: Informační systémy - výběr, provozování a efektivní využití. Cílem je seznámit posluchače s metodami výběru informačního systému a s možnými způsoby jeho provozování a financování (vlastnictví, ASP, apod.)....(více)
28.04.2004 - Stanislav Houdek - Pozvánka na akci

Elektronické obchodování v ocelářském průmyslu zemí EU

V roce 2002 bylo registrováno cca 270 tis. firem v rámci EU patřících k ocelářskému průmyslu. Celková hodnota produkce dosahovala 260 miliard EUR a v sektoru bylo zaměstnáno 2,2 milionu lidí. Je zřejmé, že elektronické obchodování není v současné době využíváno v ocelářském odvětví tak, jak by mohlo být vzhledem k dalším průmyslovým sektorům....(více)
22.04.2004 - David Matulaj - Článek

Informační systém pro logistiku Armády ČR

Armáda České republiky má funkční, jednotný, integrovaný a kompatibilní informační systém s NATO. Článek popisuje hlavní rysy, funkce a architekturu Informačního systému pro logistiku (ISL)....(více)
21.04.2004 - Jiří Pomazal - Článek - 1 komentář.

Zveme vás na přednášku Martina Bednára, generálního ředitele SAP ČR

Dne 27. dubna 2004 pořádá CVIS přednášku Martina Bednára, generálního ředitele SAP ČR. Pan Bednár bude hovořit o trendech v oblasti podnikových informačních systémů a o pozici společnosti SAP na českém i světovém trhu. Nebudou chybět ani praktické zkušenosti s implementací SAP, s nimiž ve svém příspěvku vystoupí Alexander Černý, kvestor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně....(více)
14.04.2004 - Petr Sodomka - Pozvánka na akci

Jak proběhla mezinárodní konference Svět informačních systémů 2004?

Ve dnech 8. a 9. března 2004 se ve Zlíně konala mezinárodní konference Svět informačních systémů 2004. S téměř měsíčním časovým odstupem přinášíme zhodnocení nejvýznamnější odborné akce, kterou doposud Centrum pro výzkum informačních systémů pořádalo....(více)
05.04.2004 - Roman Bobák, Petr Sodomka, Jaromír Habáň - Článek - 1 komentář.

TOP Professional: Nejlepší IT projekty ve výrobě a logistice

Centrum pro výzkum informačních systémů - odborná sekce ČSSI a Ústav managementu výroby - průmyslového inženýrství, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se staly spolupořadatelem soutěže TOP Professional Production & Logistics pro rok 2004....(více)
17.03.2004 - Roman Bobák, Petr Sodomka, David Tuček - Pozvánka na akci

Výsledky výzkumu stavu a rozvoje konkurenční schopnosti podniků

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky vás srdečně zve na mezinárodní konferenci, jejímž hlavním cílem je uskutečnit výměnu názorů na stav a problémy rozvoje konkurenční schopnosti podniků ve zlínském i dalších regionech....(více)
17.03.2004 - Vratislav Kozák - Pozvánka na akci

Zveme vás na 7. odbornou konferenci KARAT Open 2004

V prostorách Břevnovského kláštera v Praze proběhne ve středu 28. dubna 2004 již 7. ročník odborné konference KARAT Open 2004. Konference je určena pracovníkům managementu českých i zahraničních firem, působících v ČR, IT odborné veřejnosti a médiím. ...(více)
15.03.2004 - Ladislava Kosíková - Pozvánka na akci

PDM systémy: proč se bojí české podniky této konkurenční výhody?

Při neustálém tlaku na snižování nákladů a na uvádění nových výrobků v co nejkratších termínech na trh lze velmi dobře uplatnit PDM systémy (Product Data/Document Management), které dokáží zabezpečit správu údajů a dokumentace o výrobku. Proč si české firmy nevšímají PDM systémů, a to i přes jejich zjevné výhody? ...(více)
12.03.2004 - Jan Gerych - Článek

Uplatnění EDI při komunikaci s obchodními řetězci v ČR

Elektronická výměna dat (EDI) se v dodavatelsko-odběratelských vztazích výrobců a distributorů rychloobrátkového zboží (FMCG) v České republice stává nutností. Kvalita řešení EDI komunikace a stupeň její integrace do podnikového informačního systému ovlivňuje jeho efektivní využití, a také uživatelskou oblíbenost. Z těchto faktorů pak plynou výhody uplatňování EDI komunikace ve firmě....(více)
03.03.2004 - Martin Trojan - Studie

Proč a jak pronajímat aplikační služby?

Recenzovaná publikace shrnuje výsledky několikaleté práce týmu autorů vedených profesorem Voříškem. Co všechno přináší svým čtenářům a komu by neměla chybět v knihovně? ...(více)
01.03.2004 - Petr Sodomka - Recenze

Zveme vás na tiskový briefing společností I.F.T. Progres a IBM

Společnost I.F.T. Progres, a.s. si vás dovoluje pozvat na tiskový briefing pořádaný ve spolupráci se společností IBM....(více)
24.02.2004 - Ladislava Kosíková - Pozvánka na akci

Jak řídit ve firmách náklady na tisk a kopírování?

Článek popisuje praktické zkušenosti s integrací kancelářského vybavení a softwarových řešení sloužících ke zvládnutí objemných úloh. Jak se ukazuje, zvýšení výkonnosti a efektivity nespočívá v dosažení samotného cíle integrace, důležité je také neztratit přehled o nákladech, zejména pak na tiskové výstupy....(více)
16.02.2004 - Markéta Borská - Článek

Pozvánka na cyklus seminářů: Pracujeme chytřeji

Společnost LINET, člen Centra pro výzkum informačních systémů, společně s IPA Slovakia a WOIS Institute Slovakia pořádají letos poprvé cyklus seminářů Pracujeme chytřeji, s podtitulem Receptář praktických rad pro inovace a produktivitu. Semináře budou zaměřeny na růst a rozvoj podniků, nejen v konkurenčním prostředí EU. ...(více)
12.02.2004 - David Tuček, Tomáš Tureček - Pozvánka na akci

Six Sigma v informačních technologiích, proč ne?

Metoda Six Sigma již pomohla ušetřit mnoho miliard USD a zachránila tak velké společnost před krachem, ale přesto si prozatím nenašla své místo v oblasti informačních technologií. Proč tomu tak je?...(více)
10.02.2004 - Lukáš Kozubík - Článek - 1 komentář.

Datové sklady v praxi

Jak zvládnout velké množství dat a získat z nich požadované informace? Jak fungují datové sklady? Odpovědi na tyto i další otázky nám může dát kniha, která nedávno vyšla ve vydavatelství Computer Press - Databáze: datové sklady, OLAP a dolování dat....(více)
02.02.2004 - Jaromír Habáň - Recenze

CRM v hotelovém průmyslu

Cestovní ruch včetně hotelového průmyslu je významným činitelem terciální sféry národního hospodářství. Článek popisuje specifika tohoto hospodářského sektoru, způsoby řízení vztahů se zákazníky a jaké trendy do budoucna můžeme v této oblasti očekávat....(více)
23.01.2004 - Aleš Procházka - Článek - 1 komentář.

Optimalizace podnikových procesů na základě norem ISO

V podnikové praxi se uplatňuje stále těsnější vazba mezi modelováním, vizualizací podnikových procesů a informačními systémy. V návaznosti na řízení kvality pak dochází k prudkému rozvoji podpůrných softwarových nástrojů, o jejichž využití pojednává následující článek....(více)
15.01.2004 - Vladana Divišová - Článek - 1 komentář.

Technologie datových skladů

Ke správnému rozhodování podnikového managementu a minimalizaci rizika špatných rozhodnutí je nutné rychle vyhodnocovat velké množství nesourodých informací z mnoha zdrojů. K tomuto úkolu byl stvořen datový sklad. ...(více)
14.01.2004 - Jaromír Habáň - Článek

Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: