CVIS Tiskovky
 Tiskové a krátké zprávy 
  - V roce 2025 bude každé připojené autonomní vozidlo generovat ... (01.08.2018)
  - Společnost ICZ posiluje své působení v oblasti informačních systémů ... (17.07.2018)
  - Skladový systém Lokia WMS jako skladová nadstavba Microsoft Dynamics ... (05.07.2018)
  - Infor ohlásil nová finanční API rozhraní pro potřeby digitální ... (01.06.2018)
  - Robot UR10 umožnil zvýšit efektivitu výroby ve společnosti S ... (15.05.2018)

Platforma Caché v autodopravě

Společnost Connex Morava, a.s. je největším autobusovým dopravcem v České republice. Případová studie přínáší ukázku nasazení datového skladu v dopravní společnosti....(více)
09.01.2004 - Aleš Raška, Jaromír Habáň - Studie

Přínosy a rizika nasazení SAP R/3 ve společnosti Mitas

Případová studie přináší nejen informace o nasazení SAP R/3 v přední firmě českého gumárenského průmyslu, ale také s několikaměsíčním odstupem hodnotí přínosy a rizika tohoto projektu tak, jak je vidí zákaznická organizace....(více)
05.01.2004 - David Vychytil - Studie

Jsou v malých firmách velké peníze?

SME (Small and Middle Enterprises) patří v poslední době k oblíbeným zaklínadlům světa podnikových informačních systémů. Jde o trh do značné míry nepokrytý, který si většinou vystačí s ekonomickým softwarem, excelovskými tabulkami či specifickými aplikacemi ušitými "na míru". Jsou dny těchto nesystémových, zastaralých řešení již skutečně sečteny?...(více)
02.01.2004 - Petr Sodomka - Článek

VoIP kontaktní centrum jako první krok podnikové CRM strategie

LINDE TECHNOPLYN, a.s. začala koncem roku 2002 využívat komunikační řešení, které implementovala společnost NextiraOne Czech. Cílem projektu, jehož klíčovou součást tvořilo kontaktní centrum, bylo zvládnout rostoucí poptávku a poskytnout svým zákazníků služby vyšší kvality. ...(více)
17.12.2003 - Miroslav Fribert - Studie

Zabezpečení poprodejních služeb ve společnosti HP TRONIC

Poprodejní služby patří z hlediska nasazení informačního systému k velmi opomíjeným oblastem. Případová studie přináší praktickou ukázku, jak uplatnit informační systém při řízení právě těchto procesů, konkrétně při řízení reklamací ve společnosti HP TRONIC....(více)
10.12.2003 - Soňa Ondřejová, Jana Kahounová - Studie

Workflow tranzitních deklarací pro Celní správu ČR

Hlavním cílem projektu nasazení informačního systému NCTS je zabezpečení nového způsobu podávání a evidence tranzitních deklarací. Pro Celní správu České republiky tak historicky poprvé získávají digitálně zpracovaná data větší důležitost než papírový formulář....(více)
01.12.2003 - Miloslav Urbanec, Roman Láčik, Aleš Franěk - Studie

Jak se chrání data na finančních úřadech?

V České republice správu daní zajišťuje ministerstvo financí, pod které spadá 8 finančních ředitelství a 222 finančních úřadů. Správu daní samozřejmě nelze zajistit bez spolehlivého informačního systému. Na výše uvedených pracovištích se používá automatizovaný daňový informační systém (ADIS), který mj. uchovává citlivé informace o daňových subjektech. Případová studie popisuje způsob zabezpečení přístupu k těmto datům na Finančním úřadě v Otrokovicích, přičemž tuto praxi uplatňují i ostatní úřady....(více)
27.11.2003 - Jaroslav Pleva - Studie

Jak řídit rizika v podnikatelské praxi?

Jak zvládnout rizika, která v sobě skrývají nejistotu z budoucího děje a hlavně z budoucího vývoje? Odpověď na tuto otázku dává kniha nazvaná Řízení rizik brněnských autorů Vladimíra Smejkala a Karla Raise, kterou vydalo nakladatelství Grada....(více)
20.11.2003 - Zuzana Holočiová - Recenze

Co stojí v cestě CRM?

Správný výběr CRM systému a jeho dodavatele představuje klíčový moment, který rozhoduje o jeho úspěšném nasazení i následném provozu. Nelze totiž účelně aplikovat všechny možné systémy na firmy všech oborů. Jak se na problém efektivního výběru a implementace CRM dívají zákazníci ve světě? Centrum pro výzkum informačních systémů připravilo souhrn výsledků tří zajímavých šetření, a to od společností Forrester Research, META Group a Nucleus Research doplněný komentářem našich spolupracovníků....(více)
11.11.2003 - Petr Sodomka - Článek

První oznámení: konference Svět informačních systémů 2004

Dne 8. a 9. března se uskuteční mezinárodní konference Svět informačních systémů 2004, kterou pořádá Centrum pro výzkum informačních systémů společně s Ústavem managementu výroby - průmyslového inženýrství, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. ...(více)
31.10.2003 - Petr Sodomka, Jaromír Habáň - Pozvánka na akci

Seminář: Databázový svět 2003

Na začátku prosince spolupořádá Centrum pro výzkum informačních systémů a informační portál Databázový svět první ročník semináře o databázových technologiích - Databázový svět 2003. Nosným tématem akce je problematika výběru vhodné databázové platformy. ...(více)
17.10.2003 - Marek Kocan, Petr Sodomka - Pozvánka na akci

CRM podporuje expanzi společnosti SAZKA

Případová studie mySAP CRM ve společnosti Sazka je zajímavou ukázkou uplatnění globální CRM strategie uzpůsobené podle lokálních podmínek. Studii naleznete ve zkrácené podobě v říjnovém čísle časopisu EBIZ, pro které CVIS se svými partnery připravilo téma CRM....(více)
10.10.2003 - Helena Moravcová, Petr Sodomka - Studie

Personalistika pro finanční prokuraturu

Nasazení informačního systému v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je první případovou studií CVIS a jeho partnerů z oblasti státní správy. Studie popisuje problémy a jejich řešení při řízení IS/IT projektu v rychle se měnících podmínkách velkých organizací s rozsáhlou strukturou odloučených pracovišť. Zkrácenou podobu této studie naleznete také v říjnovém čísle časopisu EBIZ....(více)
06.10.2003 - Jan Tomíšek, Petr Sodomka - Studie

Systémová integrace ve stavebnictví

Třetí případová studie, kterou Centrum pro výzkum informačních systémů připravilo pro téma Systémová integrace časopisu EBIZ, přináší informace o implementaci informačního systému KARAT ve společnosti CIDEM Hranice. ...(více)
24.09.2003 - Martin Mlčák, Jaromír Habáň - Studie

CRM: Kdo se chopí příležitosti?

Rok 2002 byl pro řadu IT firem kritický. Podobně se vyvíjela také první polovina letošního roku. Obětí recese a probíhající konsolidace světového trhu se již stalo více jak 2100 softwarových společností....(více)
23.09.2003 - Petr Sodomka, Hana Klčová, Lenka Klčová - Článek - 1 komentář.

Systémová integrace ve zdravotnictví

Další případová studie, kterou CVIS připravilo pro téma Systémová integrace časopisu EBIZ, se zabývá využitím aplikace PC DOKTOR na Železniční Poliklinice Plzeň. Studie je obohacena o zajímavý pohled na aplikace informačních technologií ve zdravotnictví, a mnoho dalších, dosud neuveřejněných podrobností. ...(více)
10.09.2003 - Stanislav Janovský, Petr Sodomka - Studie - 9 komentářů.

Elektronické obchodování v Hradecké lesní a dřevařské společnosti

Přinášíme první z případových studií, kterou CVIS ve spolupráci se svými partnery připravilo k tématu Systémová integrace pro zářijové číslo časopisu EBIZ. Studie je rozšířena o dosud nepublikované údaje týkající se průběhu řešení celého projektu....(více)
09.09.2003 - Blanka Pechová, Petr Sodomka - Studie

Jaké metody řízení využívají informační systémy v praxi?

Vhodný koncept pro řízení výroby je bezpochyby závislý na typu či dispozičním uspořádání výroby. Jakou možnost výběru mají manažeři výrobních podniků v oblasti konceptů řízení výroby? V čem se tyto koncepty odlišují? ...(více)
21.08.2003 - David Tuček, Zuzana Holočiová - Článek - 6 komentářů.

Zbrojení ve světě informačních systémů

Baan čeká restrukturalizace, PeopleSoft dokončuje akvizici J.D.Edwards, Oracle zvyšuje nabídku. To jsou hlavní zprávy ze světa informačních systémů, které jsme obohatili o poznatky z nedávné diskuse s top managementem Baanu, abychom vám mohli nabídnout souhrn toho nejdůležitějšího z probíhajících válečných příprav....(více)
14.08.2003 - Petr Sodomka, Zuzana Holočiová - Článek

Svět podnikového byznysu podle Michaela Hammera

Michael Hammer je jedním z nejvýznamnějších představitelů světového managementu a tvůrcem koncepce reengineeringu. Agenda 21, druhá Hammerova kniha vydaná v ČR, tuto koncepci uplatňuje při hodnocení událostí, které změnily tvář dnešního světa podnikání. ...(více)
21.07.2003 - Zuzana Holočiová - Recenze

BSC: Víc než zpětné zrcátko

Při měření a hodnocení výkonnosti podniků se manažeři dosud mohli spoléhat především na ekonomické ukazatele finanční analýzy a svou intuici. Účetní údaje však mapují pouze cestu za námi, což může připomínat řízení auta pomocí zpětného zrcátka....(více)
16.07.2003 - Tomáš Novák - Článek

Jak budovat datový sklad?

Na tuto otázku dává odpověď kniha kolektivu Marka Humphriese: Data warehousing - návrh a implementace. I když nepatří mezi nejpovedenější publikace zabývající se touto tématikou, přece jen existuje řada důvodů, proč ji zařadit do vaší knihovny....(více)
10.07.2003 - Petr Sodomka - Recenze

Klíčoví zákazníci a péče o ně

Během posledních měsíců vyšla řada zajímavých knih, jichž jste si určitě nestihli ani povšimnout, natož si je přečíst. Doufáme tedy, že uveřejnění starších recenzí vás bude inspirovat k letnímu odpočinkovému čtení. Jako první přinášíme hodnocení knihy Kena Burnetta: Klíčoví zákazníci a péče o ně. ...(více)
08.07.2003 - Petr Sodomka - Recenze

Seminář: Vzdálený přístup a správa podnikových sítí

Redakce časopisu Connect!, měsíčníku oslovujícího IT profesionály od manažerů až po administrátory sítí, pořádá odborný seminář na téma Vzdálený přístup a správa podnikových sítí. ...(více)
06.07.2003 - Michal Hroch - Pozvánka na akci

Úzká místa (nejen) podnikového byznysu

Plánování a řízení výroby patří bezesporu mezi nejvíce opomíjená témata všech tuzemských knižních vydavatelství. Přitom právě na znalosti výrobních procesů a schopnosti jejich efektivního řízení stojí konkurenceschopnost firem z téměř všech klíčových odvětví české ekonomiky. Teorie omezení v podnikové praxi autorů Josefa Basla, Pavla Majera a Miroslava Šmíry tak představuje významný a zároveň ojedinělý příspěvek do diskuse o efektivitě řízení podnikových procesů, která by se měla vést nejen ve firmách, ale především ve školách....(více)
23.06.2003 - Petr Sodomka - Recenze

Konference - Systémová integrace 2003

Ve dnech 16. a 17. června proběhne v Praze v paláci Žofín 11. ročník mezinárodní konference Systémová integrace 2003 s podtitulem Řízení podniků a institucí v digitální ekonomice....(více)
30.05.2003 - Hana Hůrková - Pozvánka na akci

Celostátní konference - Tvorba softwaru 2003

Moravskoslezská sekce ČSSI pořádá 29. ročník celostátní konference tradičního setkávání programátorů - Tvorba softwaru 2003. ...(více)
23.05.2003 - Milena Tvrdíková - Pozvánka na akci

Seminář: Aplikační služby formou ASP

Tento seminář pořádá Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci s pracovní skupinou ASP Monitor. Cílem semináře je přiblížit současným i potenciálním zákazníkům praktické aspekty a důsledky využití podnikových aplikací (CRM, ERP, apod.) formou ASP, tj. formou pronájmu a vzdáleného využívání on-line služby. ...(více)
19.05.2003 - Jaromír Habáň - Pozvánka na akci

Strana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: